Zverejnené zákazky

Prémioví dodávatelia môžu v zozname zákazok jednoducho vyhľadávať.
Objednajte si prémiový účet teraz  
Zverejnené zákazky UVO
Názov Výška zdrojov Predkladanie ponúk do Zadávateľ
Výstavba materskej školy v obci Šúrovce - 15640-WYP 726,064.31 € 12.12.2018
08:00
Obec Šúrovce
Klimatizácia vybraných priestorov prevádzkových budov - 15868-MST 287,704.00 € 12.12.2018
09:00
Sociálna poisťovňa, ústredie
Obstaranie 14 nájomných bytov v obci Jakubov - 16381-WYP 780,000.00 € 12.12.2018
09:00
Obec Jakubov
FINANČNÝ LEASING VOZIDLA S TELESKOPICKOU PLOŠINOU - 16620-WYT 105,000.00 € 12.12.2018
10:00
Verejnoprospešné služby Stupava
Informačno-komunikačné technológie - 16977-WYT 43,788.34 € 12.12.2018
10:00
Obec Jelenec
Didaktická technika - 16980-WYT 33,115.20 € 12.12.2018
10:00
Obec Jelenec
Znižovanie energetickej náročnosti OcÚ Jasenov (2) - 16515-WYP 523,126.69 € 12.12.2018
10:00
Obec Jasenov
Znižovanie energetickej náročnosti budovy OcÚ Železník (2) - 16517-WYP 260,342.29 € 12.12.2018
10:00
Obec Železník
Zníženie energetickej náročnosti budovy súp. č. 64 v obci Fričovce (2) - 16518-WYP 187,235.94 € 12.12.2018
10:00
Obec Fričovce
Obnova NsP Revúca – výťahy - 16503-WYP 177,167.00 € 12.12.2018
10:00
Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca
Likvidácia nebezpečného a ostaného odpadu zo zdravotnej starostlivosti - 16142-MSS 530,291.70 € 12.12.2018
10:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica
Podpora aktivít triedeného zberu Rožkovany - 16519-WYP 155,580.93 € 12.12.2018
12:00
Obec Rožkovany
IPR EMO 51802 MODIFIKÁCIA 4 KS BLOKOVÝCH TRANSFORMÁTOROV EMO12 ALEBO DODÁVKA NOVÝCH TRANSFORMÁTOROV - 16140-MRT 6,080,000.00 € 12.12.2018
15:00
Slovenské elektrárne, a.s.
„Zimná údržba komunikácií III. a IV. triedy, chodníkov, priechodov pre chodcov a verejných priestranstiev v katastrálnom území mestskej časti Bratislava–Vrakuňa“ - 16317-MSS 750,000.00 € 13.12.2018
09:00
Mestská časť Bratislava - Vrakuňa
Opravy vozoviek rýchlostných ciest v správe SSÚR 4 Košice - 16541-WYP 5,289,864.30 € 13.12.2018
09:00
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Filtre vzduchové - 16148-MST 710,278.00 € 13.12.2018
09:00
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Poskytovanie služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov Mesta Detva - 16992-WYS 153,000.00 € 13.12.2018
10:00
Mesto Detva
Zabezpečenie prevádzky systému verejných bicyklov v meste Žilina - 16997-WYS 146,141.51 € 13.12.2018
10:00
Mesto Žilina
DSS SYNNÓMIA, Žilina - Stavebné úpravy – zateplenie obvodového plášťa, ul. Sv. Gorazda - 16376-WYP 475,358.27 € 13.12.2018
10:00
Žilinský samosprávny kraj
Prevádzkovanie výdajne jedál a bufetu v priestoroch SOŠ IT, Tajovského 30, 975 90 Banská Bystrica - 16474-MSS 1,192,400.00 € 13.12.2018
10:00
Stredná odborná škola informačných technológií
Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Zobrazených: 1 - 20 / 311
11.12.2018 22:16:31