SK EN  | 30.8.2016 09:13:59

eZakazky sú jedinečný nástroj na efektívnu elektronickú komunikáciu a elektronické aukcie v obstarávaní.

Chcem dodávať

Ako registrovaný dodávateľ registráciou v systéme eZakazky získate zdarma tieto výhody :

 • Informácie o zverejnených zákazkach
 • Jednoduchú žiadosť o účasť v obstarávaní
 • Pohodlnú elektronickú komunikáciu s obstarávateľom

Chcem obstarávať

Systém eZakazky poskytuje obstarávateľom a verejným obstarávateľom nasledujúce funkcie :

 • Elektronická komunikácia pri verejnom obstarávaní a obstarávaní
 • Rôzne postupy elektronických aukcií
 • Jednoduchý a rýchly elektronický preskum trhu

 Verejné zákazky - eZakazky

Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
12261 WYT Dodávka potravín 05.09.2016
09:00
Mestské centrum sociálnych služieb Modra
11332-MST Obstaranie výstrojných súčiastok – bundy a nohavice 07.09.2016
10:00
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
11260 -MST Tričká s krátkymi rukávmi olivovozelenej farby pre zamestnancov Finančnej správy SR (colníkov a colníčky) 07.09.2016
10:00
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
11933 MSS Služby súvisiace so zvozom a likvidáciou komunálnych odpadov na území mesta Modra 08.09.2016
09:00
Mesto MODRA
11333-MST Zimná bunda pre príslušníkov Finančnej správy SR 09.09.2016
10:00
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
11930 - WYP Vybudovanie kanalizácie v aglomerácii obcí Podolie a Očkov 12.09.2016
09:00
Obec Podolie
7248 MSP Komplexné zabezpečenie výstavby náhradných nájomných bytov na ul. Astronomická v MČ Bratislava Ružinov 16.09.2016
10:00
Hlavné mesto SR Bratislava
9698 MSS Telekomunikačné služby 19.09.2016
10:00
Hlavné mesto SR Bratislava
12404 WYP Revitalizácia existujúcej zelene a sprístupnenie priestoru verejnosti pre krátkodobú rekreáciu 21.09.2016
10:00
Hlavné mesto SR Bratislava
12102 - MST Taktická vesta s nosičom balistických plátov - Vesta ochranná modulárna pre zamestnancov finančnej správy SR 26.09.2016
09:00
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Zobraziť všetky (10)

 Zákazky - Elektronický kontraktačný systém (EKS)

 • EKS je informačný systém verejnej správy zriadený a prevádzkovaný MVSR
 • Je to nástroj pre plne automatizované zadávanie zákaziek
 • EKS je centrálne obchodné miesto povinné pre verejné obstarávanie a dobrovoľné pre kohokoľvek, kto sa bezplatne zaregistruje

 Zákazky - Vestník verejného obstarávania (UVO)

 • Úrad pre verejné obstarávanie vydáva Vestník verejného obstarávania v elektronickej forme.
 • Spravuje profily verejných obstarávateľov/obstarávateľov
 • Vedie Zoznam podnikateľov, Register osôb so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní a Evidenciu referencií podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.

 Staňte sa prémiovým dodávateľom a získajte nasledujúce výhody

VLASTNOSTI BEZ REGISTRÁCIE REGISTRÁCIA PREMIUM ÚČET
Informácie o zverejnených zákazkách
Doplňujúce informácie k zákazkám
Zjednodušená žiadosť o účasť / o súťažné podklady
Upozornenie o nových zákazkách na eZakazky.sk
Upozornenie o nových zákazkách na EKS.sk
Upozornenie o nových zákazkach cez vestník verejného obstarávania (UVO)
Možnosť vyhľadávania a filtrovania vo vyhlásených zákazkách
Online podpora pre eZakazky.sk a eAukcie.sk
Možnosť uskutočňovať vlastné elektronické prieskumy trhu a aukcie
  Zadarmo Zadarmo 190 € / rok
   
30.08.2016 09:13:59