Zverejnené zákazky

Zverejnené zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
12977 - WYP „Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy kultúrneho domu“
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
11.07.2019
09:00
Obec Zemianska Olča
13193 - MST „Vybudovanie odborných učební - Mestská časť Bratislava–Vrakuňa“
28.06.2019
09:00
Mestská časť Bratislava - Vrakuňa
A8-2019 Lahôdkárske výrobky
Zákazka s nízkou hodnotou
28.06.2019
14:00
Centrum sociálnych služieb ANIMA
AOS-300/22-67/2019 Rekonštrukcia vzduchotechnického zariadenia II. etpa
Zákazka s nízkou hodnotou
08.07.2019
10:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
AOS-300/22-73/2019 Koreniny a chuťové prísady
Zákazka s nízkou hodnotou
01.07.2019
13:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
13647-MST Suroviny pre výskum – šťavy, ovocie, zelenina, rastliny
28.06.2019
10:00
McCarter a.s.
17453-MST Dodávka laboratórneho vybavenia
Verejná súťaž
06.08.2019
10:00
KOVOZBER, s.r.o.
17456-MST Dodávka použitých katalyzátorov motorových vozidiel
Verejná súťaž
06.08.2019
10:00
KOVOZBER, s.r.o.
17445-MST Miešadlo na spracovanie odpadových termoplastov - 1 ks
Verejná súťaž
06.08.2019
10:00
QATRO, s.r.o. Spišská Nová Ves
17443-MST Dodávka odpadového materiálu
Verejná súťaž
06.08.2019
10:00
QATRO, s.r.o. Spišská Nová Ves
13840-MSS Komplexné služby mobilného operátora
01.07.2019
10:00
Slovenská inovačná a energetická agentúra
13830-WYP Integrácia poskytovania primárnej zdravotnej starostlivosti v obci Oravská Lesná
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
12.07.2019
10:00
Obec Oravská Lesná
14575-WYP Rekonštrukcia rozvodov ZTI a sociálnych priestorov v ÚVV a ÚVTOS Banská Bystrica
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
08.07.2019
10:00
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
18409-WYP Zníženie energetickej náročnosti výrobných priestorov TANDEM PLUS CRC. SPOL. s.r.o.
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
30.07.2019
10:00
Tandem plus crc, s.r.o.
14508-WYS Vypracovanie programu starostlivosti o hlavátku podunajskú
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
01.07.2019
10:00
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
13826-WYP Vybudovanie centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Lednické Rovne
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
08.07.2019
10:00
Obec Lednické Rovne
14249-WYT Zvýšenie energetickej efektívnosti a využitia obnoviteľných zdrojov energie v spoločnosti Strojbal s.r.o. - Kotolňa
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
07.09.2019
10:00
Strojbal s.r.o.
14556 - MST Zberný dvor Revúca - tovary
24.07.2019
10:00
Mesto Revúca
14607-MSS Odber vzoriek podzemných vôd a meranie parametrov in situ vo vybraných objektoch Štátnej monitorovacej siete na Slovensku
18.07.2019
10:00
Slovenský hydrometeorologický ústav
14355-WYP Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy v obci Sverepec
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
02.07.2019
10:00
Obec Sverepec
Zobrazených: 41 - 60 / 64 Stránky:  1 2 3 4
25.06.2019 18:34:32