Zverejnené zákazky

Prémioví dodávatelia môžu v zozname zákazok jednoducho vyhľadávať.
Objednajte si prémiový účet teraz  
Zverejnené zákazky UVO
Názov Výška zdrojov Predkladanie ponúk do Zadávateľ
TEP implantáty - 13089-MST 17.06.2019
12:00
Nemocnica Poprad a. s.
LIEKY pre pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica č. 474/2019 v rozsahu ANTICOAGULANCIA; BRONCHODILATANCIA; ANTIEMETIKÁ; SYSTÉMOVÉ A HORMONÁLNE PRÍPRAVKY - 13088-MST 20.06.2019
10:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica
STL Plynovod Červeník - 13332-WNP 7,653.52 € 05.06.2019
12:00
Obec Červeník
Vybudovanie knižnice a jazykovej učebne v ZŠ Mansveta Olšovského v Malackách - 13324-WYT 17,178.27 € 11.06.2019
13:00
Rímskokatolícka cirkev, Bratislavská arcidiecéza
Vybudovanie polytechnickej učebne a zlepšenie technického vybavenia počítačovej učebne v ZŠ sv. Vincenta de Paul v Bratislave - 13360-WYT 37,969.76 € 11.06.2019
13:00
Rímskokatolícka cirkev, Bratislavská arcidiecéza
Sanácia lávky na ulici Starohájska v Trnave /2019/ - 12443-WYP 74,068.48 € 29.05.2019
14:00
Mesto Trnava
Multifunkčné ihrisko v areáli ZŠ Seňa - 12389-WNP 74,130.06 € 28.05.2019
10:00
Obec Seňa
Vybavenie odborných učební Základnej školy v Nižnom Hrabovci - 12890-WYT 79,652.99 € 27.05.2019
09:00
Obec Nižný Hrabovec
ZŠ Dolná Poruba – rekonštrukcia telocvične - havária - 13301-WNP 86,576.97 € 31.05.2019
12:00
Obec Dolná Poruba
Lôžka - 13194-MST 94,121.67 € 01.07.2019
10:00
Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.
Obstaranie zariadenia pre vybudovanie polytechnickej učebne, učebne fyziky a školskej knižnice pre ďalší rozvoj kľúčových kompetencií žiakov Spojenej školy Svätej Rodiny – základná škola, Gercenova 10 - 13155-WYT 100,524.19 € 04.06.2019
10:00
Rímskokatolícka cirkev, Bratislavská arcidiecéza
Zvýšenie komfortu návštevníkov kina Mladosť Senica - 13422-WYT 103,600.00 € 11.06.2019
12:00
Mestské kultúrne stredisko
ZŠ a MŠ Nitrica – havária kotolne - 13220-WNP 105,289.80 € 31.05.2019
12:00
Obec Nitrica
Automatizovaný systém pre cytogenetickú diagnostiku - 12843-WYT 121,760.00 € 03.06.2019
10:00
Národný onkologický ústav
Nákup autobusu formou finančného lízingu - 13326-WYT 123,022.45 € 07.06.2019
11:00
Technické služby mesta Trebišova
Vybavenie medicínskym zariadením pre jednotlivé ambulancie - CIZS - 13325-WYT 126,420.00 € 17.06.2019
10:00
Mesto Jelšava
Dodávka SW – mapovanie a dokumentovanie v teréne - 6120-WYT 128,600.00 € 30.08.2019
12:00
RZET, s.r.o.
Dodanie vybavenia učební základných škôl v Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto - nákup tovarov - 13240-WYT 131,246.11 € 04.06.2019
12:00
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
Vybudovanie a skvalitnenie technického vybavenia odborných učební ZŠ Tomášov - 10939-WYT 142,580.61 € 27.05.2019
09:00
Obec Tomášov
Modernizácia Nemocnice Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku, Huncovská 42, Kežmarok – Výťahy - 12908-WYT 145,610.00 € 28.05.2019
09:00
Nemocnica Dr.Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o.
Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Zobrazených: 1 - 20 / 229
27.05.2019 05:38:40