Zverejnené zákazky

Prémioví dodávatelia môžu v zozname zákazok jednoducho vyhľadávať.
Objednajte si prémiový účet teraz  
Zverejnené zákazky UVO
Názov Výška zdrojov Predkladanie ponúk do Zadávateľ
Dodávka interiérového vybavenia izieb v ŠD Mladosť - 20847-WYT 135,600.00 € 03.06.2020
09:00
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
„Investícia do lesníckych technológií na výrobu a spracovanie lesnej štiepky ako lesného produktu - Správa obecných lesov, s.r.o. Švedlár“ - 20676-WYT 92,309.99 € 03.06.2020
09:00
Správa obecných lesov, s.r.o. Švedlár
Modernizácia Nemocnice Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku - kardiotokografy a inkubátory - 20739-WYT 86,715.00 € 03.06.2020
09:00
Nemocnica Dr.Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o.
Rekonštrukcia materskej školy Spišská Stará Ves - stavebné práce - 20153-WYP 216,975.28 € 03.06.2020
09:00
Mesto Spišská Stará Ves
Zabezpečenie nakladania s odpadom na území obce Turňa nad Bodvou - 20462-WYS 212,000.00 € 03.06.2020
09:00
Obec Turňa nad Bodvou
Nákladné automobily kategórie N3 s nosnosťou min. 10 ton s hydraulickou rukou za kabínou - 18892-MST 555,700.00 € 03.06.2020
10:00
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o.
Dostavba pavilónu Základnej školy Miloslavov - 20226-WYP 818,711.01 € 03.06.2020
10:00
Obec Miloslavov
Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu Ohradzany - 20076-WYP 242,168.06 € 03.06.2020
17:00
Obec Ohradzany
PRESTAVBA BUDOVY ZÁVODNÉHO KLUBU NA KOMUNITNÉ CENTRUM V OBCI MORAVSKÉ LIESKOVÉ - 19916-WYP 331,625.11 € 04.06.2020
09:00
Obec Moravské Lieskové
Rekonštrukcia MŠ Richvald – rozšírenie kapacít - 20317-WYP 183,385.83 € 04.06.2020
09:00
Obec Richvald
Lieky ATC skupiny B02BD06 - 19287-MST 4,188,285.00 € 04.06.2020
10:00
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
ZBER, ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU V OBCI VAŽEC - 20848-WYS 194,710.01 € 04.06.2020
10:00
Obecný podnik Važec
Výstavba štadióna FUTBAL TATRAN ARÉNA v Prešove - 15765-MSP 14,450,969.00 € 04.06.2020
10:00
FUTBAL TATRAN ARÉNA, s.r.o.
LIEKY A LIEČIVÁ 2020 - 20566-WYT 112,579.77 € 04.06.2020
10:00
Psychiatrická liečebňa Sučany
Požiarne schodisko – ŠD/A, M. Uhra - 20310-WYP 316,273.65 € 04.06.2020
10:00
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát
USG prístroj najvyššej Premium kategórie pre rádiologické vyšetrovanie – CIZS Lipany - 20222-WYT 127,333.33 € 04.06.2020
13:00
Mesto Lipany
Spracovanie štúdie uskutočniteľnosti - Chatbot - 21198-WNS 18,733.33 € 04.06.2020
16:00
Banskobystrický samosprávny kraj
Liečivá používané v oftalmológii - 19288-MST 1,159,723.50 € 05.06.2020
09:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
Technologické vybavenie zberného dvora - 20776-WYT 126,283.33 € 05.06.2020
09:00
Obec Banské
Zelená infraštruktúra v súvislosti s projektom - VÝSTAVBA MATERSKEJ ŠKOLY v Selciach - 19697-WYP 1,986,832.96 € 05.06.2020
09:00
Obec Selce
Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Zobrazených: 1 - 20 / 197
02.06.2020 14:15:21