Zverejnené zákazky

Prémioví dodávatelia môžu v zozname zákazok jednoducho vyhľadávať.
Objednajte si prémiový účet teraz  
Zverejnené zákazky UVO
Názov Výška zdrojov Predkladanie ponúk do Zadávateľ
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou leteckej techniky - 28170-MSS 2,310,200.00 € 20.11.2019
07:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Zdravotnícke zariadenia - 27555-MST 815,729.33 € 20.11.2019
08:00
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
Zabezpečenie celodenného zmluvného stravovania VÚ 8116 Trenčín formou prenájmu stravovacieho zariadenia - 32392-WYS 386,798.48 € 20.11.2019
09:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Dopravná kancelária – zabezpečenie Softwaru na analýzu CP a ekonomiku premávky a jeho servis, aktualizácia - 28861-WNS 58,325.00 € 20.11.2019
09:00
Banskobystrický samosprávny kraj
Oprava a údržba retenčných nádrží - 27519-MSS 500,000.00 € 20.11.2019
09:00
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dopravné stavebné riešenie bývalého colného priestoru na ceste I/64 v Komárne. - 28746-WYP 621,283.00 € 20.11.2019
09:30
Slovenská správa ciest
Vybavenie odbornej učebne SOŠ Príbeník - 32331-WYT 80,748.58 € 20.11.2019
10:00
Stredná odborná škola - Szakközépiskola J. Majlátha 2, Pribeník
„VEĽKOPLOŠNÉ OPRAVY CIEST I. TRIEDY V SPRÁVE SSC“ rozdelená na časti - 27285-MSP 166,563,418.00 € 20.11.2019
10:00
Slovenská správa ciest
Rekonštrukcia sociálnych zariadení - 28523-WYP 406,781.98 € 20.11.2019
10:00
Poliklinika Karlova Ves Bratislava
Modernizácia učební v ZŠ A. Felcána v Hlohovci - 30935-WYT 63,990.80 € 20.11.2019
12:00
Mesto Hlohovec
Nájomný bytový dom – 17 b.j. v obci Malatiná + TV - 30933-WYP 878,333.33 € 21.11.2019
09:00
Obec Malatiná
„Vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu oporného múru v k.ú. Turzovka na ceste II/484“ - 33490-WNS 16,667.00 € 21.11.2019
09:00
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja
Zlepšenie energetickej hospodárnosti ZŠ Radovana Kaufmana v Partizánskom - 31142-WYP 408,698.22 € 21.11.2019
10:00
Mesto Partizánske
„Vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu oporného múru na Rudinskej ceste III/2058“ - 33488-WNS 10,417.00 € 21.11.2019
10:00
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja
Opravy a údržba vozidiel - 28969-WNS 60,972.40 € 21.11.2019
10:00
Slovenská národná knižnica
Združená dodávka elektrickej energie - 29276-MST 457,777.00 € 21.11.2019
10:00
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Prenájom, montáž a demontáž prenosných drevených bariér - 27861-MSS 938,000.00 € 21.11.2019
10:00
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
„Zhodnotenie a zneškodnenie odpadu“ - 28619-MSS 349,179.36 € 21.11.2019
10:00
Mesto Stupava
Tabletový systém rozvozu stravy - 28620-MST 568,273.00 € 21.11.2019
10:00
Univerzitná nemocnica Martin
Prístrojové vybavenie litotryptiatického centra urologického oddelenia - Operačný stôl pre oddelenie urológie - 28531-MST 47,300.00 € 21.11.2019
11:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove
Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Zobrazených: 1 - 20 / 228
19.11.2019 17:25:36