Zverejnené zákazky

Prémioví dodávatelia môžu v zozname zákazok jednoducho vyhľadávať.
Objednajte si prémiový účet teraz  
Zverejnené zákazky UVO
Názov Výška zdrojov Predkladanie ponúk do Zadávateľ
Dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu v meste Zlaté Moravce - 9210-WYT 93,386.66 € 23.07.2018
09:00
Mesto Zlaté Moravce
Komunitné centrum Sobrance - 8666-WYP 371,004.17 € 23.07.2018
09:00
Mesto Sobrance
II.1.2) - 7715-MUS 2,460,800.00 € 23.07.2018
09:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
I/10 Kolárovice (Čiakov) - 9165-WYS 115,546.67 € 23.07.2018
09:00
Slovenská správa ciest
Zabezpečenie prístupových práv k databázam - 9004-WYS 108,636.00 € 23.07.2018
09:00
Ekonomická univerzita v Bratislave
Služby správy sústavy verejného osvetlenia v meste Vrútky. - 8457-MSS 1,447,672.80 € 23.07.2018
09:00
Mesto Vrútky
Nákup spotrebného materiálu – drogistický materiál, čistiace a hygienické potreby - 8473-MST 350,000.00 € 23.07.2018
09:00
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
RM WELDING - INOVÁCIE V SPOLOČNOSTI - 8474-MST 332,928.80 € 23.07.2018
09:00
RM Welding s.r.o.
Ponitrianska cyklomagistrála - I. etapa – 1. časť - 8781-WYP 503,928.90 € 23.07.2018
09:00
Nitriansky samosprávny kraj
Zvýšenie kapacity Materskej školy s vyučovacím jazykom slovenským na Komenského ulici rekonštrukciou pavilónu „C“ - 8513-WYP 325,860.92 € 23.07.2018
10:00
Obec Gabčíkovo
Nákup železničných koľajových vozidiel pre Ozubnicovú železnicu/Tatranské elektrické železnice - 8004-MST 39,500,000.00 € 23.07.2018
10:00
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
E06AT- Dokončenie systému núdzových dieselgenerátorov (EDGS) 4. bloku v Jadrovej elektrárni Mochovce - 8681-MRP 6,000,000.00 € 23.07.2018
10:00
Slovenské elektrárne, a.s.
Spišské Vlachy OO PZ, rekonštrukcia objektu - 8310-WYP 239,503.68 € 23.07.2018
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Systémová a aplikačná podpora, rozvoj a údržba Informačného systému elektronickej správy registratúry (IS ASR) - 8458-MSS 592,677.00 € 23.07.2018
10:00
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
„Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Vodná – Komárno“ - 8705-WYP 169,414.20 € 23.07.2018
10:00
Mesto Komárno
Zvýšenie energetickej účinnosti budovy ZŠ Adolfa Majthényiho s vyučovacím jazykom maďarským - 8745-WYP 198,043.02 € 23.07.2018
10:00
Obec Dvory nad Žitavou
Novostavba prevádzkového pavilónu - LD BA - 8801-WYP 776,851.20 € 23.07.2018
10:00
Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o.
Prenájom klimatizovaných ležadlových vozňov - 8346-MST 9,200,000.00 € 23.07.2018
11:00
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Zateplenie a úprava fasády budovy školy. - 8783-WYP 1,016,121.81 € 23.07.2018
11:00
Stredná priemyselná škola strojnícka
Zberný dvor Utekáč - Technológia - 9211-WYT 167,673.00 € 23.07.2018
12:00
Obec Utekáč
Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Zobrazených: 1 - 20 / 353
23.07.2018 05:39:15