Dodávka laboratórneho vybavenia

Verejná súťaž (Nadlimitná zakazka - dve obálky) | NLZ/2018-KZ-LAB | KOVOZBER, s.r.o., Radlinského 28, 052 01, Spišská Nová Ves
Lehota na predkladanie ponúk (2 obálky)

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Oznámenie o vyhlásení obstarávania - NLZ/2018-KZ-LAB na UVO Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Oznámenie o vyhlásení obstarávania - NLZ/2018-KZ-LAB na EVO Oznámenie o vyhlásení obstarávania 


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

28.11.2021 19:36:49