Zverejnené zákazky

Zverejnené zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
33878-MSS POSKYTOVANIE SLUŽIEB PODPORY PRE PREVÁDZKU A ÚDRŽBU INFORMAČNÝCH SYSTÉMOV MESTA BANSKÁ BYSTRICA
16.12.2019
10:00
Mesto Banská Bystrica
006/NLZ/2019 Poskytovanie služieb letnej a zimnej údržby chodníkov Mesta Banská Bystrica
10.12.2019
10:00
Mesto Banská Bystrica
34358-WYS Poskytovanie služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov Mesta Rimavská Sobota
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
19.12.2019
09:00
Mesto Rimavská Sobota
X/2019 Pracovná zdravotná služba
Zákazka s nízkou hodnotou
06.12.2019
10:00
Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš
33777-WYP Prevádzková budova a stavebné úpravy v areáli jaskyne Gombasek
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
10.12.2019
10:00
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizáciu stavby, autorský dozor, inžiniersku činnosť a realizáciu stavby pre stavbu: „Polopodzemné kontajnerové stojiská na odpad, Žilina - Hájik“
Zákazka s nízkou hodnotou
09.12.2019
10:00
Mesto Žilina
34421-WYP Rekonštrukcia telocvične Spojenej školy vo Svidníku
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
18.12.2019
10:00
Spojená škola
34593-WYP Revitalizácia vnútrobloku sídlisko Stred, Revúca
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
19.12.2019
10:00
Mesto Revúca
32352 - MST Rovnošaty pre zamestnancov ŠOP SR
20.02.2020
10:00
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
34055-MSS Servisné služby v rozsahu podpory a údržby informačného systému samosprávy
19.12.2019
09:30
Mesto Zvolen
MB/2019 Skladovacia hala
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
09.12.2019
10:00
Školský poľnohospodársky podnik, n. o.
ZsNH/2019/042 Služby podpory produktov VMware a Veeam support renewal
Zákazka s nízkou hodnotou
06.12.2019
11:00
Slovenský hydrometeorologický ústav
Spracovanie projektovej dokumentácie - architektonickej štúdie: "Oddychová zóna a park Petzvalova - revitalizácia verejného priestoru."
Zákazka s nízkou hodnotou
10.12.2019
10:00
Mesto Žilina
34707-MSS Upratovanie objektov a časti vonkajších priestorov na Letisku M. R. Štefánika v Bratislave
22.01.2020
12:00
Letisko M. R. Štefánika – Airport Bratislava, a.s. (BTS)
25164-WYP Viacúčelový výbehový objekt pre veľké šelmy, ZOO Bojnice
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
20.12.2019
10:00
Národná zoologická záhrada Bojnice
Vypracovanie znaleckého posudku
Zákazka s nízkou hodnotou
10.12.2019
10:00
Mesto Žilina
34476-WYP ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI VEREJNÝCH BUDOV MATERSKÁ ŠKOLA A OBECNÝ ÚRAD PLEVNÍK-DRIENOVÉ.
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
19.12.2019
10:00
Obec Plevník - Drienové
010512/2019 Zabezpečenia stravovania zamestnancov formou stravovacích poukážok
Zákazka s nízkou hodnotou
18.12.2019
09:00
Mestská krytá plaváreň, s.r.o.
25041-MSP Zabezpečenie priaznivého stavu vybraných druhov živočíchov technickými úpravami v interiéroch podzemných priestorov chráneného územia
28.02.2020
10:00
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
33358-WYP Zakrytie a rekultivácia skládky Veterná Poruba
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
20.12.2019
09:00
Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš
Zobrazených: 21 - 40 / 48 Stránky:  1 2 3
05.12.2019 19:19:52