Zverejnené zákazky

Prémioví dodávatelia môžu v zozname zákazok jednoducho vyhľadávať.
Objednajte si prémiový účet teraz  
Zverejnené zákazky UVO
Názov Výška zdrojov Predkladanie ponúk do Zadávateľ
Spotrebný a špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú elektrofyziológiu - 1870-MST 17,659,703.10 € 25.02.2019
09:00
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
NÁKUP LIETADIEL PRE POTREBY ŽILINSKEJ UNIVERZITY V ŽILINE - 1615-MST 470,000.00 € 25.02.2019
09:00
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát
TECHNICKO-HYGIENICKÁ ÚDRŽBA ŽELEZNIČNÝCH KOĽAJOVÝCH VOZIDIEL – PROJEKTOVÁ PRÍPRAVA III. ČASŤ - 18473-MSS 3,284,050.00 € 25.02.2019
10:00
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Zabezpečenie zneškodňovania zmesového komunálneho odpadu uložením na skládku komunálneho odpadu na roky 2019 a 2020 - 2533-MSS 538,636.50 € 25.02.2019
10:00
Mesto Trebišov
Operačné stoly - 2617-MST 1,117,281.00 € 25.02.2019
10:00
Univerzitná nemocnica Bratislava
„Zvýšenie technologickej úrovne v spoločnosti M T J interiér, s.r.o. - 2 “ - 1614-MST 456,473.33 € 25.02.2019
10:00
M T J interiér, s.r.o.
Zobrazovacia diagnostická technika - 1616-MST 1,430,237.00 € 25.02.2019
10:00
NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov
Doprava dreva - východ - 4053-MSS 804,665.00 € 25.02.2019
10:00
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Zníženie energetickej náročnosti Hasičskej zbrojnice Brodské - 2859-WYP 249,735.00 € 25.02.2019
11:00
Obec Brodské
Pranie nemocničnej bielizne - 1380-WYS 201,825.00 € 25.02.2019
12:00
Nemocnica Poprad a. s.
VNÚTORNÉ VYBAVENIE ZŠ V BREZE - 3908-WYT 85,267.88 € 25.02.2019
12:00
Obec Breza
„Obstaranie dopravcu na zabezpečenie služieb vo verejnom záujme na území mesta Dunajská Streda v pravidelnej autobusovej doprave (MHD) pre mesto Dunajská Streda“ - 1849-MSS 840,000.00 € 26.02.2019
09:00
Mesto Dunajská Streda
Dezinfekčné a čistiace prostriedky - 2058-MST 650,558.50 € 26.02.2019
09:00
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
Optimalizácia procesov verejného zdravotníctva - 18492-MSS 1,636,985.00 € 26.02.2019
10:00
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Rekonštrukcia premostení a zábradlí - 1747-WYP 1,248,898.46 € 26.02.2019
10:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica
MODERNÁ FAKULTNÁ NEMOCNICA NOVÉ ZÁMKY PRE MODERNÝ REGIÓN JUHOZÁPADNÉHO SLOVENSKA FNsP NOVÉ ZÁMKY - 3837-WYP 4,848,192.43 € 27.02.2019
08:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
Materiál na výskum - 4117-WYT 141,481.51 € 27.02.2019
08:00
PANARA, s.r.o.
Obec Klokočov - 18 bytových jednotiek - novostavba - 3568-WYP 1,083,285.04 € 27.02.2019
09:00
Obec Klokočov
Dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu v obci Malý Slavkov – stavebné práce - 3575-WYP 191,002.91 € 27.02.2019
09:00
Obec Malý Slavkov
Nákup športového náčinia - 1872-MST 176,200.00 € 27.02.2019
10:00
NAUTI s.r.o.
Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 Zobrazených: 1 - 20 / 178
23.02.2019 02:23:37