Zverejnené zákazky

Zverejnené zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
7/20196/SOSCA17.nov.-4 Nákup nealkoholických a alkoholických nápojov
Zákazka s nízkou hodnotou
28.02.2019
08:05
Žilinský samosprávny kraj
NZ/2018-ŠOP IKT Nákup IKT techniky
Verejná súťaž
08.03.2019
10:00
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
4259-WYS Nákup pohonných hmôt
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
05.03.2019
10:00
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
18409-WYP Zníženie energetickej náročnosti výrobných priestorov TANDEM PLUS CRC. SPOL. s.r.o.
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
29.03.2019
10:00
Tandem plus crc, s.r.o.
10654-WYT Zvýšenie efektívnosti výroby hliníkových túb prostredníctvom zavedenia inteligentných inovácií
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
01.04.2019
10:00
TUBAPACK, a.s.
14952-WYP Zvýšenie energetickej efektívnosti a využitia obnoviteľných zdrojov energie v spoločnosti Strojbal s.r.o. - Stavba
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
29.03.2019
10:00
Strojbal s.r.o.
14949-WYT Zvýšenie energetickej efektívnosti a využitia obnoviteľných zdrojov energie v spoločnosti Strojbal s.r.o. - Kotolňa
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
29.03.2019
10:00
Strojbal s.r.o.
2/ Stredná odborná škola elektrotechnická „Rekonštrukcia toaliet s toaletou pre telesne postihnutých“
Zákazka s nízkou hodnotou
07.03.2019
09:00
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely
17226-MSS Dodávka výskumu pre projekt “Priemyselný výskum povlakov pre komponenty ložiskového reduktora na prenos výkonu“
Verejná súťaž
27.03.2019
10:00
SPINEA, s.r.o.
NLZ/2018-Q-Miešadlo Miešadlo na spracovanie odpadových termoplastov - 1 ks
Verejná súťaž
05.03.2019
10:00
QATRO, s.r.o. Spišská Nová Ves
NLZ/2018-Q-odpad. mat. Dodávka odpadového materiálu
Verejná súťaž
05.03.2019
10:00
QATRO, s.r.o. Spišská Nová Ves
3695 - MST „Proton-transfér reakčný spektrometer – monitorovanie v reálnom čase“
15.03.2019
09:00
P e W a S s.r.o.
3684 - MSS „Zmluvný výskum pre získanie poznatkov z testovania obaleného osiva superabsorpčným polymérom hustosiatych obilnín v kontrolovaných podmienkach“
15.03.2019
09:00
P e W a S s.r.o.
1/Pribeta/2019 „Komunitné centrum v obci Pribeta“
Zákazka s nízkou hodnotou
07.03.2019
09:00
Obec Pribeta
13682-WYT Kompostéry pre obec Nitrianske Pravno
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
28.02.2019
10:00
Obec Nitrianske Pravno
3966 - WYP „Prístavba budovy materskej školy v obci Jarok“
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
15.03.2019
12:00
Obec Jarok
4115-WYP Bližšie k práci, Zdravšie v živote – cyklistická doprava
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
15.03.2019
10:00
Náš Región - Podpoľanie
Hasičská zbrojnica Žilina - Brodno - rekonštrukcia strechy
Zákazka s nízkou hodnotou
04.03.2019
09:00
Mesto Žilina
Výroba a odvysielanie audiospotov a poskytnutie mediálneho priestoru pre mesto Žilina v regionálnom rádiu v roku 2019
Zákazka s nízkou hodnotou
04.03.2019
09:00
Mesto Žilina
Cyklistický chodník H2 (Solinky – centrum) – úsek I.
Zákazka s nízkou hodnotou
11.03.2019
13:00
Mesto Žilina
Zobrazených: 1 - 20 / 47 Stránky:  1 2 3
23.02.2019 02:37:24