Zverejnené zákazky

Zverejnené zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
010402/2019 Oprava a a údržba mestských fontán a picích fontán
Zákazka s nízkou hodnotou
26.02.2019
09:00
Mesto Žilina
4008-WYP Oprava a údržba miestnych komunikácií, chodníkov a spevnených plôch pre mesto Hlohovec do 31.03.2020
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
04.03.2019
12:00
Mesto Hlohovec
03/eBIZ/2019 Opravy a údržba nebytových priestorov v správe verejného obstarávateľa
Zákazka s nízkou hodnotou
01.03.2019
10:30
PREŠOV REAL, s.r.o.
4245-MSS Poskytovanie stravovania pre klientov a zamestnancov zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica
18.03.2019
10:00
Mesto Banská Bystrica
1380-WYS Pranie nemocničnej bielizne
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
25.02.2019
12:00
Nemocnica Poprad, a. s.
Priama digitalizácia existujúceho RTG pracoviska
Zákazka s nízkou hodnotou
28.02.2019
09:00
Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
03762-MST Projekt obnovy nástrojového parku na VŠMU - Nákup koncertných klavírov
08.03.2019
11:00
Vysoká škola múzických umení
011102/2019 Rekonštrukcia strechy na ZŠ Gaštanová
Zákazka s nízkou hodnotou
28.02.2019
09:00
Mesto Žilina
18189-MST Rádionavigačné systémy
28.05.2019
14:30
Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik
GR/002305/2019 SMART (inteligentný) odpadkový systém
18.03.2019
10:00
Slovenská agentúra životného prostredia
18662-MSS Sanácia environmentálnych záťaží v obci Predajná
28.02.2019
10:00
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Výroba a odvysielanie audiospotov a poskytnutie mediálneho priestoru pre mesto Žilina v regionálnom rádiu v roku 2019
Zákazka s nízkou hodnotou
04.03.2019
09:00
Mesto Žilina
AOS-300-22-41/2019 Výrobky rýchleho občerstvenia
Zákazka s nízkou hodnotou
26.02.2019
08:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
3315/2019 Zabezpečenie prepravných výkonov v mestskej hromadnej autobusovej doprave v meste Kežmarok
19.03.2019
12:00
Mesto Kežmarok
18409-WYP Zníženie energetickej náročnosti výrobných priestorov TANDEM PLUS CRC. SPOL. s.r.o.
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
29.03.2019
10:00
Tandem plus crc, s.r.o.
10654-WYT Zvýšenie efektívnosti výroby hliníkových túb prostredníctvom zavedenia inteligentných inovácií
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
01.04.2019
10:00
TUBAPACK, a.s.
14949-WYT Zvýšenie energetickej efektívnosti a využitia obnoviteľných zdrojov energie v spoločnosti Strojbal s.r.o. - Kotolňa
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
29.03.2019
10:00
Strojbal s.r.o.
14952-WYP Zvýšenie energetickej efektívnosti a využitia obnoviteľných zdrojov energie v spoločnosti Strojbal s.r.o. - Stavba
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
29.03.2019
10:00
Strojbal s.r.o.
test
02.03.2019
03:15
eBIZ a. s.
AOS-300/22-40/2019 Čerstvá zelenina, čerstvé ovocie a konzumné zemiaky
Zákazka s nízkou hodnotou
26.02.2019
08:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Zobrazených: 21 - 40 / 47 Stránky:  1 2 3
23.02.2019 01:10:59