Zverejnené zákazky

Zverejnené zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
Minitraktor s príslušenstvom (NOVÁ)
Zákazka s nízkou hodnotou
15.11.2019
10:00
LIKAVA - centrum sociálnych služieb
16/2019 Mliečne výrobky
Zákazka s nízkou hodnotou
21.11.2019
10:00
Centrum sociálnych služieb Horelica
Nákup a dodávka hygienických a čistiacich prostriedkov
Zákazka s nízkou hodnotou
20.11.2019
10:00
Mesto Žilina
Nákup a dodávka kancelárskeho papiera
Zákazka s nízkou hodnotou
20.11.2019
10:00
Mesto Žilina
Nákup a dodávka špeciálnych tlačív na miestne dane a komunálny odpad určené pre automatické spracovanie a obálkovanie
Zákazka s nízkou hodnotou
20.11.2019
10:00
Mesto Žilina
31534-WYP Obnova budovy Okresného súdu Lučenec - 2. ETAPA
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
22.11.2019
10:00
Krajský súd v Banskej Bystrici
3/2019/VO Opravy oplotenia
Zákazka s nízkou hodnotou
13.11.2019
12:00
Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Terchová
HNsP/17/2019OPAČ Osobný automobil pre DZS
Zákazka s nízkou hodnotou
18.11.2019
08:05
Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
22472-MSS Ostatné systémy ZVJS - SW
19.11.2019
10:00
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
13/2019/VO Polohovateľné postele s matracom
Zákazka s nízkou hodnotou
20.11.2019
09:00
Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
006/NLZ/2019 Poskytovanie služieb letnej a zimnej údržby chodníkov Mesta Banská Bystrica
10.12.2019
10:00
Mesto Banská Bystrica
30830-WYS Poskytovanie služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov Mesta Lučenec
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
25.11.2019
09:00
Mesto Lučenec
020611/2019 Rekonštrukcia budovy MP Žilina - výmena výplní otvorov
Zákazka s nízkou hodnotou
14.11.2019
10:00
Mesto Žilina
32352 - MST Rovnošaty pre zamestnancov ŠOP SR
20.01.2020
10:00
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
L6/2019 Roztoky na parenterálnu výživu
Zákazka s nízkou hodnotou
14.11.2019
10:00
Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš
PLZ/SP/2019 Rímskokatolícky kostol sv. Alžbety v Banskej Bystrici – pamiatková obnova
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
22.11.2019
10:00
V.O.V.S., s.r.o.
MB/2019 Skladovacia hala
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
09.12.2019
10:00
Školský poľnohospodársky podnik, n. o.
30927-WYS Spoločné obstarávanie poistných služieb pre mestá a obce
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
19.11.2019
13:30
Mesto Snina
Spracovanie PD pre stavebné povolenie s podrobnosťami pre realizáciu stavby vrátane odborného autorského dozoru pre stavbu: „Kontajnerové stojiská na ul. Hečkova, Žilina – Hliny V“
Zákazka s nízkou hodnotou
21.11.2019
10:00
Mesto Žilina
2019/S 187-453454 Stavebné práce a údržba miestnych komunikácií
20.11.2019
10:00
Mesto Lučenec
Zobrazených: 21 - 40 / 58 Stránky:  1 2 3
12.11.2019 19:45:31