Zverejnené zákazky

Zverejnené zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
22472-MSS Ostatné systémy ZVJS - SW
25.09.2019
10:00
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
24063-WYP Ožďany - kanalizácia
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
02.10.2019
10:00
Obec Ožďany
Poistenie zodpovednosti za škody spôsobené poistníkom/poisteným pri poskytovaní leteckých navigačných služieb
16.10.2019
10:00
Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik
24334-MSS Procesno-organizačný audit a optimalizácia podporných procesov rozhodovacej činnosti NS SR a informačná podpora NS SR
14.10.2019
15:00
Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
1/2019/VO Rekonštrukcia 3 kúpeľní a 9 WC
Zákazka s nízkou hodnotou
18.09.2019
12:00
Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Terchová
23109-WYP Rekonštrukcia chodníkov a oprava a rekonštrukcia miestnych komunikácií v Žiline
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
20.09.2019
10:00
Mesto Žilina
Rekonštrukcia elektroinštalácie telocvične a zázemia 1NP
Zákazka s nízkou hodnotou
25.09.2019
10:00
Stredná odborná škola polytechnická, Dolný Kubín - Kňažia
23184-MSS Sanácia svahových deformácií na vybraných lokalitách Slovenska (2)
20.09.2019
10:00
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
06-10/2019 Servisná a revízna činnosť plynových kotolní
Zákazka s nízkou hodnotou
20.09.2019
13:00
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s.
NLZ/2019 - SMV Služobné motorové vozidlá
17.10.2019
10:00
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
09/2019 Stavebné úpravy - rekonštrukcia práčovne
Zákazka s nízkou hodnotou
23.09.2019
09:30
Centrum sociálnych služieb Žarec
23766-MSS Technicko-organizačné zabezpečenie seminárov a workshopov
07.10.2019
09:00
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
14-50PT/2019 Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné konanie s podrobnosťou dokumentácie na uskutočenenie stavby :"Stáčacie miesta pre dodávku chemikálií- čpavková voda, kyselina chlorovodíková, hydroxid sodný"
Zákazka s nízkou hodnotou
19.09.2019
12:00
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s.
23182-MSS Výkon služobnej prevádzky a údržby sústavy verejného osvetlenia
30.09.2019
10:00
Mesto Žilina
010509/2019 Výmena okien v administratívnej budove na ulici veľká Okružná 1314/31 Žilina
Zákazka s nízkou hodnotou
20.09.2019
10:00
Mesto Žilina
011709/2019 Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravovacích poukážok
Zákazka s nízkou hodnotou
30.09.2019
09:00
MESTSKÉ DIVADLO ŽILINA, príspevková organizácia
AOS-300/22-92/2019 Zariadenie hromadného stravovania, veľkokuchynské stroje, prístroje a zariadenia
Zákazka s nízkou hodnotou
20.09.2019
09:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
2019/S 175-426382 Zimná údržba, údržba dopravného značenia a čistenie komunikácií
16.10.2019
10:00
Mesto Lučenec
15363-WYP Zníženie energetickej náročnosti výrobných priestorov TANDEM PLUS CRC. SPOL. s.r.o.
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
30.12.2019
10:00
Tandem plus crc, s.r.o.
24243-MSS Zriadenie a prevádzkovanie komplexnej HVPS
22.10.2019
09:30
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Zobrazených: 21 - 40 / 47 Stránky:  1 2 3
17.09.2019 18:11:27