Zverejnené zákazky

Prémioví dodávatelia môžu v zozname zákazok jednoducho vyhľadávať.
Objednajte si prémiový účet teraz  
Zverejnené zákazky UVO
Názov Výška zdrojov Predkladanie ponúk do Zadávateľ
Trenčín, KaMC OS SR – rekonštrukcia strešného plášťa - R - 13987-WYP 252,905.84 € 26.06.2019
08:30
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
“Obnova technického vybavenia pre moderné odborné vzdelávanie v škole budúcnosti” – stavebné práce - 13937-WYP 255,509.33 € 26.06.2019
09:00
Nitriansky samosprávny kraj
Rekonštrukcia telocvične Základnej školy Hany Zelinovej vo Vrútkach. - 14081-WYP 292,363.48 € 26.06.2019
09:00
Mesto Vrútky
Vozidlá na zametanie vozoviek veľkokapacitné - 13478-MST 990,000.00 € 26.06.2019
09:00
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, odborných učební a školských knižníc základných škôl, Banská Bystrica - odborné učebne - 13916-WYT 82,776.03 € 26.06.2019
09:00
Mesto Banská Bystrica
Opravy, údržba a servis špeciálnych zariadení pre nakladanie a kontrolu VJP - 13391-MSS 390,000.00 € 26.06.2019
09:00
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Dodávka nových smerových stĺpikov - 13580-MST 500,000.00 € 26.06.2019
09:00
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávka zvislých dopravných značiek - 13520-MST 7,000,000.00 € 26.06.2019
09:00
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Zníženie energetickej náročnosti Pavilónu č. 12 - 13895-WYP 1,120,824.93 € 26.06.2019
10:00
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
„Progresívne vzdelávanie v cukrárstve a pekárstve“ – stavebné práce - 13927-WYP 511,596.20 € 26.06.2019
10:00
Nitriansky samosprávny kraj
Zariadenia do kuchyne pre MŠ a ZŠ - 13526-WYT 83,394.00 € 26.06.2019
10:00
Mesto Pezinok
Rekonštrukcia, rozširovanie, modernizácia a zvýšenie energetickej hospodárnosti DSS SLATINKA, stavebný objekt, ul. Rázusova č. 138/22, Lučenec - 13861-WYP 490,334.80 € 26.06.2019
10:00
Domov sociálnych služieb "SLATINKA"
Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, odborných učební a školských knižníc základných škôl, Banská Bystrica - Školský a laboratórny nábytok - 13900-WYT 208,651.53 € 26.06.2019
10:00
Mesto Banská Bystrica
Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, odborných učební a školských knižníc základných škôl, Banská Bystrica - IKT - 13894-WYT 207,756.03 € 26.06.2019
11:00
Mesto Banská Bystrica
Vývoj a implementácia inovatívnych produktov pre podporu rozhodovania v reálnom čase - 13249-MSS 154,516.67 € 26.06.2019
11:00
GRISSP, j.s.a.
„Turisticko náučný chodník Jozefa Kronera" - 13533-WYP 204,627.39 € 26.06.2019
11:00
Obec Staškov
Dodávka hardware a software pre projekt Rekonštrukcia rozvodov TH Želiezovce, centralizácia tepla na kotolňu Mierová 51 napojenie nových odberateľov tepla - 14505-WYS 133,965.40 € 26.06.2019
12:00
Teplo GGE s. r. o.
Dodávka hardware a software pre projekt Rekonštrukcia a modernizácia rozvodov CZT – okruh OST EG5, EG6 a EG7 Rozkvet, Považská Bystrica - 14506-WYS 136,828.35 € 26.06.2019
12:00
Teplo GGE s. r. o.
OcÚ Čertižné - Zníženie energetickej náročnosti budovy - 14019-WYP 253,711.32 € 26.06.2019
15:00
Obec Čertižné
Osobné motorové vozidlo kategórie M1 nižšej strednej triedy - elektromobil vrátane príslušenstva a výbavy - 1 ks - 14853-WNT 33,333.33 € 27.06.2019
09:00
Úrad pre verejné obstarávanie
Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Zobrazených: 1 - 20 / 290
25.06.2019 18:28:17