Zverejnené zákazky

Zverejnené zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
eBIZ – 06/2022 POSKYTOVANIE SLUŽBY SVIETENIA VEREJNÝM OSVETLENÍM
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
10.06.2022
09:00
Mesto Lučenec
VVS_PL_12_2021 Ploské - Ortáše - vodovod a Ploské - Ortáše - prívod vody a vodojem
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
27.06.2022
10:00
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
VVS_MOR_12_2021 Moravany - Kanalizácia.
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
27.06.2022
10:00
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
VI-OVS-127-22 Dočasné pridelenie zamestnancov
Obchodná verejná súťaž
13.06.2022
10:00
Slovenský plynárenský priemysel
UHA 3/2022 Športovo-rekreačný areál Žilina - Chrasť - súťaž návrhov
Zákazka s nízkou hodnotou
01.06.2022
23:59
Útvar hlavného architekta mesta Žilina
26662-WYP Zberný dvor Topoľníky - stavebné práce
Bežný postup pre podlimitné zákazky (superreverz)
01.06.2022
10:00
Obec Topoľníky
TT2204 Likvidácia laboratórnych chemikálií a laboratórneho skla
Prieskum trhu pre určenie PHZ
06.06.2022
12:00
Slovenská technická univerzita v Bratislave
27668-WNT Disk do diskového pola
Zákazka s nízkou hodnotou - Vestník
01.06.2022
16:00
Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
SPR 607/22 Elektronické komunikačné, internetové a hlasové služby
Zákazka s nízkou hodnotou - Vestník
06.06.2022
16:00
Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
SPIS - 626/2022 Maliarske, murárske a natieračské práce
Zákazka s nízkou hodnotou
09.06.2022
12:00
Slovenská technická univerzita v Bratislave
18643-MSP VEREJNÁ KANALIZÁCIA, ROZŠÍRENIE A INTENZIFIKÁCIA ČOV
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
06.06.2022
09:00
Obec Veľké Zálužie
NZ 1222 Organizačno-technické zabezpečenie podujatí „Roadshow so Žiť energiou“
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
20.06.2022
10:00
Slovenská inovačná a energetická agentúra
NZ 1022 Tvorba audiovizuálneho obsahu
Zákazka s nízkou hodnotou
27.05.2022
10:00
Slovenská inovačná a energetická agentúra
25206 - MSS Zabezpečenie vodíka a súvisiacich služieb pre vodíkové dopravné prostriedky – prenosné riešenie
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
06.06.2022
10:00
Slovenská inovačná a energetická agentúra
27621-MST Nájom autobusov na vodíkový pohon
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
21.06.2022
10:00
Slovenská inovačná a energetická agentúra
23373-MSS Zabezpečenie autobusu na vodíkový pohon a súvisiacich služieb
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
01.06.2022
10:00
Slovenská inovačná a energetická agentúra
26777 - MSS Zabezpečenie vodíka a súvisiacich služieb pre vodíkové dopravné prostriedky
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
20.06.2022
10:00
Slovenská inovačná a energetická agentúra
NA-OVS-146-22 Zhotovenie stavby: Michalovce, Odstránenie systémovej chyby fasády, budova AB
Obchodná verejná súťaž
09.06.2022
12:00
Slovenský plynárenský priemysel
26661-WYP Zberný dvor Dunajská Streda - stavebné práce
Bežný postup pre podlimitné zákazky (superreverz)
01.06.2022
10:00
Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o.
JN-OVS-132-22 Rekonštrukcia strešnej krytiny na budove SPP v Poprade
Obchodná verejná súťaž
07.06.2022
10:00
Slovenský plynárenský priemysel
Zobrazených: 1 - 20 / 75 Stránky:  1 2 3 4
26.05.2022 16:02:03