Zverejnené zákazky

Zverejnené zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
Oprava hlavného rozvodu teplej vody
Zákazka s nízkou hodnotou
06.12.2019
14:00
LIKAVA - centrum sociálnych služieb
L8/2019 Komplex železo-sacharóza
Zákazka s nízkou hodnotou
09.12.2019
10:00
Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš
Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizáciu stavby, autorský dozor, inžiniersku činnosť a realizáciu stavby pre stavbu: „Polopodzemné kontajnerové stojiská na odpad, Žilina - Hájik“
Zákazka s nízkou hodnotou
09.12.2019
10:00
Mesto Žilina
MB/2019 Skladovacia hala
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
09.12.2019
10:00
Školský poľnohospodársky podnik, n. o.
006/NLZ/2019 Poskytovanie služieb letnej a zimnej údržby chodníkov Mesta Banská Bystrica
10.12.2019
10:00
Mesto Banská Bystrica
Vypracovanie znaleckého posudku
Zákazka s nízkou hodnotou
10.12.2019
10:00
Mesto Žilina
Spracovanie projektovej dokumentácie - architektonickej štúdie: "Oddychová zóna a park Petzvalova - revitalizácia verejného priestoru."
Zákazka s nízkou hodnotou
10.12.2019
10:00
Mesto Žilina
1/ME/Brezolupy „Rekonštrukcia ústredného kúrenia - kultúrny dom Brezolupy“
Zákazka s nízkou hodnotou
10.12.2019
10:00
Obec Brezolupy
3/2019/MH Mäso a mäsové výrobky
Zákazka s nízkou hodnotou
10.12.2019
10:00
Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín
33777-WYP Prevádzková budova a stavebné úpravy v areáli jaskyne Gombasek
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
10.12.2019
10:00
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
33473-MST Dodávka energií pre Nemocnicu Poprad a.s,,
10.12.2019
12:00
Nemocnica Poprad, a. s.
29986-WYP Bývalý kláštor benediktínov – Hronský Beňadik
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
11.12.2019
10:00
Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra
33166-WYP Komunitné centrum obce Santovka
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
12.12.2019
09:00
Obec Santovka
Nákup – technický plyn - chlór vo fľašiach s obsahom 62,5 kg náplň.
Zákazka s nízkou hodnotou
12.12.2019
10:00
Mestská krytá plaváreň, s.r.o.
OP/2/2019-VO Obstaranie motorového vozidla pre ADOS
Zákazka s nízkou hodnotou
12.12.2019
10:00
Oravská poliklinika Námestovo
26155-WYP Zlepšenie tepelno-technických vlastností obalových konštrukcií materskej školy..
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
13.12.2019
09:00
Obec Rozhanovce
34187 - WYT „Kompostáreň v obci Dobrohošť - technológia“
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
13.12.2019
09:00
Obec Dobrohošť
A1-2019 Chladené mäso
Zákazka s nízkou hodnotou
13.12.2019
09:00
Centrum sociálnych služieb ANIMA
Vypracovanie znaleckého posudku II
Zákazka s nízkou hodnotou
13.12.2019
10:00
Mesto Žilina
34604-WYT Lesná technika pre obec Brestovec.
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
13.12.2019
10:00
Obec Brestovec
Zobrazených: 1 - 20 / 48 Stránky:  1 2 3
06.12.2019 12:51:30