Zverejnené zákazky

Zverejnené zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
14576-WYP Rekonštrukcia budovy Obecného úradu Nové Sady
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
10.07.2019
14:00
Obec Nové Sady
Nákup a dodanie ochranných pracovných odevov a obuvi pre zamestnancov
Zákazka s nízkou hodnotou
12.07.2019
09:00
Mesto Žilina
14353-WYP Námestie SNP Zvolen, pešia zóna - III. etapa
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
12.07.2019
09:00
Mesto Zvolen
14705-WYT Obstaranie záhradných kompostérov - KZ Podpoľanie
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
17.07.2019
10:00
Koordinačné združenie obcí mikroregiónu Podpoľanie
008977/2019 Pohotovostná súprava na odstraňovanie a zmierňovanie mimoriadne závažných environmentálnych situácií
18.07.2019
10:00
Slovenská agentúra životného prostredia
14607-MSS Odber vzoriek podzemných vôd a meranie parametrov in situ vo vybraných objektoch Štátnej monitorovacej siete na Slovensku
18.07.2019
10:00
Slovenský hydrometeorologický ústav
14556 - MST Zberný dvor Revúca - tovary
24.07.2019
10:00
Mesto Revúca
14148-MST Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, odborných učební a školských knižníc základných škôl, Banská Bystrica - Didaktické pomôck
Verejná súťaž
29.07.2019
10:00
Mesto Banská Bystrica
18409-WYP Zníženie energetickej náročnosti výrobných priestorov TANDEM PLUS CRC. SPOL. s.r.o.
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
30.07.2019
10:00
Tandem plus crc, s.r.o.
17456-MST Dodávka použitých katalyzátorov motorových vozidiel
Verejná súťaž
06.08.2019
10:00
KOVOZBER, s.r.o.
17445-MST Miešadlo na spracovanie odpadových termoplastov - 1 ks
Verejná súťaž
06.08.2019
10:00
QATRO, s.r.o. Spišská Nová Ves
17443-MST Dodávka odpadového materiálu
Verejná súťaž
06.08.2019
10:00
QATRO, s.r.o. Spišská Nová Ves
17453-MST Dodávka laboratórneho vybavenia
Verejná súťaž
06.08.2019
10:00
KOVOZBER, s.r.o.
14249-WYT Zvýšenie energetickej efektívnosti a využitia obnoviteľných zdrojov energie v spoločnosti Strojbal s.r.o. - Kotolňa
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
07.09.2019
10:00
Strojbal s.r.o.
Zobrazených: 61 - 74 / 74 Stránky:  1 2 3 4
20.06.2019 17:21:42