Zverejnené zákazky

Zverejnené zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
7/2022/PT Audit kybernetickej bezpečnosti
Prieskum trhu pre určenie PHZ
30.05.2022
09:00
Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín
714 Služby návrhu a implementácie systému ePeňaženka
Zákazka s nízkou hodnotou - Vestník
06.06.2022
12:00
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
16567-MSP „OBNOVA A MODERNIZÁCIA AULY AKADEMIKA BELLU SVF STU A PRIĽAHLÝCH PRIESTOROV“
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
06.06.2022
08:00
Slovenská technická univerzita v Bratislave
16566-MSP OBNOVA BUDOVY STAVEBNEJ FAKULTY STU V BRATISLAVE - BLOK A
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
06.06.2022
08:00
Slovenská technická univerzita v Bratislave
2022/S 089-239965 „Autobus na diaľkovú prepravu“
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
06.06.2022
08:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
2022/S 099-274263 „Alternatívny letecký výcvik pilotov na ľahkých vrtuľových lietadlách“
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
20.06.2022
08:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
26907 „Stavebné úpravy budovy Internátu A1 – opakovaná II“
Bežný postup pre podlimitné zákazky (reverz)
01.06.2022
08:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
26907 „Stavebné úpravy budovy Internátu A2 – opakovaná“
Bežný postup pre podlimitné zákazky (reverz)
31.05.2022
08:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
ID: 49635968 Dodanie originálnych tonerov
Zákazka s nízkou hodnotou
01.06.2022
10:00
Mesto Zvolen
ID: 57089920 Chodník pre peších medzi ul. M.R.Štefanika a ul.Moyzesovou, Zvolen, ul. Študentská
Zákazka s nízkou hodnotou
30.05.2022
10:00
Mesto Zvolen
ID: 87819000 VÝSTAVBA DETSKÝCH INKLUZÍVNYCH IHRÍSK – RODINKA
Zákazka s nízkou hodnotou
07.06.2022
12:00
Mesto Zvolen
IG-DNS-052-21 Zabezpečenie realizácie Fotovoltických elektrární
Dynamický nákupný systém
21.04.2025
23:55
Slovenský plynárenský priemysel
IG-DNS-074-22 Oznámenie o vyhlásení DNS na dodanie Komponentov pre fotovoltické elektrárne
Dynamický nákupný systém
03.05.2026
23:55
Slovenský plynárenský priemysel
IG-DNS-075-22 Oznámenie o vyhlásení DNS na dodanie a inštaláciu batériových úložísk, vrátane ich riadenia a servisu
Dynamický nákupný systém
03.05.2026
23:55
Slovenský plynárenský priemysel
IG-KS-133-21 Kvalifikačný systém pre obstarávanie statických posudkov budov pre potreby realizácie strešných fotovoltaických elektrární
Zákazka s nízkou hodnotou - Vestník
09.06.2025
23:55
Slovenský plynárenský priemysel
JN-OVS-132-22 Rekonštrukcia strešnej krytiny na budove SPP v Poprade
Obchodná verejná súťaž
07.06.2022
10:00
Slovenský plynárenský priemysel
26661-WYP Zberný dvor Dunajská Streda - stavebné práce
Bežný postup pre podlimitné zákazky (superreverz)
01.06.2022
10:00
Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o.
NA-OVS-146-22 Zhotovenie stavby: Michalovce, Odstránenie systémovej chyby fasády, budova AB
Obchodná verejná súťaž
09.06.2022
12:00
Slovenský plynárenský priemysel
26777 - MSS Zabezpečenie vodíka a súvisiacich služieb pre vodíkové dopravné prostriedky
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
20.06.2022
10:00
Slovenská inovačná a energetická agentúra
23373-MSS Zabezpečenie autobusu na vodíkový pohon a súvisiacich služieb
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
01.06.2022
10:00
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Zobrazených: 41 - 60 / 75 Stránky:  1 2 3 4
26.05.2022 17:20:32