Zverejnené zákazky

Prémioví dodávatelia môžu v zozname zákazok jednoducho vyhľadávať.
Objednajte si prémiový účet teraz  
Zverejnené zákazky UVO
Názov Výška zdrojov Predkladanie ponúk do Zadávateľ
Pracovisko magnetickej rezonancie - stavebné úpravy átria na -2. pp - 23987-WYP 499,282.00 € 14.10.2019
09:00
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
"Stabilizácia geobunkami deformácie vozovky v k.ú. Konské" - 25521-WNP 49,886.35 € 14.10.2019
09:00
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja
Zníženie energetickej náročnosti MŠ Litmanová - 24655-WYP 326,883.83 € 14.10.2019
09:00
Obec Litmanová
Defibrilátory - 24495-MST 126,348.00 € 14.10.2019
09:00
Fakultná nemocnica Trenčín
Ventilátory na umelú ventiláciu - 24496-MST 569,336.99 € 14.10.2019
09:00
Fakultná nemocnica Trenčín
Stropné statívy - 24497-MST 752,743.67 € 14.10.2019
09:00
Fakultná nemocnica Trenčín
Materiálno-technické vybavenie odborných učební v ZŠ Divín - 24985-WYT 150,094.32 € 14.10.2019
09:00
Obec Divín
Zníženie energetickej náročnosti MŠ - obec Litmanová - 24476-WYP 326,883.83 € 14.10.2019
09:00
Obec Litmanová
Dodávka osobného motorového vozidla - 25099-WNT 29,167.00 € 14.10.2019
09:00
Ekonomická univerzita v Bratislave
Obnova kamerového systému v meste Prešov, jeho rozšírenie a prepojenie na policajný zbor - 25515-WNT 34,101.90 € 14.10.2019
09:00
Mesto Prešov
Výkon leteckých prác a diagnostiky pre spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. - 24102-MUS 3,700,000.00 € 14.10.2019
10:00
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Rekonštrukcia rozvodov ÚK a TV, okruh kotolne Centrum I, Sabinov - 24269-WYP 1,761,826.25 € 14.10.2019
10:00
SABYT, s.r.o.
Výzbrojný materiál - 24344-MST 575,000.00 € 14.10.2019
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Rekonštrukcia vstupnej časti školy, krčkov a telocvične - dokončovacie práce - 24361-WYP 702,078.14 € 14.10.2019
10:00
Nitriansky samosprávny kraj
Nákup mikrobusov pre Športové centrum polície - 24428-MST 125,000.00 € 14.10.2019
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Exteriérová tieniaca technika - 24597-WYT 102,864.00 € 14.10.2019
10:00
Centrum vedecko-technických informácií SR
Nižšie druhy údržby ŽKV - 24236-MRS 6,000,000.00 € 14.10.2019
10:00
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Zriadenie a správa microsite a mobilnej aplikácie pre národnú linku na pomoc detským obetiam v rámci NP Podpora ochrany detí pred násilím - 24244-MSS 182,320.00 € 14.10.2019
10:00
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Spracovanie údajov, tlač a kompletizácia výsledkov vykonaného ročného zúčtovania poistného na verejné zdravotné poistenie za rok 2019 v roku 2020 - 24867-WYS 147,890.85 € 14.10.2019
10:00
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Vykonanie nálezových opráv a kalibrácií prenosnej meteorologickej stanice TACMET MAWS201M v rokoch 2019-2021 - 25194-WYS 125,000.00 € 14.10.2019
10:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Zobrazených: 1 - 20 / 256
14.10.2019 04:03:17