SK EN  | 12.12.2017 11:04:28

 Prémioví dodávatelia môžu v zozname zákazok jednoducho vyhľadávať. Objednajte si prémiový účet teraz aj vy :

 Zverejnené zákazky UVO

Názov Výška zdrojov Predkladanie ponúk do Zadávateľ
Letecký výcvik na jednomotorových a viacmotorových lietadlách 2018 - 16492-WYS 99,000.00 € 12.12.2017
12:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Zníženie spotreby energie pri prevádzke budovy Kultúrneho domu a Obecného úradu v obci Hýľov - 16213-WYP 319,177.61 € 12.12.2017
15:00
Obec Hýľov
"Príprava, realizácia a sprístupnenie archeologickej expozície návštevníkom" - 16095-WYP 155,218.15 € 13.12.2017
09:00
Krajské múzeum v Prešove
Novostavba bytového domu 6.b.j., Hrabovec nad Laborcom - 16216-WYP 374,733.22 € 13.12.2017
09:00
Obec Hrabovec nad Laborcom
Kontroly, skúšky, kalibrácie a servis laboratórnych prístrojov - 16359-WYS 57,000.00 € 13.12.2017
09:00
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Platforma na vytváranie obsahu virtuálnej reality kombináciou živého prostredia a grafických 3D modelov s prvkami gamifikácie. - 12030-MSS 13.12.2017
10:00
MaSi SLOVAKIA s.r.o.
Požiarna zbrojnica, Leopoldov - 16221-WYP 204,043.54 € 13.12.2017
10:00
Mesto Leopoldov
Nákup technického vybavenia pre potreby monitoringov - 15900-MST 797,728.33 € 13.12.2017
10:00
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Fotopasce a prislúchajúce vybavenie - 15901-MST 1,355,573.65 € 13.12.2017
10:00
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Nákup systému kvapalinovej chromatografie - 15607-WYT 118,000.00 € 13.12.2017
10:00
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Nový elektronický dochádzkový systém v NBS. - 15152-MSS 777,200.00 € 13.12.2017
12:00
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA
Modernizácia administratívnej budovy Leopoldov - 14897-WYP 895,295.93 € 13.12.2017
15:00
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov
Výstavba Miestnej komunikácie Pri potoku, Drietoma - 16215-WYP 252,048.13 € 14.12.2017
09:00
Obec Drietoma
Oprava fotokopírovacích strojov - 16565-WYS 60,000.00 € 14.12.2017
09:00
Ekonomická univerzita v Bratislave
Mrazené mäso - 16034-MST 287,332.00 € 14.12.2017
10:00
Centrum účelových zariadení
Stravné lístky 2018-2020 - 16196-MSS 413,000.00 € 14.12.2017
10:00
Mesto Žiar nad Hronom
Zabezpečenie odvedenia zrážkových vôd - 16211-WYP 1,654,906.79 € 14.12.2017
10:00
HOMEVILLE s.r.o.
Príprava a účasť na riešení legislatívnej a praktickej zmeny kompetencií pri riešení škôd a nebezpečných kolíznych stretov spôsobených veľkými šelmami - 15888-MSS 376,460.00 € 14.12.2017
10:00
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Súbor licencií na použitie digitálnych 3D modelov - 13554-WYS 337,000.00 € 14.12.2017
10:00
boARd 3D, s.r.o.
INFÚZNE ROZTOKY pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica - 15830-MST 309,653.64 € 14.12.2017
14:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica
Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 Zobrazených: 1 - 20 / 169


12.12.2017 11:04:29