Zverejnené zákazky

Prémioví dodávatelia môžu v zozname zákazok jednoducho vyhľadávať.
Objednajte si prémiový účet teraz  
Zverejnené zákazky EKS
Názov Výška zdrojov Predkladanie ponúk do Miesto plnenia
Studená asfaltová zmes - Z201916219 27.05.2019
11:30
...
Čistiace a hygienické prostriedky - Z201916230 27.05.2019
11:57
...
IKT do učební základnej školy - Z201915777 27.05.2019
12:00
...
Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov objednávateľa prostredníctvom stravných poukážok alebo ekvivalent - Z201916133 27.05.2019
12:04
...
Obnova podpory PVS pre IBM Power Flex, Tape - Z201914242 27.05.2019
13:00
...
Osobné ochranné pracovné pomôcky - Z201916243 27.05.2019
13:00
...
Optis Upgrade kit zariadenia pre OCT Ilumien - Z201916244 27.05.2019
13:05
...
Obnova podpory PVS pre SUSE, Red Hat, Forcepoint, F5, Diskove pole (Koliba) - Z201914240 27.05.2019
13:30
...
Odvoz a likvidácia vyradených scénických a kostýmových výprav - Z201916202 27.05.2019
14:00
...
Obnova podpory PVS pre podukty IBM/Lenovo - Z201914247 27.05.2019
14:00
...
Benzínová rotačná kosačka Husqarna LC 347V alebo ekvivalent - Z201916153 27.05.2019
14:00
...
Motorový rosič STIHL SR 450 - Z201916247 27.05.2019
14:00
...
Obnova podpory PVS pre produkty McAfee, Business Continuity Management, IBM Diskove pole (záložná lokalita) - Z201914246 27.05.2019
14:30
...
Pracovné a terénne vybavenie - Z201916201 27.05.2019
15:00
...
Minerálne krmivo pre dojnice alebo ekvivalent - Z201916220 27.05.2019
15:00
...
Melasa - Z201916223 27.05.2019
15:00
...
Obnova podpory PVS pre SW produkty IBM - Z201914245 27.05.2019
15:00
...
Hydrogénuhličitan sodný alebo ekvivalent - Z201916221 27.05.2019
15:00
...
Papier, kartón a špeciálny grafický papier, gumové poťahy, strečová fólia - výrobný a spotrebný materiál tlačiarne - Z201916257 27.05.2019
15:00
...
IKT výpočtová technika- 1. Notebook, 2. SSD disk, 3. Flash disk - Z201916252 27.05.2019
16:00
...
Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Zobrazených: 41 - 60 / 220
27.05.2019 05:34:24