Zverejnené zákazky

Zverejnené zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
25164-WYP Viacúčelový výbehový objekt pre veľké šelmy, ZOO Bojnice
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
04.11.2019
10:00
Národná zoologická záhrada Bojnice
25165-WYP Chovný a izolačný priestor pre veľké šelmy s oplotením a príslušenstvom ZOO Bojnice
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
31.10.2019
10:00
Národná zoologická záhrada Bojnice
30/ME/2019 „Potraviny pre Národné rehabilitačné centrum Kováčová"
11.11.2019
09:00
Národné rehabilitačné centrum Kováčová
24063-WYP Ožďany - kanalizácia
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
11.11.2019
10:00
Obec Ožďany
1/2019 Oprava lokomotívy DH 100/4
Zákazka s nízkou hodnotou
25.10.2019
12:00
Oravské múzeum Pavla Országha Hviezdoslava v Dolnom Kubíne
17445-MST Miešadlo na spracovanie odpadových termoplastov - 1 ks
Verejná súťaž
03.02.2020
10:00
QATRO, s.r.o. Spišská Nová Ves
17443-MST Dodávka odpadového materiálu
Verejná súťaž
03.02.2020
10:00
QATRO, s.r.o. Spišská Nová Ves
25581-MST Príležitostné spoločné verejné obstarávanie zemného plynu - Regionálne združenie miest a obcí Prešov - Šariš
06.11.2019
13:00
Regionálne združenie miest a obcí Prešov-Šaris
25243-MST Príležitostné spoločné verejné obstarávanie elektrickej energie - Regionálne združenie miest a obcí Prešov - Šariš
05.11.2019
13:00
Regionálne združenie miest a obcí Prešov-Šaris
ZsNH/2019/033 Čistenie objektov podzemných vôd Štátnej monitorovacej siete SHMÚ v oblasti západného a stredného Slovenska v rokoch 2019 – 2020
Zákazka s nízkou hodnotou
31.10.2019
15:00
Slovenský hydrometeorologický ústav
ZsNH/2019/36 Príprava detailných podkladov pre implementáciu, vrátane ohodnotenia predpokladaných nákladov pre Projekt Skvalitnenie výstražných a predpovedných produktov a informovanosti obyvateľov SR a odberateľov.
Zákazka s nízkou hodnotou
24.10.2019
10:00
Slovenský hydrometeorologický ústav
Počítače a monitory pre potreby odborného vzdelávania
Zákazka s nízkou hodnotou
28.10.2019
15:00
Stredná odborná škola dopravná, Martin-Priekopa
45212222-8 Stavebné úpravy strechy telocvične so zateplením-havarijný stav
Zákazka s nízkou hodnotou
28.10.2019
10:55
Stredná odborná škola polytechnická, Ružomberok
14249-WYT Zvýšenie energetickej efektívnosti a využitia obnoviteľných zdrojov energie v spoločnosti Strojbal s.r.o. - Kotolňa
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
16.12.2019
10:00
Strojbal s.r.o.
15363-WYP Zníženie energetickej náročnosti výrobných priestorov TANDEM PLUS CRC. SPOL. s.r.o.
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
30.12.2019
10:00
Tandem plus crc, s.r.o.
25713 - MST Zabezpečenie sprostredkovaného stravovania zamestnancov ÚVA prostredníctvom stravovacích poukážok
04.11.2019
10:00
Úrad vládneho auditu
25041-MSP Zabezpečenie priaznivého stavu vybraných druhov živočíchov technickými úpravami v interiéroch podzemných priestorov chráneného územia
04.11.2019
10:00
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
428/1 Liptovské múzeum v Ružomberku - obnova objektov - archeologický skanzen Havránok
Zákazka s nízkou hodnotou
31.10.2019
09:00
Žilinský samosprávny kraj
Zobrazených: 41 - 58 / 58 Stránky:  1 2 3
24.10.2019 04:48:55