Zverejnené zákazky

Zverejnené zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
2019/S 241-592084 Administrátor dotačného programu
03.02.2020
10:00
Slovenská agentúra životného prostredia
184 - WYS Analýza postojov dospelej slovenskej populácie voči ochrane životného prostredia v témach
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
29.01.2020
10:00
Slovenská agentúra životného prostredia
1733 - WYP Cyklochodník kataster Stará Turá
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
05.02.2020
10:00
Mesto Stará Turá
2566-WYP Cyklotrasa STARÁ MYJAVA
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
10.02.2020
10:00
Obec Stará Myjava
0458/2020 Distribúcia dvojmesačníka ZA kraj na rok 2020
Zákazka s nízkou hodnotou
30.01.2020
10:00
Žilinský samosprávny kraj
2019/S 241-590918 Dodávka kotlov v rámci dotačného programu
28.02.2020
10:00
Slovenská agentúra životného prostredia
17453-MST Dodávka laboratórneho vybavenia
Verejná súťaž
31.03.2020
10:00
KOVOZBER, s.r.o.
17443-MST Dodávka odpadového materiálu
Verejná súťaž
03.04.2020
10:00
QATRO, s.r.o. Spišská Nová Ves
17456-MST Dodávka použitých katalyzátorov motorových vozidiel
Verejná súťaž
31.03.2020
10:00
KOVOZBER, s.r.o.
35141-WYT Intenzifikácia triedeného zberu v obci Ratkovské Bystré
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
10.02.2020
10:00
Obec Ratkovské Bystré
2/2020 Jednorazové plienky a podložky
Zákazka s nízkou hodnotou
03.02.2020
10:00
Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš
35043-MSS Jednotný prístup k priestorovým údajom a službám
06.02.2020
10:00
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
35622-WYP Kompostáreň Svätý Peter, zariadenie pre zhodnotenie BRO
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
03.02.2020
09:00
Obec Svätý Peter
L1/2020 Koplex železo-sacharóza - opakovaná zákazka
Zákazka s nízkou hodnotou
31.01.2020
10:00
Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš
34235-WYP Lipany lokalita IBV Pod Hájom.
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
11.02.2020
10:00
Mesto Lipany
17445-MST Miešadlo na spracovanie odpadových termoplastov - 1 ks
Verejná súťaž
03.04.2020
10:00
QATRO, s.r.o. Spišská Nová Ves
36242-WYP NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU – 14 b.j.
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
31.01.2020
10:00
Obec Halič
2482-WYP Nadstavba a zníženie energetickej náročnosti bytového domu 775/4,6
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
10.02.2020
10:00
Mesto Komárno
2481-WYP Nadstavba a zníženie energetickej náročnosti bytového domu 776/8, 10
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
10.02.2020
10:00
Mesto Komárno
36249 - WYP Novostavba obecných nájomných bytov
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
29.01.2020
10:00
Obec Ipeľské Predmostie
Zobrazených: 1 - 20 / 47 Stránky:  1 2 3
27.01.2020 21:01:24