Zverejnené zákazky

Zverejnené zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
SHMU 01/2020 Nákup IKT
27.02.2020
10:00
Slovenský hydrometeorologický ústav
34925-MST Nákup a dodanie informačno-komunikačných technológií (IKT)
30.01.2020
10:00
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
2019/S 251-621693 Nákup technického vybavenia pre enviroučebňu v rámci envirocentra Dropie
05.02.2020
10:00
Slovenská agentúra životného prostredia
36247 - WYP Obecné nájomné byty
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
29.01.2020
10:00
Obec Slovenské Ďarmoty
34475-WYP Opatrenia na zníženie energetickej náročnosti budov v spoločnosti GOHR, s.r.o.
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
06.03.2020
10:00
GOHR, s.r.o.
35478-MST Počítačové vybavenie, IT príslušenstvo (hardvér a softvér)
27.01.2020
10:00
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
2330-WYP Prístavba materskej školy v Obci Široké (2020)
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
14.02.2020
10:00
Obec Široké
32352 - MST Rovnošaty pre zamestnancov ŠOP SR
20.02.2020
10:00
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
2/2020/MH Rázová vlna
Zákazka s nízkou hodnotou
31.01.2020
09:00
Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín
3562-MSP STU FCHPT - Obnova a modernizácia – Stará budova
12.02.2020
09:00
Slovenská technická univerzita v Bratislave
MŽP/NL - 06/2019 Sanácia environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Slovenskej republiky (6)
30.01.2020
10:00
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
ZO_ND_12_2019 Technika pre zhodnocovanie BRKO Mesto Nová Dubnica
28.01.2020
10:00
Mesto Nová Dubnica
Vedenie podvojného účtovníctva, PaM, mzdy a ekonomických prác s tým spojených.
Zákazka s nízkou hodnotou
07.02.2020
14:00
Žilina Invest, s.r.o.
3653-WYP Vodovod Jelšovce
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
13.02.2020
10:00
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
35948-WYP Vybudovanie náučného chodníka a zatrubnenia priekopy, Náučný chodník
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
14.02.2020
10:00
Obec Oravská Lesná
Vypracovanie znaleckého posudku - Rodinný dom ul. J. Sklenára
Zákazka s nízkou hodnotou
30.01.2020
10:00
Mesto Žilina
Vypracovanie znaleckých posudkov
Zákazka s nízkou hodnotou
30.01.2020
10:00
Mesto Žilina
25041-MSP Zabezpečenie priaznivého stavu vybraných druhov živočíchov technickými úpravami v interiéroch podzemných priestorov chráneného územia
28.02.2020
10:00
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
35140-WYP Zberný dvor separovaného odpadu – Balog nad Ipľom (2)
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
14.02.2020
10:00
Obec Balog nad Ipľom
26155-WYP Zlepšenie tepelno-technických vlastností obalových konštrukcií materskej školy..
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
12.02.2020
09:00
Obec Rozhanovce
Zobrazených: 21 - 40 / 46 Stránky:  1 2 3
25.01.2020 19:06:04