Zverejnené zákazky

Zverejnené zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
I/8-VO-1-17/2021 Odvoz a likvidácia nebezpečného odpadu (opakovaná zákazka)
Zákazka s nízkou hodnotou
03.12.2021
14:00
Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín
IG-DNS-052-21 Zabezpečenie realizácie Fotovoltických elektrární
Dynamický nákupný systém
21.04.2025
23:55
Slovenský plynárenský priemysel
IG-KS-133-21 Kvalifikačný systém pre obstarávanie statických posudkov budov pre potreby realizácie strešných fotovoltaických elektrární
09.06.2025
23:55
Slovenský plynárenský priemysel
55924-MSS Príležitostné spoločné verejné obstarávanie poistných služieb - Mesto Žarnovica
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka)
17.12.2021
14:00
Mesto Žarnovica
LO-OVS-297-21 SW riešenie pre LMS - dodávka, implementácia a následné služby
Obchodná verejná súťaž
08.12.2021
12:00
Slovenský plynárenský priemysel
LO-OVS-325-21 Dodávka a inštalácia digitálnych zobrazovacích jednotiek a následné služby
Obchodná verejná súťaž
15.12.2021
12:00
Slovenský plynárenský priemysel
17453-MST Dodávka laboratórneho vybavenia
Verejná súťaž (Nadlimitná zakazka - dve obálky)
28.03.2022
10:00
KOVOZBER, s.r.o.
17456-MST Dodávka použitých katalyzátorov motorových vozidiel
Verejná súťaž (Nadlimitná zakazka - dve obálky)
28.03.2022
10:00
KOVOZBER, s.r.o.
17445-MST Miešadlo na spracovanie odpadových termoplastov - 1 ks
Verejná súťaž (Nadlimitná zakazka - dve obálky)
30.03.2022
10:00
QATRO, s.r.o. Spišská Nová Ves
17443-MST Dodávka odpadového materiálu
Verejná súťaž (Nadlimitná zakazka - dve obálky)
30.03.2022
10:00
QATRO, s.r.o. Spišská Nová Ves
53570-MST Kvalitnejšie verejné služby v Nemocnici s poliklinikou Revúca n.o.
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka)
29.12.2021
10:00
Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca
46690-WYP Rekonštrukcia a stavebné úpravy MŠ Cikkerová - Sliač
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
07.12.2021
10:00
Mesto Sliač
56452-WYP Centrum sociálnych služieb Sliač
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
23.12.2021
10:00
Mesto Sliač
SnB_08_2021_VSV Streda nad Bodrogom – Kanalizácia a ČOV
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
28.12.2021
10:00
MP Profit PB, s.r.o.
29819 - WYP Veľký Grob, kanalizácia a ČOV
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
13.12.2021
10:00
Obec Veľký Grob
ZTCA/9/2021 Pľúcny ventilátor
Zákazka s nízkou hodnotou
10.12.2021
09:00
Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca
57427-WYP VÝSTAVBA MŠ NA ULICI KPT. NÁLEPKU, LIPANY_2
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
17.12.2021
09:00
Mesto Lipany
Zobrazených: 41 - 57 / 57 Stránky:  1 2 3
02.12.2021 17:44:50