Zverejnené zákazky

Zverejnené zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
2ks 18kg automatických práčok pre zariadenie Likava - Centrum sociálnych služieb
Zákazka s nízkou hodnotou
29.08.2019
13:00
LIKAVA - centrum sociálnych služieb
18182-MSS Audit účtovnej jednotky
17.09.2019
10:00
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
20190801 Bližšie k práci, Zdravšie v živote – cyklistická doprava IV. etapa
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
12.09.2019
10:00
Obec Vígľaš
K/2019 Dezinfekčné prostriedky do umývačiek príslušenstva a nástrojov používaných v zdravotníctve
Zákazka s nízkou hodnotou
28.08.2019
10:00
Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš
17453-MST Dodávka laboratórneho vybavenia
Verejná súťaž
30.10.2019
10:00
KOVOZBER, s.r.o.
17443-MST Dodávka odpadového materiálu
Verejná súťaž
31.10.2019
10:00
QATRO, s.r.o. Spišská Nová Ves
17456-MST Dodávka použitých katalyzátorov motorových vozidiel
Verejná súťaž
30.10.2019
10:00
KOVOZBER, s.r.o.
003/NLZ/2019 Dodávka silovej elektriny (od 01.01.2020 do 31.12.2021) pre všetky subjekty Mesta Banská Bystrica
05.09.2019
10:00
Mesto Banská Bystrica
22844 - MSS Filmová produkcia
11.09.2019
10:00
Slovenská agentúra životného prostredia
21/ME/2019 HUSK Limes Romanus – rímske pamiatky na Slovensku klopúce na dvere UNESCO
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
03.09.2019
09:00
Obec Iža
19617-MSS Inžinierskogeologický prieskum svahových deformácií – 2. etapa
02.09.2019
10:00
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
SZ-004 KNsP Čadca - Stavebné úpravy JIS traumatologického oddelenia
Zákazka s nízkou hodnotou
03.09.2019
10:30
Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca
GR/015247/2019 Komplexné zabezpečenie a realizácia marketingových kampaní vrátane správy sociálnych sietí
11.09.2019
10:00
Slovenská agentúra životného prostredia
17445-MST Miešadlo na spracovanie odpadových termoplastov - 1 ks
Verejná súťaž
31.10.2019
10:00
QATRO, s.r.o. Spišská Nová Ves
PT 15/2019 Odborné kontroly, servisné služby a odstraňovanie porúch na zariadeniach EPS a HSP
Zákazka s nízkou hodnotou
30.08.2019
15:00
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Odstránenie havárijného stavu kuchyne CSS Horný Turiec Turčianske Teplice
Zákazka s nízkou hodnotou
26.08.2019
13:00
Centrum sociálnych služieb Horný Turiec
23145-WYP Opatrenia na zníženie energetickej náročnosti budov v spoločnosti GOHR, s.r.o..
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
12.09.2019
10:00
GOHR, s.r.o.
22922-WYP Oprava fasády a výmena okien ZUŠ Jána Cikkera, Štefánikovo nábrežie 6, Banská Bystrica
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
04.09.2019
10:00
Mesto Banská Bystrica
18954-MST Ostatné systémy ZVJS
05.09.2019
12:00
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
22472-MSS Ostatné systémy ZVJS - SW
11.09.2019
10:00
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Zobrazených: 1 - 20 / 46 Stránky:  1 2 3
23.08.2019 07:03:13