Vypracovanie programu starostlivosti o hlavátku podunajskú

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska | PLZ/2018/SOP-H | 14264-WYS
Vyhodnocovanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Žiadosť o účasť".

Názov dokumentu
Typ
  Korigendum Výzvy - url adresa Ostatné dokumenty  
  Výzva na predkladanie ponúk zverejnená v UVO Výzva na predloženie ponuky 


 Žiadost o účasť / sútažné podklady

Kliknutím na tlačidlo nižšie požiadate o účasť v zákazke.

19.11.2018 01:26:14