Zverejnené zákazky

Zverejnené zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
13840-MSS Komplexné služby mobilného operátora
01.07.2019
10:00
Slovenská inovačná a energetická agentúra
14508-WYS Vypracovanie programu starostlivosti o hlavátku podunajskú
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
01.07.2019
10:00
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
2006/2019 Stavebné úpravy vzduchotechniky - ZŠ Dolná Trnovská 36, Žilina - Trnové
Zákazka s nízkou hodnotou
01.07.2019
09:30
Mesto Žilina
01/SHMU/po Výstavba meračov vertikálneho profilu vetra a teploty
01.07.2019
09:00
Slovenský hydrometeorologický ústav
16/ME/2019 HUSK Limes Romanus – rímske pamiatky na Slovensku klopúce na dvere UNESCO
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
01.07.2019
09:00
Obec Iža
1906/2019 Stavebné úpravy vzduchotechniky - ZŠ Martinská 20, Žilina
Zákazka s nízkou hodnotou
01.07.2019
09:00
Mesto Žilina
2/ME/Košice „Rekonštrukcia školského internátu – vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie“
Zákazka s nízkou hodnotou
28.06.2019
23:55
Školský internát Medická 2, Košice
A8-2019 Lahôdkárske výrobky
Zákazka s nízkou hodnotou
28.06.2019
14:00
Centrum sociálnych služieb ANIMA
ZsNH/2019/021 Príprava detailných podkladov pre implementáciu, vrátane ohodnotenia predpokladaných nákladov pre Projekt Doplnkových meraní kvality ovzdušia II
Zákazka s nízkou hodnotou
28.06.2019
12:00
Slovenský hydrometeorologický ústav
13089-MST TEP implantáty
28.06.2019
12:00
Nemocnica Poprad, a. s.
13685-WYS Odber, preprava, resp. zneškodnenie odpadov v kategórii ostatný a nebezpečný odpad
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
28.06.2019
12:00
Nemocnica Poprad, a. s.
14164-WYP STAVEBNÉ ÚPRAVY OBJEKTOV ZÁKLADNEJ ŠKOLY A MATERSKEJ ŠKOLY VARÍN.
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
28.06.2019
10:00
Obec Varín
14952-WYP Zvýšenie energetickej efektívnosti a využitia obnoviteľných zdrojov energie v spoločnosti Strojbal s.r.o. - Stavba
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
28.06.2019
10:00
Strojbal s.r.o.
Diagnostika podchodu Hviezdoslavova - ŽSR
Zákazka s nízkou hodnotou
28.06.2019
10:00
Mesto Žilina
13647-MST Suroviny pre výskum – šťavy, ovocie, zelenina, rastliny
28.06.2019
10:00
McCarter a.s.
13773-WYP „Zateplenie striech a obvodového plášťa na internáte ŠD 3 UMB Tajovského 51 B. Bystrica“.
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
28.06.2019
09:00
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
13189-MSS Čistenie a zimná údržba miestnych komunikácií a chodníkov v meste Zvolen
28.06.2019
09:00
Mesto Zvolen
13193 - MST „Vybudovanie odborných učební - Mestská časť Bratislava–Vrakuňa“
28.06.2019
09:00
Mestská časť Bratislava - Vrakuňa
180602/2019 Stavebné úpravy vzduchotechniky ZŠ a MŠ Školská 49, Závodie, Žilina
Zákazka s nízkou hodnotou
27.06.2019
09:00
Mesto Žilina
1806/2019 Rekonštrukcia školskej jedálne pri ZŠ a MŠ sv. Gorazda, Žilina
Zákazka s nízkou hodnotou
27.06.2019
09:00
Mesto Žilina
Zobrazených: 41 - 60 / 64 Stránky:  1 2 3 4
25.06.2019 17:53:08