Zverejnené zákazky

Prémioví dodávatelia môžu v zozname zákazok jednoducho vyhľadávať.
Objednajte si prémiový účet teraz  
Zverejnené zákazky UVO
Názov Výška zdrojov Predkladanie ponúk do Zadávateľ
Služby podpory a realizácie verejného obstarávania - 9810-MSS 2,000,000.00 € 17.03.2020
10:00
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Personálny autorizačný systém - 10059-MSS 800,053.00 € 17.03.2020
10:00
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Údržba miestnych komunikácií na území Vysokých Tatier 2020 - 10076-MSS 338,901.43 € 17.03.2020
10:00
Región Vysoké Tatry
LED stena pre štúdio Šport - 10079-MST 1,250,000.00 € 17.03.2020
10:00
Rozhlas a televízia Slovenska
Laboratórne sklo - 10519-WYT 74,309.11 € 17.03.2020
10:00
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Viacpodlažné parkovisko - 10544-WYP 723,656.14 € 17.03.2020
10:00
Mesto Poprad
Objektová ochrana areálov správy ciest KSK - 10102-WYP 2,349,586.84 € 18.03.2020
09:00
Správa ciest Košického samosprávneho kraja
Príležitostné spoločné verejné obstarávanie elektrickej energie - Nitrianske regionálne združenie obcí - ZMOS - 9632-MST 1,234,669.06 € 18.03.2020
09:00
Nitrianske regionálne združenie obcí - ZMOS
II.1.2) - 9722-MUS 9,650,610.98 € 18.03.2020
09:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
LNsP MUDr. I. Stodolu, Liptovský Mikuláš – stavebné úpravy a prístavba pre zriadenie urgentného príjmu - 10173-WYP 985,705.97 € 18.03.2020
09:00
Žilinský samosprávny kraj
Dolnooravská NsP MUDr. L.N.Jégeho, Dolný Kubín – komplexná prestavba starých operačných sál na rozšírenie ortopedického oddelenia - 10174-WYP 469,563.79 € 18.03.2020
09:00
Žilinský samosprávny kraj
Zlepšenie dostupnosti k sieti TEN-T v regióne Orava – II. etapa (časť II/583) - 10040-MSP 4,100,729.61 € 18.03.2020
10:00
Žilinský samosprávny kraj
Informačný systém pre obsluhu zákazníkov - 9529-MRS 5,345,000.00 € 18.03.2020
12:00
Stredoslovenská distribučná, a. s.
Zber a likvidácia komunálneho a objemného odpadu - 10155-MSS 490,000.00 € 19.03.2020
09:00
Obec Beluša
Krajská knižnica Ľ.Štúra - Obnova a modernizácia študovne a čitárne - 9639-WNP 158,733.00 € 19.03.2020
09:00
Krajská knižnica Ľudovíta Štúra
Zabezpečenie stravovania formou stravných lístkov (poukážok) - 9949-MST 488,663.78 € 19.03.2020
09:00
Košický samosprávny kraj
Regenerácia vnútrobloku Tokajská ulica, Nitra - 10005-WYS 33,652.92 € 19.03.2020
09:00
Mesto Nitra
Vodozádržné opatrenia v obci Pruské - 10547-WYP 164,732.97 € 19.03.2020
09:00
Obec Pruské
Športová hala Bytča - 9455-WYP 1,250,000.00 € 19.03.2020
10:00
Mesto Bytča
Súbor interiérového vybavenia pre projekty Zlepšenie technického vybavenia odborných učební 8 ZŠ, Košice - 10149-MST 221,144.10 € 19.03.2020
10:00
Mesto Košice
Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Zobrazených: 141 - 160 / 221
27.02.2020 18:17:57