Zverejnené zákazky

Zverejnené zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
Nákup a dodanie ochranných pracovných odevov a obuvi pre zamestnancov
Zákazka s nízkou hodnotou
12.07.2019
09:00
Mesto Žilina
14353-WYP Námestie SNP Zvolen, pešia zóna - III. etapa
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
12.07.2019
09:00
Mesto Zvolen
14705-WYT Obstaranie záhradných kompostérov - KZ Podpoľanie
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
17.07.2019
10:00
Koordinačné združenie obcí mikroregiónu Podpoľanie
14607-MSS Odber vzoriek podzemných vôd a meranie parametrov in situ vo vybraných objektoch Štátnej monitorovacej siete na Slovensku
18.07.2019
10:00
Slovenský hydrometeorologický ústav
13685-WYS Odber, preprava, resp. zneškodnenie odpadov v kategórii ostatný a nebezpečný odpad
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
28.06.2019
12:00
Nemocnica Poprad, a. s.
14244-WYP Oprava časti miestnej komunikácie Kapitulská a chodníkov v parku pod pamätníkom SNP, Banská Bystrica
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
03.07.2019
09:00
Mesto Banská Bystrica
008977/2019 Pohotovostná súprava na odstraňovanie a zmierňovanie mimoriadne závažných environmentálnych situácií
25.07.2019
10:00
Slovenská agentúra životného prostredia
13842-MSS Poskytovanie služieb infraštruktúry verejných kľúčov pre IS e-kasa
08.07.2019
10:00
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
ZsNH/2019/021 Príprava detailných podkladov pre implementáciu, vrátane ohodnotenia predpokladaných nákladov pre Projekt Doplnkových meraní kvality ovzdušia II
Zákazka s nízkou hodnotou
28.06.2019
12:00
Slovenský hydrometeorologický ústav
14576-WYP Rekonštrukcia budovy Obecného úradu Nové Sady
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
10.07.2019
14:00
Obec Nové Sady
14578-WYP Rekonštrukcia fasády na ŠD Dobrovičova
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
08.07.2019
12:00
Slovenská technická univerzita v Bratislave
14575-WYP Rekonštrukcia rozvodov ZTI a sociálnych priestorov v ÚVV a ÚVTOS Banská Bystrica
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
08.07.2019
10:00
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
AOS-300/22-67/2019 Rekonštrukcia vzduchotechnického zariadenia II. etpa
Zákazka s nízkou hodnotou
08.07.2019
10:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
1806/2019 Rekonštrukcia školskej jedálne pri ZŠ a MŠ sv. Gorazda, Žilina
Zákazka s nízkou hodnotou
27.06.2019
09:00
Mesto Žilina
Revitalizácia trávnatej plochy - vnútro blok ul. Jaseňová
Zákazka s nízkou hodnotou
02.07.2019
10:00
Mesto Žilina
14164-WYP STAVEBNÉ ÚPRAVY OBJEKTOV ZÁKLADNEJ ŠKOLY A MATERSKEJ ŠKOLY VARÍN.
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
28.06.2019
10:00
Obec Varín
Spracovanie zámeru pre zisťovacie konanie v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre navrhovanú činnosť pre stavbu - "Urnový háj, Žilina - Mojšová Lúčka"
Zákazka s nízkou hodnotou
26.06.2019
09:00
Mesto Žilina
2006/2019 Stavebné úpravy vzduchotechniky - ZŠ Dolná Trnovská 36, Žilina - Trnové
Zákazka s nízkou hodnotou
01.07.2019
09:30
Mesto Žilina
1906/2019 Stavebné úpravy vzduchotechniky - ZŠ Martinská 20, Žilina
Zákazka s nízkou hodnotou
01.07.2019
09:00
Mesto Žilina
180602/2019 Stavebné úpravy vzduchotechniky ZŠ a MŠ Školská 49, Závodie, Žilina
Zákazka s nízkou hodnotou
27.06.2019
09:00
Mesto Žilina
Zobrazených: 21 - 40 / 64 Stránky:  1 2 3 4
25.06.2019 17:28:54