Zverejnené zákazky

Zverejnené zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
22/2020 Mobilné prestrešenie - opakovaná zákazka
Zákazka s nízkou hodnotou
22.10.2020
10:00
Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš
3/2020 Notebooky
Zákazka s nízkou hodnotou
23.10.2020
10:00
Stredná odborná škola elektrotechnická, Liptovský Hrádok
35492-MST Nákup a dodávka elektrickej energie
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
16.11.2020
10:00
Slovenský hydrometeorologický ústav
03/2020 Nákup elektrických polohovateľných postelí s hrazdou, hrazdičkou, antidekubitných matracov, nočných stolíkov s jedálenskou doskou pre CSS Zákamenné - pracovisko Oravská Lesná 296
Zákazka s nízkou hodnotou
22.10.2020
14:30
Centrum sociálnych služieb Zákamenné
66/2020/SOSCA17nov-16 Nákup nových notebookov pre SOŠ obchodu a služieb, Čadca
Zákazka s nízkou hodnotou
23.10.2020
09:10
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Čadca
34477-WYT Oprava a sfunkčnenie plynovej kotolne v bytovom dome
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
28.10.2020
09:30
Mesto Žilina
Oprava, montáž a demontáž vianočnej výzdoby
Zákazka s nízkou hodnotou
21.10.2020
10:00
Mesto Žilina
33411-MSS POSKYTOVANIE SLUŽBY SVIETENIA VEREJNÝM OSVETLENÍM
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka)
22.10.2020
09:00
Mesto Lučenec
35331-WYP PRÍSTAVBA A NÁDSTAVBA JEDÁLNE ZŠ, HARGAŠOVA
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
04.11.2020
09:00
MČ Záhorská Bystrica
22599-WYP Ploské - Ortáše - vodovod a Ploské - Ortáše - prívod vody a vodojem
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
27.10.2020
10:00
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36325-WYS Poisťovacie služby
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
06.11.2020
09:00
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
33249-MST Príležitostné spoločné verejné obstarávanie elektrickej energie – Mesto Dolný Kubín
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka)
27.10.2020
09:00
Mesto Dolný Kubín
19-2/2020/Lad Príprava celodennej stravy vrátane jej dopravy pre Centrum sociálnych služieb Ľadoveň, Martin
Zákazka s nízkou hodnotou
27.10.2020
08:00
Centrum sociálnych služieb Ľadoveň
35470- MSS Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia a mestského rozhlasu a správa a údržba zariadení verejného osvetlenia vrátane mestského rozhlasu
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
13.11.2020
10:00
Mesto Myjava
SOŠMTP/173/2020-4 Rekonštrukcia a vyregulovanie kúrenia - vetva dielne
Zákazka s nízkou hodnotou
20.10.2020
14:20
Stredná odborná škola dopravná, Martin-Priekopa
33840-WYP Revitalizácia športových ihrísk pri ZŠ Martinská, Žilina
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
23.10.2020
10:00
Mesto Žilina
Rozšírenie kamerového systému mesta Žilina - 2 bezpečnostné kamery ul. Smreková, Osiková
Zákazka s nízkou hodnotou
23.10.2020
10:00
Mesto Žilina
32874-WYP Sabinov – 24b.j nájomný bytový dom B1 – ul. Mlynská
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
28.10.2020
09:00
Mesto Sabinov
9/2020 Sanácia skalného brala na Oravskom hrade – vonkajšie bralo
Zákazka s nízkou hodnotou
21.10.2020
13:00
Oravské múzeum Pavla Országha Hviezdoslava v Dolnom Kubíne
24/2020 Servis vzduchotechniky v Liptovskej nemocnici s poliklinikou
Zákazka s nízkou hodnotou
27.10.2020
14:00
Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš
Zobrazených: 21 - 40 / 59 Stránky:  1 2 3
20.10.2020 04:21:30