Nákup IKT techniky

Verejná súťaž (Nadlimitná zakazka - dve obálky) | NZ/2018-ŠOP IKT | Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Tajovského 28 B, 97401, Banská Bystrica
Vyhodnocovanie ponúk po elektronickej aukcii

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Žiadosť o účasť".

Názov dokumentu
Typ
  Oznámenie o vyhlásení obstarávania - NZ/2018-ŠOP IKT VVO Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Oznámenie o vyhlásení obstarávania - NZ/2018-ŠOP IKT Oznámenie o vyhlásení obstarávania 


 Žiadost o účasť / sútažné podklady

Kliknutím na tlačidlo nižšie požiadate o účasť v zákazke.

20.07.2019 00:48:58