Zverejnené zákazky

Zverejnené zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
26332-WYT DODÁVKA ZEMNÉHO PLYNU PRE MESTO ZVOLEN A PREVZATIE ZÁRUKY ZA ODCHÝLKU
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
24.10.2019
09:00
Mesto Zvolen
2019/S 166-406813 Údržba a starostlivosť o verejnú zeleň
24.10.2019
10:00
Mesto Lučenec
2019/S 175-426382 Zimná údržba, údržba dopravného značenia a čistenie komunikácií
24.10.2019
10:00
Mesto Lučenec
Dôkazný alkohol tester s príslušenstvom
Zákazka s nízkou hodnotou
24.10.2019
10:00
Mesto Žilina
ZsNH/2019/36 Príprava detailných podkladov pre implementáciu, vrátane ohodnotenia predpokladaných nákladov pre Projekt Skvalitnenie výstražných a predpovedných produktov a informovanosti obyvateľov SR a odberateľov.
Zákazka s nízkou hodnotou
24.10.2019
10:00
Slovenský hydrometeorologický ústav
24775-WYP Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Žarnovica_2
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
25.10.2019
09:00
Mesto Žarnovica
Vypracovanie znaleckých posudkov
Zákazka s nízkou hodnotou
25.10.2019
10:00
Mesto Žilina
25945-WYS Komplexné poistenie pre mesto Žilina
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
25.10.2019
10:00
Mesto Žilina
1/2019 Oprava lokomotívy DH 100/4
Zákazka s nízkou hodnotou
25.10.2019
12:00
Oravské múzeum Pavla Országha Hviezdoslava v Dolnom Kubíne
S/2019 Prenájom osmometra a spotrebný materiál k tomuto prístroju
Zákazka s nízkou hodnotou
28.10.2019
10:00
Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš
22472-MSS Ostatné systémy ZVJS - SW
28.10.2019
10:00
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávka a montáž nábytku pre zariadenia starostlivosti o deti do troch veku dieťaťa, denné centrá, denný stacionár a komunitné centrum
Zákazka s nízkou hodnotou
28.10.2019
10:00
Mesto Žilina
Nákup a dodávka hygienických a čistiacich prostriedkov pre zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, jedálne, denný stacionár, denné centrá, komunitné centrum a zamestnancov opatrovateľskej služby
Zákazka s nízkou hodnotou
28.10.2019
10:00
Mesto Žilina
POISTENIE MOTOROVÝCH VOZIDIEL, POISTENIE MAJETKU A ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODY, CESTOVNÉ POISTENIE
28.10.2019
10:00
Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik
022210/2019 Stanovenie jednorazovej odplaty za zriadenie vecného bremena
Zákazka s nízkou hodnotou
28.10.2019
10:00
Mesto Žilina
45212222-8 Stavebné úpravy strechy telocvične so zateplením-havarijný stav
Zákazka s nízkou hodnotou
28.10.2019
10:55
Stredná odborná škola polytechnická, Ružomberok
Počítače a monitory pre potreby odborného vzdelávania
Zákazka s nízkou hodnotou
28.10.2019
15:00
Stredná odborná škola dopravná, Martin-Priekopa
012210/2019 rekonštrukcia ľavostrannej časti vonkajšej fasády, odtoková rúra 2019 - DJ Veľká okružná (NOVÁ)
Zákazka s nízkou hodnotou
29.10.2019
09:00
Mesto Žilina
Dorozumievací systém sestra-klient
Zákazka s nízkou hodnotou
29.10.2019
11:00
LIKAVA - centrum sociálnych služieb
Minitraktor s príslušenstvom
Zákazka s nízkou hodnotou
29.10.2019
11:00
LIKAVA - Centrum sociálnych služieb
Zobrazených: 1 - 20 / 58 Stránky:  1 2 3
24.10.2019 05:25:31