SK EN  | 20.3.2018 02:47:56

 Zverejnené zákazky

Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
1/ME/2018 KO „CYKLOTRASA NA KORUNE SEKUNDÁRNEJ OCHRANNEJ HRÁDZE MALÉHO DUNAJA“ 06.04.2018
12:00
Mesto Kolárovo
2/2018/z11 s.r.o. „Marketingové služby“ pre projekt: Obstaranie zariadení pre remeselnú výrobu 02.04.2018
14:00
z 11 s.r.o.
3271-WYP „Rekonštrukcia a modernizácia MK ul. Remeselnícka a Štúrova“ 06.04.2018
12:30
Mesto Kolárovo
3254-WYS „Stravovanie zamestnancov – papierové stravné poukážky“ 27.03.2018
09:00
Mesto Dunajská Streda
3098-WYP „Vybudovanie zberného dvora v obci Tomášikovo“ 29.03.2018
09:00
Obec Tomášikovo
3639 - WYT Intenzifikácia triedeného zberu v meste Turany 29.03.2018
11:00
Mesto Turany
3789 - WYT Intenzifikácia triedeného zberu v obci Buková 03.04.2018
10:00
Obec Buková
3346 - WYT Intenzifikácia triedeného zberu v obci Čirč 23.03.2018
10:00
Obec Čirč
3339 - WYT Intenzifikácia triedeného zberu v obci Nižná 23.03.2018
10:00
Obec Nižná
Kolesový nakladač 09.04.2018
10:00
Lesné spoločenstvo Štiavnik, s.r.o.
Lesnícke strojové vybavenie 09.04.2018
10:00
Lesné spoločenstvo Štiavnik, s.r.o.
Lesnícke strojové vybavenie 12.04.2018
10:00
AGROLES s.r.o.
Lesnícke strojové vybavenie 06.04.2018
10:00
Bývalý urbár – pozemkové spoločenstvo Lutiše
Lesnícke strojové vybavenie 11.04.2018
10:00
SHR-PETER DIANIŠKA
Lesný traktor s príslušenstvom 06.04.2018
10:00
AGROFARMA-Šándor s.r.o.
2109-MSS Letná údržba komunikácií, údržba dopravnej zelene, zimná údržba komunikácií a nakladanie s odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 04.04.2018
10:00
Hlavné mesto SR Bratislava
Mechanické prostriedky na pestovanie chmeľu 19.04.2018
10:00
Banskobystrický pivovar, a.s.
REK000415/2018-NVD Nákup a dodanie potravín- ovocie, zelenina, mäso a nápoje 23.03.2018
09:00
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
PHZ/001/2018 Notebook - prieskum trhu na určenie PHZ 31.03.2018
16:00
Procurio s.r.o.
2884-WYP Obnova asfaltového povrchu miestnych komunikácií po výstavbe kanalizácie 23.03.2018
09:00
Obec Čierny Balog
Zobrazených: 1 - 20 / 41 Stránky:  1 2 3

20.03.2018 02:47:56