Zverejnené zákazky

Zverejnené zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
Výmena a doplnenie hracích prvkov - detských ihrísk Budatín a Hájik
Zákazka s nízkou hodnotou
20.10.2020
10:00
Mesto Žilina
66/2020/SOSCA17nov-13 Dodávka pekárenského tovaru, čerstvého pečiva a cukrárskych výrobkov
Zákazka s nízkou hodnotou
20.10.2020
14:10
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Čadca
SOŠMTP/173/2020-4 Rekonštrukcia a vyregulovanie kúrenia - vetva dielne
Zákazka s nízkou hodnotou
20.10.2020
14:20
Stredná odborná škola dopravná, Martin-Priekopa
17/2020/MH Dezinfekčné prostriedky na ruky
Zákazka s nízkou hodnotou
21.10.2020
10:00
Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín
63/ME/2020 „Modernizácia domu smútku v Mojmírovciach“
Zákazka s nízkou hodnotou
21.10.2020
10:00
Obec Mojmírovce
Oprava, montáž a demontáž vianočnej výzdoby
Zákazka s nízkou hodnotou
21.10.2020
10:00
Mesto Žilina
9/2020 Sanácia skalného brala na Oravskom hrade – vonkajšie bralo
Zákazka s nízkou hodnotou
21.10.2020
13:00
Oravské múzeum Pavla Országha Hviezdoslava v Dolnom Kubíne
ZsNH/2020/017 Výroba a dodanie vodomerných lát individuálnych rozmerov
Zákazka s nízkou hodnotou
21.10.2020
13:00
Slovenský hydrometeorologický ústav
66/2020/SOSCA17nov-14 Dodávka rôznych potravinárskych výrobkov
Zákazka s nízkou hodnotou
21.10.2020
14:10
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Čadca
33411-MSS POSKYTOVANIE SLUŽBY SVIETENIA VEREJNÝM OSVETLENÍM
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka)
22.10.2020
09:00
Mesto Lučenec
22/2020 Mobilné prestrešenie - opakovaná zákazka
Zákazka s nízkou hodnotou
22.10.2020
10:00
Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš
23/2020 Stavebné a rekonštrukčné práce na hematologicko - transfúznom oddelení, opakovaná zákazka
Zákazka s nízkou hodnotou
22.10.2020
10:00
Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš
03/2020 Nákup elektrických polohovateľných postelí s hrazdou, hrazdičkou, antidekubitných matracov, nočných stolíkov s jedálenskou doskou pre CSS Zákamenné - pracovisko Oravská Lesná 296
Zákazka s nízkou hodnotou
22.10.2020
14:30
Centrum sociálnych služieb Zákamenné
Dodanie nábytku
Zákazka s nízkou hodnotou
23.10.2020
05:00
Centrum sociálnych služieb Horný Turiec
60/ME/2020 „Využitie tradičných vzorov a motívov a ich aplikácia do moderného odievania a bývania“
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
23.10.2020
09:00
needles, s.r.o.
011610/2020 Vypracovanie PD, OAD,IČ - "Novostavba MŠ ul. Cintorínska Žilina - Trnové
Zákazka s nízkou hodnotou
23.10.2020
09:00
Mestský úrad Žilina
66/2020/SOSCA17nov-16 Nákup nových notebookov pre SOŠ obchodu a služieb, Čadca
Zákazka s nízkou hodnotou
23.10.2020
09:10
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Čadca
3/2020 Notebooky
Zákazka s nízkou hodnotou
23.10.2020
10:00
Stredná odborná škola elektrotechnická, Liptovský Hrádok
Rozšírenie kamerového systému mesta Žilina - 2 bezpečnostné kamery ul. Smreková, Osiková
Zákazka s nízkou hodnotou
23.10.2020
10:00
Mesto Žilina
Vypracovanie znaleckého posudku - Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti par. c. KN-C 5344/131
Zákazka s nízkou hodnotou
23.10.2020
10:00
Mesto Žilina
Zobrazených: 1 - 20 / 59 Stránky:  1 2 3
20.10.2020 05:43:30