SK EN  | 21.4.2018 05:57:46

eZakazky sú jedinečný nástroj na efektívnu elektronickú komunikáciu a elektronické aukcie v obstarávaní.

Chcem dodávať

Ako registrovaný dodávateľ registráciou v systéme eZakazky získate zdarma tieto výhody :

 • Informácie o zverejnených zákazkach
 • Jednoduchú žiadosť o účasť v obstarávaní
 • Pohodlnú elektronickú komunikáciu s obstarávateľom

Chcem obstarávať

Systém eZakazky poskytuje obstarávateľom a verejným obstarávateľom nasledujúce funkcie :

 • Elektronická komunikácia pri verejnom obstarávaní a obstarávaní
 • Rôzne postupy elektronických aukcií
 • Jednoduchý a rýchly elektronický preskum trhu

 Verejné zákazky - eZakazky

Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
4529 - WYT Dodanie technológie pre zberný dvor Mojmírovce 23.04.2018
09:00
Obec Mojmírovce
4534 - WYT Dodanie technológie pre zberný dvor Tomášikovo 23.04.2018
11:00
Obec Tomášikovo
3925-WYP Prepojovacia komunikácia Dunajská Streda - časť B, Galantská c. II/507 – Malodvornícka c. III/1425 25.04.2018
09:00
Mesto Dunajská Streda
4189-WYP Cultacross – Revitalizácia brehu jazera Thermalpark 25.04.2018
09:30
Mesto Dunajská Streda
4537 - WYT Kompostáreň v obci Dobrohošť - technológia 25.04.2018
12:30
Obec Dobrohošť
4135-WYP Zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy Obecného úradu Virt – obec Virt 27.04.2018
09:30
Obec Virt
4137-WYP Centrum obce Iža – rekonštrukcia kultúrneho domu – zmena projektu – zníženie energetickej náročnosti spoločenskej sály 27.04.2018
10:30
Obec Iža
4134-WYP Rekonštrukcia a prestavba Cirkevnej spojenej školy Panny Márie 27.04.2018
12:00
Cirkevná spojená škola Panny Márie, Brnenské námestie 15, Kolárovo
4519-WYP Vybudovanie cyklistickej komunikácie Starohájska,úsek:Rusovská cesta-Dolnozemská cesta 30.04.2018
13:00
Hlavné mesto SR Bratislava
4525 - WYT Podpora kultúrnej a kreatívnej činnosti spoločnosti BeOnMind 30.04.2018
14:00
BeOnMind s.r.o.
Zobraziť všetky (22)

 Zákazky - Elektronický kontraktačný systém (EKS)

 • EKS je informačný systém verejnej správy zriadený a prevádzkovaný MVSR
 • Je to nástroj pre plne automatizované zadávanie zákaziek
 • EKS je centrálne obchodné miesto povinné pre verejné obstarávanie a dobrovoľné pre kohokoľvek, kto sa bezplatne zaregistruje

 Zákazky - Vestník verejného obstarávania (UVO)

 • Úrad pre verejné obstarávanie vydáva Vestník verejného obstarávania v elektronickej forme.
 • Spravuje profily verejných obstarávateľov/obstarávateľov
 • Vedie Zoznam podnikateľov, Register osôb so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní a Evidenciu referencií podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.

 Staňte sa prémiovým dodávateľom a získajte nasledujúce výhody

VLASTNOSTI BEZ REGISTRÁCIE REGISTRÁCIA PREMIUM ÚČET
Informácie o zverejnených zákazkách
Doplňujúce informácie k zákazkám
Zjednodušená žiadosť o účasť / o súťažné podklady
Upozornenie o nových zákazkách na eZakazky.sk
Upozornenie o nových zákazkách na EKS.sk
Upozornenie o nových zákazkach cez vestník verejného obstarávania (UVO)
Možnosť vyhľadávania a filtrovania vo vyhlásených zákazkách
Online podpora pre eZakazky.sk a eAukcie.sk
Možnosť uskutočňovať vlastné elektronické prieskumy trhu a aukcie
  Zadarmo Zadarmo 190 € / rok
   
21.04.2018 05:57:47