Zverejnené zákazky

Zverejnené zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
7/2019/SOSCA17nov-9 Nákup rôznych potravinárskych výrobkov
Zákazka s nízkou hodnotou
17.10.2019
09:45
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Čadca
24820-WYS Odber, preprava, resp. zneškodnenie odpadov v kategórii ostatný a nebezpečný odpad
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
15.10.2019
12:00
Nemocnica Poprad, a. s.
24429-MSS Odborný geologický dohľad pri sanácii environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Slovenskej republiky (5)
18.10.2019
10:00
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
24063-WYP Ožďany - kanalizácia
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
11.11.2019
10:00
Obec Ožďany
POISTENIE MOTOROVÝCH VOZIDIEL, POISTENIE MAJETKU A ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODY, CESTOVNÉ POISTENIE
28.10.2019
10:00
Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik
Poistenie zodpovednosti za škody spôsobené poistníkom/poisteným pri poskytovaní leteckých navigačných služieb
23.10.2019
10:00
Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik
006/NLZ/2019 Poskytovanie služieb letnej a zimnej údržby chodníkov Mesta Banská Bystrica
04.11.2019
10:00
Mesto Banská Bystrica
24334-MSS Procesno-organizačný audit a optimalizácia podporných procesov rozhodovacej činnosti NS SR a informačná podpora NS SR
21.10.2019
14:00
Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie s podrobnosťou realizačného projektu stavby: "Rozšírenie a úprava parkoviska vo vnútrobloku A. Bernoláka č. 2203
Zákazka s nízkou hodnotou
21.10.2019
10:00
Mesto Žilina
25243-MST Príležitostné spoločné verejné obstarávanie elektrickej energie - Regionálne združenie miest a obcí Prešov - Šariš
05.11.2019
13:00
Regionálne združenie miest a obcí Prešov-Šaris
25032-MST Príležitostné spoločné verejné obstarávanie elektrickej energie – Mesto Bánovce nad Bebravou
31.10.2019
13:00
Mesto Bánovce nad Bebravou
25030-MST Príležitostné spoločné verejné obstarávanie zemného plynu - Mesto Bánovce nad Bebravou
31.10.2019
14:00
Mesto Bánovce nad Bebravou
25581-MST Príležitostné spoločné verejné obstarávanie zemného plynu - Regionálne združenie miest a obcí Prešov - Šariš
06.11.2019
13:00
Regionálne združenie miest a obcí Prešov-Šaris
0427 Príprava celodennej stravy vrátane jej dopravy pre Centrum sociálnych služieb Ľadoveň, Martin
Zákazka s nízkou hodnotou
15.10.2019
13:00
Žilinský samosprávny kraj
24817-WYP REKONŠTRUKCIA BUDOVY ŠKOLY, GREŠÁKOVÁ UL
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
15.10.2019
09:00
Stredná odborná škola Jozefa Szakkayho - Szakkay József Szakközépiskola, Grešákova 1, 040 01 Košice
24861-WYP Rekonštrukcia miestnej komunikácie na ulici Strážska cesta vo Zvolene, úsek č. 1
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
21.10.2019
09:00
Mesto Zvolen
Rotopedy s lavičkou 2 ks
Zákazka s nízkou hodnotou
16.10.2019
08:00
ÚSMEV - zariadenie pre seniorov
25688-WYS Služby v odpadovom hospodárstve - odvoz a likvidácia odpadu z obcí Nesvady a Imeľ
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
22.10.2019
14:00
Obec Nesvady
2019/S 187-453454 Stavebné práce a údržba miestnych komunikácií
04.11.2019
10:00
Mesto Lučenec
258/2019 Stavebné úpravy hygienických priestorov, blok A-B
Zákazka s nízkou hodnotou
22.10.2019
14:00
Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Dolný Kubín
Zobrazených: 21 - 40 / 66 Stránky:  1 2 3 4
14.10.2019 09:53:04