Zverejnené zákazky

Zverejnené zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
Hormóny - Betametazón
Zákazka s nízkou hodnotou
10.06.2020
10:00
Nemocnica Poprad, a. s.
CIZS_TV_02_2020 Dodávka zdravotníckej techniky a vybavenia pre CIZS Tvrdošín
10.06.2020
10:00
Mesto Tvrdošín
012705/2020 Oprava havarijného stavu strechy MŠ Puškinova v MČ Žilina, Hliny 3
Zákazka s nízkou hodnotou
10.06.2020
09:00
Mesto Žilina
Pečivo a pekárenské výrobky
Zákazka s nízkou hodnotou
09.06.2020
10:00
Centrum sociálnych služieb TAU
012605/2020 Rekonštrukcia elektroinštalácie kuchyne - Jedáleň J. Borodáča Žilina
Zákazka s nízkou hodnotou
09.06.2020
09:00
Mesto Žilina
020206/2020 Nákup antibakteriálnych čističov na ruky a plochy
Zákazka s nízkou hodnotou
08.06.2020
11:15
Mesto Žilina
10868-MSS Interaktívny systém dodavateľských reťazcov
08.06.2020
10:00
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu
Vypracovanie znaleckého posudku k.ú. Zádubnie
Zákazka s nízkou hodnotou
08.06.2020
09:00
Mesto Žilina
012805/2020 Rekonštrukcia podchodu na ul, P. O. Hviezdoslava, Žilina – spracovanie PD, OAD, IČ
Zákazka s nízkou hodnotou
08.06.2020
09:00
Mesto Žilina
22/ME/2020 Vybudovanie uzavretého športového areálu zriadeného v areáli materskej školy: Montovaná hala s PVC opláštením pre projekt: „Rozšírenie kapacít materskej školy v obci Imeľ“
Zákazka s nízkou hodnotou
05.06.2020
10:00
Obec Imeľ
19922-WYS Poistenie majetku nadobúdaného z fondov EÚ II.
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
05.06.2020
09:00
Slovenský hydrometeorologický ústav
20310-WYP Požiarne schodisko – ŠD/A, M. Uhra
04.06.2020
10:00
Slovenská technická univerzita v Bratislave
10/ME/Lužianky „Vypracovanie projektovej dokumentácie na stavebné povolenie na vybrané stavby“
Prieskum trhu
03.06.2020
10:00
Obec Lužianky
15344-WYP Rekonštrukcia a obnova 169 monitorovacích objektov povrchových vôd IV
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
03.06.2020
10:00
Slovenský hydrometeorologický ústav
884797 Audiovizuálna technika – 2 ks Interaktívna tabuľa s projektorom, 2 ks Projektor
Zákazka s nízkou hodnotou
03.06.2020
10:00
Vysoká škola múzických umení
Zobrazených: 21 - 35 / 35 Stránky:  1 2
02.06.2020 14:16:08