Zverejnené zákazky

Zverejnené zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
MŽP/NL - 01/2019 Odborný geologický dohľad pri sanácii environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Slovenskej republiky (4)
07.03.2019
10:00
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
2/ Stredná odborná škola elektrotechnická „Rekonštrukcia toaliet s toaletou pre telesne postihnutých“
Zákazka s nízkou hodnotou
07.03.2019
09:00
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely
1/Pribeta/2019 „Komunitné centrum v obci Pribeta“
Zákazka s nízkou hodnotou
07.03.2019
09:00
Obec Pribeta
01/2019 Mrazená hydina pre CSS Žarec
Zákazka s nízkou hodnotou
05.03.2019
14:00
Centrum sociálnych služieb Žarec
NLZ/2018-KZ-katalyzátory Dodávka použitých katalyzátorov motorových vozidiel
Verejná súťaž
05.03.2019
10:00
KOVOZBER, s.r.o.
NLZ/2018-Q-Miešadlo Miešadlo na spracovanie odpadových termoplastov - 1 ks
Verejná súťaž
05.03.2019
10:00
QATRO, s.r.o. Spišská Nová Ves
NLZ/2018-Q-odpad. mat. Dodávka odpadového materiálu
Verejná súťaž
05.03.2019
10:00
QATRO, s.r.o. Spišská Nová Ves
4259-WYS Nákup pohonných hmôt
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
05.03.2019
10:00
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
NLZ/2018-KZ-LAB Dodávka laboratórneho vybavenia
Verejná súťaž
05.03.2019
10:00
KOVOZBER, s.r.o.
eBIZ-06/2019 NÁUČNÝ CHODNÍK Modra – Piesok
Zákazka s nízkou hodnotou
05.03.2019
09:00
Mesto MODRA
4008-WYP Oprava a údržba miestnych komunikácií, chodníkov a spevnených plôch pre mesto Hlohovec do 31.03.2020
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
04.03.2019
12:00
Mesto Hlohovec
Hasičská zbrojnica Žilina - Brodno - rekonštrukcia strechy
Zákazka s nízkou hodnotou
04.03.2019
09:00
Mesto Žilina
Výroba a odvysielanie audiospotov a poskytnutie mediálneho priestoru pre mesto Žilina v regionálnom rádiu v roku 2019
Zákazka s nízkou hodnotou
04.03.2019
09:00
Mesto Žilina
021102/2019 Dodanie bezdrôtových prístupových bodov na verejných priestranstvách v rámci Mesta Žilina
Zákazka s nízkou hodnotou
04.03.2019
09:00
Mesto Žilina
test
02.03.2019
03:15
eBIZ a. s.
03/eBIZ/2019 Opravy a údržba nebytových priestorov v správe verejného obstarávateľa
Zákazka s nízkou hodnotou
01.03.2019
10:30
PREŠOV REAL, s.r.o.
13682-WYT Kompostéry pre obec Nitrianske Pravno
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
28.02.2019
10:00
Obec Nitrianske Pravno
18662-MSS Sanácia environmentálnych záťaží v obci Predajná
28.02.2019
10:00
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Priama digitalizácia existujúceho RTG pracoviska
Zákazka s nízkou hodnotou
28.02.2019
09:00
Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
011102/2019 Rekonštrukcia strechy na ZŠ Gaštanová
Zákazka s nízkou hodnotou
28.02.2019
09:00
Mesto Žilina
Zobrazených: 21 - 40 / 47 Stránky:  1 2 3
23.02.2019 02:24:04