eZakazky - Elektronické verejné obstarávanie

Verejní obstarávatelia majú povinnosť komunikovať vo verejnom obstarávaní elektronicky od 18.10.2018.
Zabezpečte si systém eZakazky.sk už dnes. Kliknite sem.
Verejné zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
E 2 Vytvorenie webovej stránky, nastavenie funkcionalít, štruktúry a grafického dizajnu web stránky pre spoločnosť Integrovaná doprava Žilinského kraja, s.r.o. a aplikácia na vytvorenej doméne: www.idzk.sk
Zákazka s nízkou hodnotou
20.01.2019
23:55
Integrovaná doprava Žilinského kraja, s.r.o.
18417 - WYP „Rekonštrukcia miestnych komunikácií v Dunajskej Strede“
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
21.01.2019
09:00
Mesto Dunajská Streda
18011 - WYP „Prestavba vzduchotechniky veľkej sály MsKS Benedeka Csaplára v Dunajskej Strede“
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
21.01.2019
09:00
Mesto Dunajská Streda
16911-WYP Rekonštrukcia a obnova 120 monitorovacích objektov podzemných vôd
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
21.01.2019
10:00
Slovenský hydrometeorologický ústav
251-WYT Dodávka rolby na úpravu ľadu.
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
21.01.2019
10:00
MESTSKÉ ŠPORTOVÉ KLUBY POVAŽSKÁ BYSTRICA s.r.o.
3/Amicus SK/2019 „Posúdenie zhody nového zariadenia IQ2400TH2S“
Zákazka s nízkou hodnotou
23.01.2019
14:00
Amicus SK, s.r.o.
17554-WYP Rekonštrukcia striech budov NÚDCH
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
24.01.2019
10:00
Národný ústav detských chorôb
Monitoring médií poskytovaný na dobu 11 mesiacov (február - december 2019)
Zákazka s nízkou hodnotou
25.01.2019
13:00
Mesto Žilina
1/P e W a S s.r.o. „Iónový pohyblivostný spektrometer“
Prieskum trhu
25.01.2019
23:55
P e W a S s.r.o.
18660-WYP Zateplenie IV. sekcie objektu TÚ LF UPJŠ v Košiciach
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
28.01.2019
09:00
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Zákazky - Elektronický kontraktačný systém (EKS)
  • EKS je informačný systém verejnej správy zriadený a prevádzkovaný MVSR
  • Je to nástroj pre plne automatizované zadávanie zákaziek
  • EKS je centrálne obchodné miesto povinné pre verejné obstarávanie a dobrovoľné pre kohokoľvek, kto sa bezplatne zaregistruje
     
     
Zákazky - Vestník verejného obstarávania (UVO)
  • Úrad pre verejné obstarávanie vydáva Vestník verejného obstarávania v elektronickej forme.
  • Spravuje profily verejných obstarávateľov/obstarávateľov
  • Vedie Zoznam podnikateľov, Register osôb so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní a Evidenciu referencií podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
Staňte sa prémiovým dodávateľom a získajte nasledujúce výhody
VLASTNOSTI BEZ REGISTRÁCIE REGISTRÁCIA PREMIUM ÚČET
Informácie o zverejnených zákazkách
Doplňujúce informácie k zákazkám
Zjednodušená žiadosť o účasť / o súťažné podklady
Upozornenie o nových zákazkách na eZakazky.sk
Upozornenie o nových zákazkách na EKS.sk
Upozornenie o nových zákazkach cez vestník verejného obstarávania (UVO)
Možnosť vyhľadávania a filtrovania vo vyhlásených zákazkách
Online podpora pre eZakazky.sk a eAukcie.sk
Možnosť uskutočňovať vlastné elektronické prieskumy trhu a aukcie
  Zadarmo Zadarmo 190 € / rok
 
20.01.2019 04:22:32