Zverejnené zákazky

Zverejnené zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
2019/S 197-477729 Technické vybavenie pre riešenie kybernetických bezpečnostných incidentov a poskytnutie príslušných služieb
Užšia súťaž
12.11.2019
09:00
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
25164-WYP Viacúčelový výbehový objekt pre veľké šelmy, ZOO Bojnice
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
04.11.2019
10:00
Národná zoologická záhrada Bojnice
012310/2019 Vybudovanie prístrešku v areáli futbalového ihriska, Žilina - Bytčica
Zákazka s nízkou hodnotou
31.10.2019
09:00
Mesto Žilina
Vypracovanie znaleckých posudkov
Zákazka s nízkou hodnotou
25.10.2019
10:00
Mesto Žilina
Vypracovanie znaleckých posudkov (NOVÁ)
Zákazka s nízkou hodnotou
04.11.2019
10:00
Mesto Žilina
25041-MSP Zabezpečenie priaznivého stavu vybraných druhov živočíchov technickými úpravami v interiéroch podzemných priestorov chráneného územia
04.11.2019
10:00
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
25713 - MST Zabezpečenie sprostredkovaného stravovania zamestnancov ÚVA prostredníctvom stravovacích poukážok
04.11.2019
10:00
Úrad vládneho auditu
AOS-300/22-108/2019 Zber, preprava a zneškodňovanie nebezpečných a osatných odpadov
Zákazka s nízkou hodnotou
05.11.2019
08:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
2019/S 175-426382 Zimná údržba, údržba dopravného značenia a čistenie komunikácií
24.10.2019
10:00
Mesto Lučenec
26155-WYP Zlepšenie tepelno-technických vlastností obalových konštrukcií materskej školy..
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
20.11.2019
09:00
Obec Rozhanovce
15363-WYP Zníženie energetickej náročnosti výrobných priestorov TANDEM PLUS CRC. SPOL. s.r.o.
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
30.12.2019
10:00
Tandem plus crc, s.r.o.
24243-MSS Zriadenie a prevádzkovanie komplexnej HVPS
12.11.2019
09:30
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
14249-WYT Zvýšenie energetickej efektívnosti a využitia obnoviteľných zdrojov energie v spoločnosti Strojbal s.r.o. - Kotolňa
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
16.12.2019
10:00
Strojbal s.r.o.
012210/2019 rekonštrukcia ľavostrannej časti vonkajšej fasády, odtoková rúra 2019 - DJ Veľká okružná (NOVÁ)
Zákazka s nízkou hodnotou
29.10.2019
09:00
Mesto Žilina
2019/S 166-406813 Údržba a starostlivosť o verejnú zeleň
24.10.2019
10:00
Mesto Lučenec
ZsNH/2019/033 Čistenie objektov podzemných vôd Štátnej monitorovacej siete SHMÚ v oblasti západného a stredného Slovenska v rokoch 2019 – 2020
Zákazka s nízkou hodnotou
31.10.2019
15:00
Slovenský hydrometeorologický ústav
31/ME/2019 „Nákup a dodávka elektrickej energie“
12.11.2019
09:00
Mesto Dunajská Streda
30/ME/2019 „Potraviny pre Národné rehabilitačné centrum Kováčová"
11.11.2019
09:00
Národné rehabilitačné centrum Kováčová
Zobrazených: 41 - 58 / 58 Stránky:  1 2 3
24.10.2019 04:06:51