SK EN  | 30.9.2016 15:26:55

eZakazky sú jedinečný nástroj na efektívnu elektronickú komunikáciu a elektronické aukcie v obstarávaní.

Chcem dodávať

Ako registrovaný dodávateľ registráciou v systéme eZakazky získate zdarma tieto výhody :

 • Informácie o zverejnených zákazkach
 • Jednoduchú žiadosť o účasť v obstarávaní
 • Pohodlnú elektronickú komunikáciu s obstarávateľom

Chcem obstarávať

Systém eZakazky poskytuje obstarávateľom a verejným obstarávateľom nasledujúce funkcie :

 • Elektronická komunikácia pri verejnom obstarávaní a obstarávaní
 • Rôzne postupy elektronických aukcií
 • Jednoduchý a rýchly elektronický preskum trhu

 Verejné zákazky - eZakazky

Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
WYS 74547 01.10.2016
23:55
eBIZ Procurement s.r.o.
12588 MSS Zabezpečenie stravovania 2 – stravné poukážky 03.10.2016
09:00
Slovenská inšpekcia životného prostredia
12746 WYT Dodávka elektrickej energie pre mesto Modra a prevzatie záruky za odchýlku 03.10.2016
09:00
Mesto MODRA
12536-MST Združená dodávka elektrickej energie pre objekty UPJŠ v Košiciach 04.10.2016
10:00
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
AOS - 300/18-85/2016 Košele a blúzky 05.10.2016
08:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
AOS - 300/18-84/2016 Mrazené ryby, rybie filé, ostatné druhy z rybieho mäsa a rybacie šaláty a marinované ryby 05.10.2016
08:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
12754 WYP Modernizácia verejného osvetlenia mesta Hlohovec použitím LED technológie - 2. etapa a údržba verej. osvetlenia 05.10.2016
09:00
Mesto Hlohovec
AOS - 300/18-81/2016 Odevné doplnky 06.10.2016
08:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
12949 MSS Komplexná starostlivosť o zeleň v Bratislave 07.10.2016
09:30
Hlavné mesto SR Bratislava
12952 MSS Prevádzka, opravy a údržba vybraných objektov a zariadení vo vlastníctve, resp. v správe hlavného mesta Bratislavy 07.10.2016
11:00
Hlavné mesto SR Bratislava
Zobraziť všetky (26)

 Zákazky - Elektronický kontraktačný systém (EKS)

 • EKS je informačný systém verejnej správy zriadený a prevádzkovaný MVSR
 • Je to nástroj pre plne automatizované zadávanie zákaziek
 • EKS je centrálne obchodné miesto povinné pre verejné obstarávanie a dobrovoľné pre kohokoľvek, kto sa bezplatne zaregistruje

 Zákazky - Vestník verejného obstarávania (UVO)

 • Úrad pre verejné obstarávanie vydáva Vestník verejného obstarávania v elektronickej forme.
 • Spravuje profily verejných obstarávateľov/obstarávateľov
 • Vedie Zoznam podnikateľov, Register osôb so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní a Evidenciu referencií podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.

 Staňte sa prémiovým dodávateľom a získajte nasledujúce výhody

VLASTNOSTI BEZ REGISTRÁCIE REGISTRÁCIA PREMIUM ÚČET
Informácie o zverejnených zákazkách
Doplňujúce informácie k zákazkám
Zjednodušená žiadosť o účasť / o súťažné podklady
Upozornenie o nových zákazkách na eZakazky.sk
Upozornenie o nových zákazkách na EKS.sk
Upozornenie o nových zákazkach cez vestník verejného obstarávania (UVO)
Možnosť vyhľadávania a filtrovania vo vyhlásených zákazkách
Online podpora pre eZakazky.sk a eAukcie.sk
Možnosť uskutočňovať vlastné elektronické prieskumy trhu a aukcie
  Zadarmo Zadarmo 190 € / rok
   
30.09.2016 15:26:55