SK EN  | 22.10.2017 08:17:27

eZakazky sú jedinečný nástroj na efektívnu elektronickú komunikáciu a elektronické aukcie v obstarávaní.

Chcem dodávať

Ako registrovaný dodávateľ registráciou v systéme eZakazky získate zdarma tieto výhody :

 • Informácie o zverejnených zákazkach
 • Jednoduchú žiadosť o účasť v obstarávaní
 • Pohodlnú elektronickú komunikáciu s obstarávateľom

Chcem obstarávať

Systém eZakazky poskytuje obstarávateľom a verejným obstarávateľom nasledujúce funkcie :

 • Elektronická komunikácia pri verejnom obstarávaní a obstarávaní
 • Rôzne postupy elektronických aukcií
 • Jednoduchý a rýchly elektronický preskum trhu

 Verejné zákazky - eZakazky

Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
13707-WYT Pohonné hmoty, umývanie, vysávanie SMV doplnkový sortiment 23.10.2017
09:00
Slovenská inšpekcia životného prostredia
12768-MSS Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou služobných motorových a prípojných vozidiel a havarijné poistenie služobných motorových a prípojných vozidiel 23.10.2017
10:00
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
12769-MSS Pracovná zdravotná služba 24.10.2017
10:00
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Ingmetal 2017 Univerzálne obrábacie centrum 5 osé pre spoločnosť Ing. Alexander Pivovarník – Ingmetal. 26.10.2017
10:00
Ing. Pivovarník Alexander – Ingmetal
Stavba maštale 30.10.2017
10:00
MP Profit PB, s.r.o.
13630-WYP Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy kultúrneho domu 31.10.2017
09:00
Obec Zemianska Olča
13629-WYP Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy 31.10.2017
09:00
Obec Zemianska Olča
13871-WYT Dodávka zemného plynu pre mesto Zvolen a prevzatie záruky za odchýlku 02.11.2017
09:00
Mesto Zvolen
REK000866/2017-NVD Substancie pre biologický, chemický a molekulovo-biochemický výskum 06.11.2017
09:00
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
13982-WYP Rekonštrukcia podchodu Saratov a bezbariérový vstup 06.11.2017
10:00
Generálny investor Bratislavy (GIB)
Zobraziť všetky (20)

 Zákazky - Elektronický kontraktačný systém (EKS)

 • EKS je informačný systém verejnej správy zriadený a prevádzkovaný MVSR
 • Je to nástroj pre plne automatizované zadávanie zákaziek
 • EKS je centrálne obchodné miesto povinné pre verejné obstarávanie a dobrovoľné pre kohokoľvek, kto sa bezplatne zaregistruje

 Zákazky - Vestník verejného obstarávania (UVO)

 • Úrad pre verejné obstarávanie vydáva Vestník verejného obstarávania v elektronickej forme.
 • Spravuje profily verejných obstarávateľov/obstarávateľov
 • Vedie Zoznam podnikateľov, Register osôb so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní a Evidenciu referencií podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.

 Staňte sa prémiovým dodávateľom a získajte nasledujúce výhody

VLASTNOSTI BEZ REGISTRÁCIE REGISTRÁCIA PREMIUM ÚČET
Informácie o zverejnených zákazkách
Doplňujúce informácie k zákazkám
Zjednodušená žiadosť o účasť / o súťažné podklady
Upozornenie o nových zákazkách na eZakazky.sk
Upozornenie o nových zákazkách na EKS.sk
Upozornenie o nových zákazkach cez vestník verejného obstarávania (UVO)
Možnosť vyhľadávania a filtrovania vo vyhlásených zákazkách
Online podpora pre eZakazky.sk a eAukcie.sk
Možnosť uskutočňovať vlastné elektronické prieskumy trhu a aukcie
  Zadarmo Zadarmo 190 € / rok
   
22.10.2017 08:17:27