Zverejnené zákazky

Zverejnené zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
57133 Mestská cyklistická trasa Hušták - Kráľová, Vetva B
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
20.12.2021
10:00
Mesto Banská Bystrica
57548-WYP Výstavba bytového domu
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
20.12.2021
10:00
Obec Ptičie
57331-WYP Vodorovné a zvislé dopravné značenie na miestnych komunikáciách v meste Žilina
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
20.12.2021
09:00
Mesto Žilina
55924-MSS Príležitostné spoločné verejné obstarávanie poistných služieb - Mesto Žarnovica
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka)
17.12.2021
14:00
Mesto Žarnovica
39528-MSS Informačný systém Centra právnej pomoci
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
17.12.2021
10:00
Centrum Právnej Pomoci
57427-WYP VÝSTAVBA MŠ NA ULICI KPT. NÁLEPKU, LIPANY_2
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
17.12.2021
09:00
Mesto Lipany
65/ME/2021 „Zabezpečenie služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov Mesta Dunajská Streda“
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
16.12.2021
09:00
Mesto Dunajská Streda
68/ME/2021 „Zabezpečenie odberu, transportu, analýz vzoriek palív a s nimi súvisiace služby“
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
16.12.2021
09:00
Slovenská inšpekcia životného prostredia
LO-OVS-325-21 Dodávka a inštalácia digitálnych zobrazovacích jednotiek a následné služby
Obchodná verejná súťaž
15.12.2021
12:00
Slovenský plynárenský priemysel
57157-WYP Investičné projekty v Národnom biatlonovom centre v Osrblí - Koliesková a bežecká dráha
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
15.12.2021
10:00
Slovenský zväz biatlonu
57743-WYT Dodanie geografického informačného systému pre mesto Žilina
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
15.12.2021
09:00
Mesto Žilina
Vysokovýkonný počítačový systém s viacerými uzlami a úložiskom pre veľké dáta
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
14.12.2021
09:00
Slovenská technická univerzita v Bratislave
2 Spr 135/21/7700 Potraviny VaRC
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka)
13.12.2021
10:00
Krajská prokuratúra Prešov
08/2021 Čerstvé ovocie, zelenina a zemiaky pre CSS Žarec
Zákazka s nízkou hodnotou
13.12.2021
10:00
Centrum sociálnych služieb Žarec
29819 - WYP Veľký Grob, kanalizácia a ČOV
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
13.12.2021
10:00
Obec Veľký Grob
140E/2021/ZNL Dodávka elektrickej energie na roky 2022-2025
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka)
13.12.2021
10:00
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Rekonštrukcia vestibulu v kultúrnom dome v MČ Žilina, Trnové
Zákazka s nízkou hodnotou
13.12.2021
09:00
Mesto Žilina
47460-MSS Tvorba a údržba zelene na vymedzenom území Mesta Žilina
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
10.12.2021
12:00
Mesto Žilina
5/2021/VO/Kompostáreň Komárno/po Kompostáreň Komárno Strojové vybavenie II
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka)
10.12.2021
10:00
Mesto Komárno
1/LEM/2021 Vybavenie cvičební pre ZŠ s MŠ Lemešany - 2
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
10.12.2021
10:00
Obec Lemešany
Zobrazených: 21 - 40 / 57 Stránky:  1 2 3
02.12.2021 17:36:47