Zverejnené zákazky

Prémioví dodávatelia môžu v zozname zákazok jednoducho vyhľadávať.
Objednajte si prémiový účet teraz  
Zverejnené zákazky UVO
Názov Výška zdrojov Predkladanie ponúk do Zadávateľ
Rekonštrukcia centrálnych operačných sál a vybudovanie 2 vstavaných operačných sál – Chirurgická odsávačka pre oddelenie operačných sál a centrálnej sterilizácie FNsP J. A. Reimana Prešov v počte 2 ks - 10496-MST 4,880.00 € 24.03.2020
11:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove
Semirigidný ureterorenoskop - 8655-MST 13,195.84 € 03.03.2020
11:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove
Oddychová zóna - 10195-WNP 14,380.12 € 09.03.2020
09:00
Ekonomická univerzita v Bratislave
Vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu oporného múru pod cestou II/584 v ckm 55,950-56,020 v k.ú. Demänovská Dolina - 10359-WNS 15,000.00 € 02.03.2020
09:00
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja
Bifázický defibrilátor - 2 ks - 9811-MST 17,924.00 € 16.03.2020
11:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove
Regenerácia vnútrobloku Tokajská ulica, Nitra - 10005-WYS 33,652.92 € 19.03.2020
09:00
Mesto Nitra
Hygienické a čistiace prostriedky - 10270-WNT 36,515.00 € 06.03.2020
12:00
Mesto Piešťany
Stavebné úpravy plôch M. Nešpora 17-21 - 10417-WNP 43,078.32 € 05.03.2020
09:00
Mesto Prešov
Regenerácia vnútrobloku Mikovíniho ulica, Nitra - 9554-WYP 43,176.49 € 12.03.2020
09:00
Mesto Nitra
Vypracovanie projektovej dokumentácie a inžinierskej činnosti súvisiacej s vydaním územného rozhodnutia (DUR) cyklotrasy Štiavnická Anča na úseku Hronská Breznica - Banská Štiavnica - 10245-WNS 45,000.00 € 02.03.2020
09:00
Banskobystrický samosprávny kraj
Vybudovanie cyklotrasy s infraštruktúrou - 10101-WYP 50,439.62 € 12.03.2020
10:00
Obec Streda nad Bodrogom
Batériový motorový systém s nabíjačkou – rekonštrukcia a vybudovanie operačných sál - 10037-MST 63,252.00 € 16.03.2020
11:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove
Vybavenie učební Základnej školy v Smoleniciach - 9927-WYT 73,614.43 € 12.03.2020
10:00
Obec Smolenice
Laboratórne sklo - 10519-WYT 74,309.11 € 17.03.2020
10:00
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Kompletná výmena 4ks automatických posuvných dverí do budovy Výučba 1 a výmena vstupných vchodových dverí do budovy Výučba 2 vrátane dobudovania vstupnej rampy - 10177-WYT 86,385.00 € 11.03.2020
09:00
Ekonomická univerzita v Bratislave
Servis detektorov plynov a pár MultiRAE Lite - 9271-MSS 88,875.20 € 10.03.2020
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
ENERGETICKÝ AUDIT VYBRANÝCH BUDOV ŽILINSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA - 5687-MSS 91,314.70 € 19.03.2020
10:00
Žilinský samosprávny kraj
Rozšírenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ s MŠ Plavnica - 9870-WYT 102,619.22 € 02.03.2020
09:00
Obec Plavnica
Kuchynské vybavenie - 8973-WYT 117,733.17 € 12.03.2020
08:00
Škola istoty a nádeje
Rekonštrukcia objektu s dostavbou: Lôžkový pavilón s bezpečnostnou jednotkou, Psychiatrická nemocnica Hronovce - príprava projektovej dokumentácie - 10541-WYS 118,000.00 € 12.03.2020
10:00
Psychiatrická nemocnica Hronovce
Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Zobrazených: 1 - 20 / 221
27.02.2020 18:37:50