SK EN  | 21.4.2018 05:58:05

 Prémioví dodávatelia môžu v zozname zákazok jednoducho vyhľadávať. Objednajte si prémiový účet teraz aj vy :

 Zverejnené zákazky UVO

Názov Výška zdrojov Predkladanie ponúk do Zadávateľ
Prešov-Nižná Šebastová, Bytový dom na ul. Slánskej č. 6-obnova objektu - 4380-WYP 248,556.39 € 23.04.2018
08:00
Mesto Prešov
Zberný dvor Dubovce - 4480-WYP 306,093.16 € 23.04.2018
09:00
Obec Dubovce
„Dodanie technológie pre zberný dvor Mojmírovce“ - 4529-WYT 166,993.66 € 23.04.2018
09:00
Obec Mojmírovce
Novostavba materskej školy v obci Vítkovce - 4375-WYP 473,266.03 € 23.04.2018
09:00
Obec Vítkovce
Softvérová podpora produktov Microsoft - 3608-MSS 593,624.22 € 23.04.2018
09:00
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Dodávka elektrickej energie - 3912-MST 12,371,680.00 € 23.04.2018
09:00
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Stredisko triedeného zberu a kompostáreň Tvrdošín- dodanie techniky - 3999-MST 599,559.00 € 23.04.2018
10:00
Mesto Tvrdošín
Nákup technického vybavenia pre potreby monitoringu - 4000-MST 1,166,211.00 € 23.04.2018
10:00
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Montované izolované styky - 3743-MST 1,450,000.00 € 23.04.2018
10:00
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR"
Opravy a údržba CT prístroja - 3838-MSS 272,984.40 € 23.04.2018
10:00
Univerzitná nemocnica Martin
Robotické pracovisko KOVOTVAR, výrobné družstvo - 4043-WYT 452,265.00 € 23.04.2018
10:00
KOVOTVAR, výrobné družstvo
Brezno OÚ, rekonštrukcia a modernizácia objektu - 4225-WYP 219,700.92 € 23.04.2018
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Zberný dvor Kolíňany – technologická časť - 4487-WYT 205,800.00 € 23.04.2018
10:00
Obec Kolíňany
Rozšírenie kapacity Materskej škôlky Karpatská 3, Banská Bystrica - stavebné práce - 3917-WYP 399,188.14 € 23.04.2018
10:00
Mesto Banská Bystrica
Materská škola (4 triedna), Obec Čaklov - 4312-WYP 389,011.82 € 23.04.2018
10:00
Obec Čaklov
Organizačno - technické zabezpečenie Staromestských slávností 2018 - 4681-WYS 39,900.00 € 23.04.2018
10:00
Mesto Žilina
CNC vysekávací lis s príslušenstvom - 4683-WYT 244,763.33 € 23.04.2018
10:00
BOTH, s.r.o.
Obstaranie technického vybavenia do zberného dvora v obci Papradno - 4768-WYT 153,075.01 € 23.04.2018
10:00
Obec Papradno
ZBERNÝ DVOR V OBCI ČERNÍK - Strojno-technologického vybavenie - 4777-WYT 94,790.00 € 23.04.2018
10:00
Obec Černík
Obstaranie technického vybavenia na podporu triedeného zberu KO Obce Lovčica - Trubín - 4824-WYT 121,168.66 € 23.04.2018
10:00
Obec Lovčica - Trubín
Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Zobrazených: 1 - 20 / 347


21.04.2018 05:58:05