Zverejnené zákazky

Zverejnené zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
3684 - MSS „Zmluvný výskum pre získanie poznatkov z testovania obaleného osiva superabsorpčným polymérom hustosiatych obilnín v kontrolovaných podmienkach“
15.03.2019
09:00
P e W a S s.r.o.
2/ Stredná odborná škola elektrotechnická „Rekonštrukcia toaliet s toaletou pre telesne postihnutých“
Zákazka s nízkou hodnotou
07.03.2019
09:00
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely
3966 - WYP „Prístavba budovy materskej školy v obci Jarok“
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
15.03.2019
12:00
Obec Jarok
3695 - MST „Proton-transfér reakčný spektrometer – monitorovanie v reálnom čase“
15.03.2019
09:00
P e W a S s.r.o.
1849 - MSS „Obstaranie dopravcu na zabezpečenie služieb vo verejnom záujme na území mesta Dunajská Streda v pravidelnej autobusovej doprave (MHD) pre mesto Dunajská Streda“
26.02.2019
09:00
Mesto Dunajská Streda
1/Pribeta/2019 „Komunitné centrum v obci Pribeta“
Zákazka s nízkou hodnotou
07.03.2019
09:00
Obec Pribeta
4055-MSS Čistenie a zimná údržba miestnych komunikácií a chodníkov v meste Zvolen
20.03.2019
09:00
Mesto Zvolen
AOS-300/22-40/2019 Čerstvá zelenina, čerstvé ovocie a konzumné zemiaky
Zákazka s nízkou hodnotou
26.02.2019
08:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
test
02.03.2019
03:15
eBIZ a. s.
14952-WYP Zvýšenie energetickej efektívnosti a využitia obnoviteľných zdrojov energie v spoločnosti Strojbal s.r.o. - Stavba
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
29.03.2019
10:00
Strojbal s.r.o.
14949-WYT Zvýšenie energetickej efektívnosti a využitia obnoviteľných zdrojov energie v spoločnosti Strojbal s.r.o. - Kotolňa
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
29.03.2019
10:00
Strojbal s.r.o.
10654-WYT Zvýšenie efektívnosti výroby hliníkových túb prostredníctvom zavedenia inteligentných inovácií
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
01.04.2019
10:00
TUBAPACK, a.s.
18409-WYP Zníženie energetickej náročnosti výrobných priestorov TANDEM PLUS CRC. SPOL. s.r.o.
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
29.03.2019
10:00
Tandem plus crc, s.r.o.
3315/2019 Zabezpečenie prepravných výkonov v mestskej hromadnej autobusovej doprave v meste Kežmarok
19.03.2019
12:00
Mesto Kežmarok
AOS-300-22-41/2019 Výrobky rýchleho občerstvenia
Zákazka s nízkou hodnotou
26.02.2019
08:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Výroba a odvysielanie audiospotov a poskytnutie mediálneho priestoru pre mesto Žilina v regionálnom rádiu v roku 2019
Zákazka s nízkou hodnotou
04.03.2019
09:00
Mesto Žilina
18662-MSS Sanácia environmentálnych záťaží v obci Predajná
28.02.2019
10:00
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
GR/002305/2019 SMART (inteligentný) odpadkový systém
18.03.2019
10:00
Slovenská agentúra životného prostredia
18189-MST Rádionavigačné systémy
28.05.2019
14:30
Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik
011102/2019 Rekonštrukcia strechy na ZŠ Gaštanová
Zákazka s nízkou hodnotou
28.02.2019
09:00
Mesto Žilina
Zobrazených: 1 - 20 / 47 Stránky:  1 2 3
23.02.2019 01:29:09