Zverejnené zákazky

Prémioví dodávatelia môžu v zozname zákazok jednoducho vyhľadávať.
Objednajte si prémiový účet teraz  
Zverejnené zákazky UVO
Názov Výška zdrojov Predkladanie ponúk do Zadávateľ
Dodanie tovaru s potlačou pre Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky - 9123-WNT 10,000.00 € 19.02.2020
09:00
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Multifunkčné onkologicko – intervenčné angiologické pracovisko - 3101-MST 550,230.00 € 19.02.2020
10:00
Národný onkologický ústav
Prenájom zariadení na centrálnu tlač 2020-2023 - 2335-MSS 19.02.2020
11:00
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Výstavba komunitného centra v obci Buzica - 4631-WYP 290,727.27 € 19.02.2020
11:00
Obec Buzica
Dobudovanie systému triedeného zberu v obci Raslavice - 5564-WYP 352,303.08 € 19.02.2020
23:59
Obec Raslavice
Zabezpečenie leteniek pre potreby Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici - 7617-WYS 206,003.67 € 20.02.2020
09:00
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu Cinobaňa - 6782-WYP 326,019.22 € 20.02.2020
09:00
Obec Cinobaňa
REKONŠTRUKCIA BUDOVY ŠKOLY - 4607-WYP 755,000.00 € 20.02.2020
09:00
Stredná odborná škola - Szakközépiskola
Budovanie cezhraničného spojenia kompou a potrebná infraštruktúra medzi Neszmély a Radvaň nad Dunajom - 4633-WYP 1,436,183.66 € 20.02.2020
09:00
Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás / Európske zoskupenie územnej spolupráce s ručeným obmedzením Ister-Granum / Ister-Granum EGTC
Rozšírenie kanalizácie a vodovodu v obci Bobrov - 5560-WYP 368,588.36 € 20.02.2020
09:00
Obec Bobrov
"Učíme sa pre prax“ – stavebné práce - 5831-WYP 405,951.58 € 20.02.2020
09:00
Nitriansky samosprávny kraj
Sprostredkovanie stravovania zamestnancov prostredníctvom elektronických stravovacích kariet - 36031-MSS 1,535,000.00 € 20.02.2020
10:00
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Technológia na prípravu substrátu na chmeľovej báze s liečivými účinkami pre ďalšie rôzne spracovanie - 1851-MST 167,916.67 € 20.02.2020
10:00
Arch Caffe, s.r.o.
Vysielacie pracoviská VPC, VPD - 3688-MST 950,000.00 € 20.02.2020
10:00
Rozhlas a televízia Slovenska
Rozšírenie vodovodu a kanalizácie v obci Seňa - časť Nová Seňa - 2918-WYP 4,828,249.26 € 20.02.2020
10:00
Obec Seňa
Servis, podporné služby a náhradné diely - 36128-MSS 6,967,000.00 € 20.02.2020
10:00
DataCentrum
Rekonštrukcia verejného vodovodu v obci Utekáč pre zlepšenie dodávky a zvýšenie kvality pitnej vody - 6239-WYP 520,768.07 € 20.02.2020
10:00
Obec Utekáč
Zemné - rozšírenie verejnej kanalizácie v obci a rekonštrukcia zvyšovacích čerpacích staníc - 6245-WYP 912,742.09 € 20.02.2020
10:00
Obec Zemné
Zariadenia informačno-komunikačných technológií - 2791-MST 381,255.02 € 21.02.2020
08:00
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
Spinraza 12 mg - 72 ks - 9280-MST 5,146,402.32 € 21.02.2020
09:00
Detská fakultná nemocnica Košice
Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Zobrazených: 1 - 20 / 217
18.02.2020 17:45:42