Zverejnené zákazky

Prémioví dodávatelia môžu v zozname zákazok jednoducho vyhľadávať.
Objednajte si prémiový účet teraz  
Zverejnené zákazky UVO
Názov Výška zdrojov Predkladanie ponúk do Zadávateľ
Opravy a technické prehliadky čerpacích staníc - 22748-WYS 220,990.00 € 26.08.2019
08:00
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s.
Poisťovacie služby - 19611-MSS 1,747,929.99 € 26.08.2019
09:00
Trnavský samosprávny kraj
Električková trať Americké námestie - 19813-MSP 2,800,000.00 € 26.08.2019
09:00
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Rekonštrukcia chladenia ľadovej plochy na zimnom štadióne v Rožňave - 22176-WYP 290,000.00 € 26.08.2019
09:00
Mesto Rožňava
Výmena zábradlia diaľničného mosta ev. č.D1-098 Horná Streda - 22358-WYP 281,150.02 € 26.08.2019
09:00
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Ostatné systémy ZVJS - 18954-MST 1,359,102.00 € 26.08.2019
09:00
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS)
Mostný objekt Cesta na Bankov - cesta II/547 Čermeľská cesta - rekonštrukcia - 21162-WYP 314,942.47 € 26.08.2019
09:00
Mesto Košice
Upgrade angiografického prístroja Allura Xper FD10 - 17893-MST 599,528.00 € 26.08.2019
10:00
Univerzitná nemocnica Martin
Služby mobilného operátora na roky 2019-2023 - 18618-MSS 240,000.00 € 26.08.2019
10:00
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Modernizácia zdravotníckej infraštruktúry 1.etapa - 19859-MSP 857,644.08 € 26.08.2019
10:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica
„Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti NSK v Šali“ – stavebné práce - 22303-WYP 549,148.27 € 26.08.2019
10:00
Nitriansky samosprávny kraj
LIEKY pre pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica č. 792/2019 v rozsahu IMMUNOPREPARÁTA, CYTOSTATIKÁ - 18205-MST 26.08.2019
10:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica
Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia lll - 17892-MST 485,758.31 € 26.08.2019
11:00
Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
Servis a oprava vozidiel - 20644-MSS 320,000.00 € 26.08.2019
12:00
Hlavné mesto SR Bratislava
Softvérové podporné služby pre AFIS/EURODAC a CODIS - 17869-MSS 1,575,000.00 € 27.08.2019
09:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Údržba - sanácia škár na vozovkách diaľnic a komunikácií v správe NDS - 18483-WYP 1,199,930.00 € 27.08.2019
09:00
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Systémová, aplikačná podpora a rozvoj Centrálneho finančného informačného systému pre verejné vysoké školy (IS SOFIA) - 19828-MSS 9,205,000.00 € 27.08.2019
10:00
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Vývoj a implementácia inovatívnych produktov pre podporu využitia virtuálnej reality v priemysle - 19831-MSS 210,608.33 € 27.08.2019
10:00
MaSi SLOVAKIA s.r.o.
Stavebné úpravy objektu kultúrneho domu za účelom zlepšenia energetickej hospodárnosti budovy - 22415-WYP 566,255.86 € 27.08.2019
10:00
Obec Turčianska Štiavnička
Revitalizácia kúpeľného areálu DUDINCE - stavebné práce - 22455-WYP 532,696.43 € 27.08.2019
10:00
Mesto Dudince
Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Zobrazených: 1 - 20 / 287
25.08.2019 11:57:13