Zverejnené zákazky

Zverejnené zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
ZsNH/2019/028 Aktualizácia infraštruktúry pre webstránky Odboru emisie a biopalivá
Zákazka s nízkou hodnotou
25.07.2019
14:00
Slovenský hydrometeorologický ústav
VO_19 05 UL Anestéziologický liek
Zákazka s nízkou hodnotou
29.07.2019
09:00
Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
18182-MSS Audit účtovnej jednotky
20.08.2019
10:00
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
14148-MST Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, odborných učební a školských knižníc základných škôl, Banská Bystrica - Didaktické pomôck
Verejná súťaž
29.07.2019
10:00
Mesto Banská Bystrica
16181-WYP Cyklotrasa Sacravelo – Báč, Kyselica
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
01.08.2019
10:00
Trnavský samosprávny kraj
16539-WYP Cykloturist.chodník Tvrdošín-Koscielisko
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
30.07.2019
10:00
Mesto Tvrdošín
17453-MST Dodávka laboratórneho vybavenia
Verejná súťaž
06.08.2019
10:00
KOVOZBER, s.r.o.
17443-MST Dodávka odpadového materiálu
Verejná súťaž
06.08.2019
10:00
QATRO, s.r.o. Spišská Nová Ves
17456-MST Dodávka použitých katalyzátorov motorových vozidiel
Verejná súťaž
06.08.2019
10:00
KOVOZBER, s.r.o.
16709-WYP Exteriérový výbeh pre africkú faunu
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
31.07.2019
10:00
Národná zoologická záhrada Bojnice
21/ME/2019 HUSK Limes Romanus – rímske pamiatky na Slovensku klopúce na dvere UNESCO
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
21.08.2019
09:00
Obec Iža
1499-MST Kancelárske potreby
23.07.2019
09:00
Slovenská technická univerzita v Bratislave
17445-MST Miešadlo na spracovanie odpadových termoplastov - 1 ks
Verejná súťaž
06.08.2019
10:00
QATRO, s.r.o. Spišská Nová Ves
16860 - MST Nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet
14.08.2019
10:00
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
2019_02 Obstaranie záhradných kompostérov
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
07.08.2019
10:00
Mikroregión Hlinické Pohronie
02/2019 Ochrana zbierok a efektívne využitie depozitárov
Zákazka s nízkou hodnotou
30.07.2019
09:00
Považské múzeum v Žiline
14607-MSS Odber vzoriek podzemných vôd a meranie parametrov in situ vo vybraných objektoch Štátnej monitorovacej siete na Slovensku
25.07.2019
10:00
Slovenský hydrometeorologický ústav
Oplotenie multifunkčného ihriska na ZŠ Limbová
Zákazka s nízkou hodnotou
30.07.2019
09:00
Mesto Žilina
15903 - WYP Oprava, údržba a výstavba miestnych komunikácií v meste Zvolen
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
26.07.2019
09:00
Mesto Zvolen
VS 10/2019 Ostatné systémy ZVJS
26.08.2019
09:00
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Zobrazených: 1 - 20 / 42 Stránky:  1 2 3
20.07.2019 01:13:53