Zverejnené zákazky

Zverejnené zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
ZAB_OPKZP_03_2019 Modernizácia a prestavba budov a areálu Materskej školy Žabokreky - stavebné úpravy.
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
10.07.2019
10:00
Obec Žabokreky
13215-WYP Úprava Radôstky - protipovodňová ochrana v km 2,450 - 2,957 v k.ú. obce Radôstka č.2
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
10.07.2019
09:00
Obec Radôstka
14243-WYP Zníženie energetickej náročnosti Pavilónu č. 14
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
09.07.2019
10:00
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
14578-WYP Rekonštrukcia fasády na ŠD Dobrovičova
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
08.07.2019
12:00
Slovenská technická univerzita v Bratislave
AOS-300/22-67/2019 Rekonštrukcia vzduchotechnického zariadenia II. etpa
Zákazka s nízkou hodnotou
08.07.2019
10:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
13841-MSS Dodávka služieb pre systém PKI a poskytovanie podpory a rozvoja systému PKI pre Finančnú správu
08.07.2019
10:00
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
13826-WYP Vybudovanie centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Lednické Rovne
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
08.07.2019
10:00
Obec Lednické Rovne
13842-MSS Poskytovanie služieb infraštruktúry verejných kľúčov pre IS e-kasa
08.07.2019
10:00
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
14575-WYP Rekonštrukcia rozvodov ZTI a sociálnych priestorov v ÚVV a ÚVTOS Banská Bystrica
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
08.07.2019
10:00
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
14340-WYP Úprava Hlbokého potoka v obci Krajná Bystrá
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
04.07.2019
10:00
Obec Krajná Bystrá
14244-WYP Oprava časti miestnej komunikácie Kapitulská a chodníkov v parku pod pamätníkom SNP, Banská Bystrica
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
03.07.2019
09:00
Mesto Banská Bystrica
01/2019 Výroba a dodávka nábytku na mieru
Zákazka s nízkou hodnotou
03.07.2019
09:00
Centrum sociálnych služieb Horelica
ZsNH/2019/025 Výkon činností zodpovednej osoby na ochranu osobných údajov
Zákazka s nízkou hodnotou
02.07.2019
15:00
Slovenský hydrometeorologický ústav
14355-WYP Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy v obci Sverepec
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
02.07.2019
10:00
Obec Sverepec
Revitalizácia trávnatej plochy - vnútro blok ul. Jaseňová
Zákazka s nízkou hodnotou
02.07.2019
10:00
Mesto Žilina
13916-WYT Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, odborných učební a školských knižníc základných škôl, Banská Bystrica - odborné učebne
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
02.07.2019
09:00
Mesto Banská Bystrica
13900-WYT Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, odborných učební a školských knižníc základných škôl, Banská Bystrica - Školský a laboratórny nábytok
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
02.07.2019
09:00
Mesto Banská Bystrica
13894-WYT Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, odborných učební a školských knižníc základných škôl, Banská Bystrica - IKT
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
02.07.2019
09:00
Mesto Banská Bystrica
AOS-300/22-73/2019 Koreniny a chuťové prísady
Zákazka s nízkou hodnotou
01.07.2019
13:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
13865-WYP „Modernizácia zdravotníckej infraštruktúry, Zdravotné stredisko - Zemianska Olča“
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
01.07.2019
11:00
Obec Zemianska Olča
Zobrazených: 21 - 40 / 64 Stránky:  1 2 3 4
25.06.2019 18:28:44