Zverejnené zákazky

Prémioví dodávatelia môžu v zozname zákazok jednoducho vyhľadávať.
Objednajte si prémiový účet teraz  
Zverejnené zákazky UVO
Názov Výška zdrojov Predkladanie ponúk do Zadávateľ
Vybudovanie knižnice a jazykovej učebne v ZŠ Mansveta Olšovského v Malackách – knižničný fond - 12113-WNT 30,356.00 € 03.04.2020
12:00
Rímskokatolícka cirkev, Bratislavská arcidiecéza
Obstaranie a modernizácia materiálno-technického vybavenia učební pre praktické vyučovanie a odborný výcvik - 10792-MST 820,426.10 € 03.04.2020
16:00
Súkromná stredná odborná škola podnikania, n.o.
Rekonštrukcia komplexu budov MH SR na Mierovej ulici v Bratislave v zmysle zmluvných podmienok FIDIC (žltá kniha) - 10492-MSP 18,409,505.00 € 06.04.2020
08:30
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávka materiálno - technického vybavenia - 11857-WYT 14,532.14 € 06.04.2020
09:00
Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
I00TSVD20009 Inovácia zariadení filmovej dozimetrie - 11251-MST 708,378.00 € 06.04.2020
09:00
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Imobilizačné pomôcky k lineárnym urýchľovačom a CT simulátoru - 11253-MST 311,435.00 € 06.04.2020
09:00
Fakultná nemocnica Trenčín
Technika na dočasné premostenie - 11255-MST 10,527,500.00 € 06.04.2020
09:00
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky
Sanácia bodovej závady na ceste III/2410 Špania Dolina, v km 3,770-3,900-projektová dokumentácia a súvisiace činnosti - 11375-WNS 33,500.00 € 06.04.2020
09:00
Banskobystrický samosprávny kraj
Kancelárske potreby DNS - 11111-MUT 2,750,000.00 € 06.04.2020
09:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Výber ochraňovateľa hmotných rezerv - 11228-MSS 3,000,000.00 € 06.04.2020
09:00
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky
Územný plán regiónu Nitrianskeho kraja - 11239-MSS 306,733.33 € 06.04.2020
09:00
Nitriansky samosprávny kraj
Kamerový systém monitorovania cestnej a železničnej dopravy na hraničných priechodoch - 10757-MST 898,809.90 € 06.04.2020
09:00
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Nákup mobilných telefónov pre zamestnancov Úradu BBSK - 11859-WNT 11,000.00 € 06.04.2020
10:00
Banskobystrický samosprávny kraj
"Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia - CIZS v Smoleniciach." - 11898-WYT 115,496.00 € 06.04.2020
10:00
Obec Smolenice
Komunitné centrum v obci Veľké Ludince - 11293-WYP 277,222.65 € 06.04.2020
10:00
Obec Veľké Ludince
Humanizácia obytného priestoru Vodáreň dvor č.2 II. - 11298-WYP 347,550.71 € 06.04.2020
10:00
Mesto Trnava
Univerzálny dokončovací stroj - 2 - 10885-MST 1,715,400.00 € 06.04.2020
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Kompostovisko Chtelnica - technológia - 10681-MST 637,153.33 € 06.04.2020
10:00
Obec Chtelnica
Nákup nábytku - 11097-MUT 670,000.00 € 06.04.2020
10:00
Hlavné mesto SR Bratislava
Dodanie zariadení v rámci projektu "DaReM - Danube Rehabilitation Measures" - Sací bager - 10962-MST 1,840,000.00 € 06.04.2020
10:00
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Zobrazených: 1 - 20 / 225
03.04.2020 10:31:54