SK EN  | 22.10.2017 08:12:51

 Prémioví dodávatelia môžu v zozname zákazok jednoducho vyhľadávať. Objednajte si prémiový účet teraz aj vy :

 Zverejnené zákazky UVO

Názov Výška zdrojov Predkladanie ponúk do Zadávateľ
Všeobecné antiinfekčné lieky - 13281-MST 476,212.62 € 23.10.2017
09:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
Nákup nových zabezpečovacích signalizačných 2-nápravových prívesov - 13093-MST 700,000.00 € 23.10.2017
09:00
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Pohonné hmoty, umývanie, vysávanie SMV doplnkový sortiment - 13707-WYT 184,667.00 € 23.10.2017
09:00
Slovenská inšpekcia životného prostredia
Obstaranie inovatívnej technológie - ProWire s.r.o. (VO2) - 13143-MST 333,333.33 € 23.10.2017
09:00
ProWire s.r.o.
Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu so zreteľom na mechanickú trombektomickú liečbu periférneho tepnového a žilového systému a periprocedurálny kaválny filter - 13144-MST 1,257,900.00 € 23.10.2017
09:00
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Podacie a ostatné nálepky - 13264-MST 2,088,000.00 € 23.10.2017
10:00
Slovenská pošta, a.s.
Modernizácia a rekonštrukcia komunikácie Oščadnica (Slovenská republika) – Bór (Poľská republika), 3. etapa - 13291-WYP 1,654,258.15 € 23.10.2017
10:00
Obec Oščadnica
Stredisko pre zhodnocovnieodpadov - Košice -juh - tovary - 13096-MST 1,680,594.00 € 23.10.2017
10:00
ODPAD A RECYKLÁCIA KOŠICE, s.r.o.
Zabezpečenie externých upratovacích a čistiacich služieb kancelárskych a prevádzkových priestorov - 13028-MSS 1,279,107.98 € 23.10.2017
10:00
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
„Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou služobných motorových a prípojných vozidiel a havarijné poistenie služobných motorových a prípojných vozidiel“ - 12768-MSS 600,000.00 € 23.10.2017
10:00
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Technológie výrobného procesu - 12953-MST 648,457.00 € 23.10.2017
11:00
Stolárstvo u Kunaja, s.r.o.
Modernizácia administatívnej budov ÚVV a ÚVTOS Nitra - 12201-WYP 1,460,174.76 € 23.10.2017
11:00
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre
Kompaktná triediaca linka na spracovanie a balenie granátového abrazíva. - 12149-MST 331,700.00 € 23.10.2017
11:00
EUROGARNET s.r.o.
Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ v obci Holčíkovce - 13362-WYP 160,688.39 € 23.10.2017
12:00
Obec Holčíkovce
Rekonštrukcia strechy - 13244-WYP 214,277.58 € 23.10.2017
13:30
Správa majetku Košického samosprávneho kraja
„Dodávka komunálnej techniky pre obec Dvorníky-Včeláre“ - 13821-WYT 97,457.57 € 23.10.2017
14:00
Obec Dvorníky-Včeláre
„Spoločenské centrum obce Janov“ - 13317-WYP 307,945.63 € 23.10.2017
14:00
Obec Janov
Zníženie energetickej náročnosti budovy Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Košice - mesto. - 13490-WYP 637,735.00 € 23.10.2017
14:00
Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice - mesto
Stavby na cestách KSK - 12887-MSP 721,861.47 € 23.10.2017
15:30
Košický samosprávny kraj
NOVOSTAVBA 3 x 8 BJ SANTOVKA - 13567-WYP 1,117,475.32 € 24.10.2017
08:30
Obec Santovka
Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Zobrazených: 1 - 20 / 277


22.10.2017 08:12:51