Zverejnené zákazky

Zverejnené zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
012605/2020 Rekonštrukcia elektroinštalácie kuchyne - Jedáleň J. Borodáča Žilina
Zákazka s nízkou hodnotou
09.06.2020
09:00
Mesto Žilina
012805/2020 Rekonštrukcia podchodu na ul, P. O. Hviezdoslava, Žilina – spracovanie PD, OAD, IČ
Zákazka s nízkou hodnotou
08.06.2020
09:00
Mesto Žilina
20613-MSS Služby mestskej autobusovej dopravy v meste Považská Bystrica
26.06.2020
10:00
Mesto Považská Bystrica
12035-WYP Tulčicko - Terniansky skupinový vodovod
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
15.06.2020
10:00
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
22/ME/2020 Vybudovanie uzavretého športového areálu zriadeného v areáli materskej školy: Montovaná hala s PVC opláštením pre projekt: „Rozšírenie kapacít materskej školy v obci Imeľ“
Zákazka s nízkou hodnotou
05.06.2020
10:00
Obec Imeľ
Vypracovanie znaleckého posudku k.ú. Zádubnie
Zákazka s nízkou hodnotou
08.06.2020
09:00
Mesto Žilina
25041-MSP Zabezpečenie priaznivého stavu vybraných druhov živočíchov technickými úpravami v interiéroch podzemných priestorov chráneného územia
30.06.2020
10:00
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
15363-WYP Zníženie energetickej náročnosti výrobných priestorov TANDEM PLUS CRC. SPOL. s.r.o.
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
30.09.2020
10:00
Tandem plus crc, s.r.o.
ZO_NZ_11_2019 Žitný ostrov – región Gabčíkovo – odvedenie a čistenie odpadových vôd
19.06.2020
10:00
MP Profit PB, s.r.o.
24(ME/2020 „Proton-transfér reakčný spektrometer – monitorovanie v reálnom čase“
17.06.2020
09:00
P e W a S s.r.o.
10/ME/Lužianky „Vypracovanie projektovej dokumentácie na stavebné povolenie na vybrané stavby“
Prieskum trhu
03.06.2020
10:00
Obec Lužianky
20406-WYP „Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy Filozofickej fakulty a Fakulty prírodných vied a odstránenie havarijného stavu fasády Tajovského 40, Banská Bystrica“
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
15.06.2020
09:00
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Zobrazených: 21 - 32 / 32 Stránky:  1 2
01.06.2020 20:06:21