Zverejnené zákazky

Zverejnené zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
13647-MST Suroviny pre výskum – šťavy, ovocie, zelenina, rastliny
28.06.2019
10:00
McCarter a.s.
13089-MST TEP implantáty
28.06.2019
12:00
Nemocnica Poprad, a. s.
13826-WYP Vybudovanie centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Lednické Rovne
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
08.07.2019
10:00
Obec Lednické Rovne
14508-WYS Vypracovanie programu starostlivosti o hlavátku podunajskú
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
01.07.2019
10:00
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
ZsNH/2019/025 Výkon činností zodpovednej osoby na ochranu osobných údajov
Zákazka s nízkou hodnotou
02.07.2019
15:00
Slovenský hydrometeorologický ústav
01/2019 Výroba a dodávka nábytku na mieru
Zákazka s nízkou hodnotou
03.07.2019
09:00
Centrum sociálnych služieb Horelica
01/SHMU/po Výstavba meračov vertikálneho profilu vetra a teploty
01.07.2019
09:00
Slovenský hydrometeorologický ústav
14890-MSS Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravovacích poukážok
30.07.2019
09:00
Mesto Žilina
14556 - MST Zberný dvor Revúca - tovary
24.07.2019
10:00
Mesto Revúca
13895-WYP Zníženie energetickej náročnosti Pavilónu č. 12
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
26.06.2019
10:00
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
14243-WYP Zníženie energetickej náročnosti Pavilónu č. 14
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
09.07.2019
10:00
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
14355-WYP Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy v obci Sverepec
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
02.07.2019
10:00
Obec Sverepec
18409-WYP Zníženie energetickej náročnosti výrobných priestorov TANDEM PLUS CRC. SPOL. s.r.o.
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
30.07.2019
10:00
Tandem plus crc, s.r.o.
14249-WYT Zvýšenie energetickej efektívnosti a využitia obnoviteľných zdrojov energie v spoločnosti Strojbal s.r.o. - Kotolňa
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
07.09.2019
10:00
Strojbal s.r.o.
14952-WYP Zvýšenie energetickej efektívnosti a využitia obnoviteľných zdrojov energie v spoločnosti Strojbal s.r.o. - Stavba
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
28.06.2019
10:00
Strojbal s.r.o.
14340-WYP Úprava Hlbokého potoka v obci Krajná Bystrá
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
04.07.2019
10:00
Obec Krajná Bystrá
13215-WYP Úprava Radôstky - protipovodňová ochrana v km 2,450 - 2,957 v k.ú. obce Radôstka č.2
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
10.07.2019
09:00
Obec Radôstka
13189-MSS Čistenie a zimná údržba miestnych komunikácií a chodníkov v meste Zvolen
28.06.2019
09:00
Mesto Zvolen
13865-WYP „Modernizácia zdravotníckej infraštruktúry, Zdravotné stredisko - Zemianska Olča“
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
01.07.2019
11:00
Obec Zemianska Olča
2/ME/Košice „Rekonštrukcia školského internátu – vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie“
Zákazka s nízkou hodnotou
28.06.2019
23:55
Školský internát Medická 2, Košice
Zobrazených: 41 - 60 / 64 Stránky:  1 2 3 4
25.06.2019 17:50:17