Zverejnen� z�kazky

Zverejnené zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
11280-WYT 5 ks - Ručný batériou napájaný röntgenový prístroj pre presnú prvkovú kvantitatívnu analýzu vzoriek
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
24.09.2018
10:00
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
11168-MSP Bežná údržba pozemných komunikácií a oprava výtlkov na území Hlavného mesta SR Bratislavy
Verejná súťaž
11.09.2018
11:30
Hlavné mesto SR Bratislava
KAN_DnZ_2018 Dobudovanie kanalizácie a intenzifikácia čistiarne odpadových vôd v obci Dvory nad Žitavou.
Verejná súťaž
24.09.2018
10:00
Obec Dvory nad Žitavou
2018/S 157-360215, MAG 374084/2018 Implementácia akčného plánu udržateľného energetického rozvoja Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
Verejná súťaž
21.09.2018
09:00
Hlavné mesto SR Bratislava
9079-MST Logické celky pre realizáciu výskumno-vývojovej úlohy v spoločnosti Kybernetes – laboratórne zariadenia
Verejná súťaž
20.08.2018
09:00
KYBERNETES s.r.o.
9782-MSS Modernizácia električkových tratí Ružinovská radiala - Projektová dokumentácia
Verejná súťaž
10.09.2018
10:00
Hlavné mesto SR Bratislava
9581-MSS Modernizácia električkových tratí Vajnorská radiala - Projektová dokumentácia
Verejná súťaž
11.09.2018
10:00
Hlavné mesto SR Bratislava
11584-WYT Nádoby na komunálny odpad
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
03.09.2018
10:00
Mesto Považská Bystrica
SHMU-2018-02-NZ-Techn_plyny Nákup technických a špeciálnych plynov
Verejná súťaž
30.08.2018
09:00
Slovenský hydrometeorologický ústav
9432-MST Osobné motorové vozidlá
Verejná súťaž
22.08.2018
10:00
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
9703-WYP PDÚ Skalica - rekonštrukcia
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
03.09.2018
10:00
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Rad/2018 Pivnica Radošina
Interný postup
30.08.2018
10:00
Pivnica Radošina, s.r.o.
11358-WYP Preventívne opatrenia a ochrana pred povodňami v obci Divinka
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
06.09.2018
10:00
Obec Divinka
11147-MST Príležitostné spoločné obstarávanie elektrickej energie – ZMO Spiša
06.09.2018
13:00
Združenie miest a obcí Spiša
11244-MST Príležitostné spoločné obstarávanie zemného plynu – ZMO Spiša
07.09.2018
13:00
Združenie miest a obcí Spiša
11086-WYP Rekonštrukcia a zastrešenie zimného štadióna - dokončenie stavby
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
30.08.2018
10:00
Mesto Bánovce nad Bebravou
9903-MST STRELIVO DO RUČNÝCH STRELNÝCH ZBRANÍ PRE POTREBY FR SR, KÚ FS, CÚ
Verejná súťaž
05.09.2018
10:00
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
2018/S 147-336683, 28072018 Služba vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej mestskej autobusovej doprave v Meste Bardejov
Verejná súťaž
03.09.2018
10:00
Mesto Bardejov
11474-WYP Výstavba bytového nájomného domu A a B
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
10.09.2018
10:00
Obec Horné Otrokovce
2018/S 149-340728 Všeobecné potraviny – časť I. múka, ryža, cestoviny, časť II. konzervované ovocie, zelenina, ryby a strukoviny, časť III. koreniny a chuťové prísady, časť IV. cukor, káva, čaj, čokoláda, časť V. oleje a tuky, časť VI. nápoje
Verejná súťaž
04.09.2018
09:00
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Zobrazených: 1 - 20 / 27 Stránky:  1 2
19.08.2018 05:30:03