Zverejnené zákazky

Zverejnené zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
12-MST Motorová nafta STN EN 590, Bezolovnatý automobilový benzín STN EN 228
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
28.01.2021
12:00
Letisko M. R. Štefánika – Airport Bratislava, a.s. (BTS)
1/2021 Odstránenie havarijného stavu kupoly hvezdárne Gymnázia Viliama Paulinyho Tótha Martin - OPAKOVANÁ
Zákazka s nízkou hodnotou
28.01.2021
10:00
Gymnázium Viliama Paulinyho - Tótha, Martin
Školské technické vybavenie
Zákazka s nízkou hodnotou
28.01.2021
08:00
Obchodná akadémia, Liptovský Mikuláš
44665-WYP Zvýšenie bezpečnosti cestujúcich verejnej osobnej dopravy v Banskej Bystrici – stavebné práce
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
26.01.2021
10:00
Mesto Banská Bystrica
2/2021 Pracovná zdravotná služba
Zákazka s nízkou hodnotou
25.01.2021
14:00
Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš
Procurio-01/2021 Uskutočnenie stavebných prác pre projekt „Rekonštrukcia Bystrickej ulice_2 – časť 2
Zákazka s nízkou hodnotou
25.01.2021
12:00
Obec Marianka
80/ME/2020 „Zateplenie školičky Železničná 6, Bratislava-Vrakuňa“
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
25.01.2021
09:00
Mestská časť Bratislava - Vrakuňa
78/ME/2020 „Zateplenie budovy Miestneho úradu, Šíravská 7, Bratislava-Vrakuňa“
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
25.01.2021
09:00
Mestská časť Bratislava - Vrakuňa
82/ME/2020 „Dodávka elektrickej energie, zabezpečenie jej distribúcie a prevzatie zodpovednosti za odchýlku v plnom rozsahu – verejné osvetlenie “
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
25.01.2021
09:00
Mesto Dunajská Streda
I/8-VO-1-1/2021 Lôžka pre oddelenie COVID
Zákazka s nízkou hodnotou
22.01.2021
11:00
Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín
Technické vybavenie
Zákazka s nízkou hodnotou
22.01.2021
09:00
Stredná odborná škola dopravná, Martin-Priekopa
45544-WYP ŠPORTOVÁ HALA VO VRANOVE NAD TOPĽOU
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
22.01.2021
09:00
Mesto Vranov nad Topľou
45523-MST DODÁVKA POTRAVÍN
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka)
22.01.2021
09:00
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov SENICA
Zobrazených: 21 - 33 / 33 Stránky:  1 2
21.01.2021 09:59:19