Zverejnené zákazky

Zverejnené zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
6727-MST Archivačné skrine pre potreby útvarov FS v rámci SLovenskej republiky
Verejná súťaž
27.06.2018
10:00
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
6008-MSS Konzultačné a poradenské služby pri mapovaní, analýze a návrhu ekonomických procesov
Verejná súťaž
04.06.2018
10:00
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
2109-MSS Letná údržba komunikácií, údržba dopravnej zelene, zimná údržba komunikácií a nakladanie s odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
Verejná súťaž
04.06.2018
10:00
Hlavné mesto SR Bratislava
6808-WYP Modernizácia a rekonštrukcia kotolne
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
12.06.2018
10:00
Domov jesene života
REK000862/2018-NVD Obstaranie potravín: časť I. všeobecné potraviny, časť II. mrazené a chladené potraviny, časť III. mlieko a mliečne výrobky
Verejná súťaž
07.06.2018
09:00
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
4525 - WYT Podpora kultúrnej a kreatívnej činnosti spoločnosti BeOnMind
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
31.05.2018
14:00
BeOnMind s.r.o.
6899-WYT Posilnenie konkurencieschopnosti spoločnosti TechniCAD, s.r.o. inováciou produkčného procesu
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
11.06.2018
14:00
TechniCAD, s.r.o.
5882-MSS Pozáručný servis na mobilný inšpekčný systém HCV-Mobile V2
Verejná súťaž
13.06.2018
10:00
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
MTF 1/2018 Požiarne schodisko – ŠD/A, M. Uhra, Ulica. Jána Bottu 23/2475 Trnava
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
04.06.2018
12:00
Slovenská technická univerzita v Bratislave
PHZ/001/2018 Práce IT vývojára
Prieskum trhu
31.05.2018
10:00
Procurio s.r.o.
560/ORVO/2018 Pracovná zdravotná služba
Zákazka s nízkou hodnotou
01.06.2018
15:00
Záchranná služba Košice
6865-WYP Prístavba budovy materskej školy v obci Jarok
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
15.06.2018
09:00
Obec Jarok
7283-WYP Revitalizácia centra obce Čierny Balog
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
18.06.2018
09:00
Obec Čierny Balog
7128-WYP Revitalizácia centrálneho parku Poprad - Kvetnica
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
14.06.2018
09:00
SENIORPARK n.o.
5249 - WYT Rotačný stôl s tepelnou komorou
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
31.07.2018
23:59
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
6007-MSS Softvér pre registračnú dokumentáciu vo formáte eCTD a NeeS v prostredí ŠÚKL
Verejná súťaž
31.05.2018
13:00
Štátny ústav pre kontrolu liečiv
6785-WYS Technické služby v obci Horná Mariková
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
28.05.2018
10:00
Obec Horná Mariková
5789 - WYT Výroba bezlepkového mrazeného pečiva
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
28.05.2018
14:00
MEBAPO s.r.o.
7145-WYP Výstavba cyklistických komunikácií Most D1 Matejovce - Poprad Západ ÚSEK "B"; MSÚ POPRAD - MOST UL. ŠPORTOVÁ
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
18.06.2018
10:00
Mesto Poprad
6951-WYT Zariadenia na recykláciu káblov - Drviace zariadenie s granulátorom
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
15.06.2018
10:00
DONO, spol. s r.o.
Zobrazených: 1 - 20 / 20
23.05.2018 22:38:09