Zverejnené zákazky

Zverejnené zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
012105/2020 Tlač propagačných materiálov
Zákazka s nízkou hodnotou
28.05.2020
09:00
Mesto Žilina
11768-MUS SLA o podpore prevádzky, údržbe a úpravach ISFS-SD
Užšia súťaž
28.05.2020
09:00
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
20300-WYT Príležitostné spoločné verejné obstarávanie elektrickej energie – Regionálne združenie miest a obcí – Požitavský región
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
28.05.2020
09:00
Regionálne združenie miest a obcí - Požitavský región
11613-WYP Revitalizácia vnútrobloku na sídlisku Belanská štvrť
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
28.05.2020
10:00
Mesto Liptovský Hrádok
03/2020 Liptovské múzeum v Ružomberku – Múzeum liptovskej dediny v Pribyline – výmena šindľovej krytiny na vybraných objektoch
Zákazka s nízkou hodnotou
28.05.2020
11:00
Liptovské múzeum v Ružomberku
Vypracovanie znaleckých posudkov k.ú. Zádubnie, k.ú. Žilina
Zákazka s nízkou hodnotou
29.05.2020
09:00
Mesto Žilina
19/ME/2020 „Zvýšenie energetickej účinnosti a zateplenie budovy Základnej školy, Železničná 14, Bratislava“
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
29.05.2020
09:00
Mestská časť Bratislava - Vrakuňa
18667-WYP Riešenie havarijnej situácie a zvýšenie energetickej účinnosti objektu telocvične ZŠ Strážnická v Skalici
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
29.05.2020
09:00
Mesto Skalica
AOS-300/23-70/2020 Hydrogeologický prieskum v areáli PSC-Kaleník - opakovaná
Zákazka s nízkou hodnotou
01.06.2020
08:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
19922-WYS Poistenie majetku nadobúdaného z fondov EÚ II.
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
01.06.2020
09:00
Slovenský hydrometeorologický ústav
10868-MSS Interaktívny systém dodavateľských reťazcov
01.06.2020
10:00
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu
07/2020 Mrazené a chladené výrobky pre CSS Žarec
Zákazka s nízkou hodnotou
01.06.2020
10:00
Centrum sociálnych služieb Žarec
10/ME/Lužianky „Vypracovanie projektovej dokumentácie na stavebné povolenie na vybrané stavby“
Prieskum trhu
03.06.2020
10:00
Obec Lužianky
15344-WYP Rekonštrukcia a obnova 169 monitorovacích objektov povrchových vôd IV
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
03.06.2020
10:00
Slovenský hydrometeorologický ústav
884797 Audiovizuálna technika – 2 ks Interaktívna tabuľa s projektorom, 2 ks Projektor
Zákazka s nízkou hodnotou
03.06.2020
10:00
Vysoká škola múzických umení
20310-WYP Požiarne schodisko – ŠD/A, M. Uhra
04.06.2020
10:00
Slovenská technická univerzita v Bratislave
22/ME/2020 Vybudovanie uzavretého športového areálu zriadeného v areáli materskej školy: Montovaná hala s PVC opláštením pre projekt: „Rozšírenie kapacít materskej školy v obci Imeľ“
Zákazka s nízkou hodnotou
05.06.2020
10:00
Obec Imeľ
012605/2020 Rekonštrukcia elektroinštalácie kuchyne - Jedáleň J. Borodáča Žilina
Zákazka s nízkou hodnotou
09.06.2020
09:00
Mesto Žilina
012705/2020 Oprava havarijného stavu strechy MŠ Puškinova v MČ Žilina, Hliny 3
Zákazka s nízkou hodnotou
10.06.2020
09:00
Mesto Žilina
CIZS_TV_02_2020 Dodávka zdravotníckej techniky a vybavenia pre CIZS Tvrdošín
10.06.2020
10:00
Mesto Tvrdošín
Zobrazených: 1 - 20 / 36 Stránky:  1 2
27.05.2020 12:29:23