SK EN  | 23.2.2018 07:14:47

 Prémioví dodávatelia môžu v zozname zákazok jednoducho vyhľadávať. Objednajte si prémiový účet teraz aj vy :

 Zverejnené zákazky UVO

Názov Výška zdrojov Predkladanie ponúk do Zadávateľ
Obstaranie strojno-technologického vybavenia zberného dvora – Obec Komjatice - 1071-MST 348,013.33 € 23.02.2018
09:00
Obec Komjatice
Obstaranie strojno-technologického vybavenia zberného dvora – Obec Kuklov - 1200-MST 348,013.33 € 23.02.2018
09:00
Obec Kuklov
Servis a údržba automatických koľajnicových mazníkov RME235 DUO PACK - 1104-MSS 412,000.00 € 23.02.2018
09:00
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Prievidza na rok 2018 - 1181-MSS 631,583.58 € 23.02.2018
09:00
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Obstaranie strojno-technologického vybavenia zberného dvora – Obec Jarok - 1189-MST 348,420.00 € 23.02.2018
09:00
Obec Jarok
Technológia na vstrekovanie plastov - 712-MST 475,500.00 € 23.02.2018
09:00
DE-SK, s.r.o.
Technológia na zhodnocovanie textilných odpadov na druhotnú surovinu-SK-TEX - 419-WYT 9,148,824.67 € 23.02.2018
10:00
SK - TEX, spoločnosť s ručením obmedzeným
Odborné skúšky, prehliadky a opravy prostriedkov protiplynovej služby zaradených v HaZZ - 2 - 1288-MSS 2,707,990.90 € 23.02.2018
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Technológia pre zberný dvor v obci Sikenica - 1296-MST 154,880.00 € 23.02.2018
10:00
Obec Sikenica
Technológia pre zberný dvor obce Jur nad Hronom - 1304-MST 158,931.70 € 23.02.2018
10:00
Obec Jur nad Hronom
Úprava existujúcich a rozširovanie nových funkcionalít informačného systému ITMS2014 - 2438-MSS 2,150,000.00 € 23.02.2018
14:00
Pôdohospodárska platobná agentúra
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Topoľčianky na rok 2018 - 1408-MSS 840,000.00 € 26.02.2018
08:00
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Komunitné centrum Drahňov - 1605-WYP 159,085.84 € 26.02.2018
08:00
Obec Drahňov
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Rimavská Sobota na rok 2018 - 1240-MSS 666,946.00 € 26.02.2018
08:30
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Vypracovanie projektovej dokumentácie a realizačného projektu pre stavbu: „Rekonštrukcia múzea“ - Komplexná obnova meštianskych domov, vrátane dvorov a prístavby dvorového a uličného krídla - 1357-WYS 83,400.00 € 26.02.2018
09:00
Krajské múzeum v Prešove
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Čierny Balog, LS Osrblie na rok 2018 - 1401-MSS 143,000.00 € 26.02.2018
09:00
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Čierny Balog, LS Michalová na rok 2018 - 1402-MSS 192,000.00 € 26.02.2018
09:00
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Čierny Balog, LS Hronec na rok 2018 - 1407-MSS 92,000.00 € 26.02.2018
09:00
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Beňuš LS Beňuš,LS Závadka na rok 2018 - 1411-MSS 704,502.82 € 26.02.2018
09:00
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Smolenice, LS Moravany na rok 2018 - 1414-MSS 111,683.00 € 26.02.2018
09:00
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Zobrazených: 1 - 20 / 404


23.02.2018 07:14:47