Zverejnené zákazky

Prémioví dodávatelia môžu v zozname zákazok jednoducho vyhľadávať.
Objednajte si prémiový účet teraz  
Zverejnené zákazky UVO
Názov Výška zdrojov Predkladanie ponúk do Zadávateľ
Rekonštrukcia MŠ P.O. Hviezdoslavova , Veľké Kapušany - 15529-WYP 365,546.61 € 02.08.2019
10:00
Mesto Veľké Kapušany
Rekonštrukcia MŠ L.N. Tolstého , Veľké Kapušany - 15537-WYP 257,861.79 € 02.08.2019
10:00
Mesto Veľké Kapušany
Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu a materskej školy v obci Vyšná Slaná - 16892-WYP 339,578.46 € 02.08.2019
10:00
Obec Vyšná Slaná
Obstaranie lesnej techniky. - 17930-WYT 199,955.00 € 02.08.2019
14:00
LESY mesta Levoča, spol. s r.o.
Odber, preprava, recyklácia, zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadov z výrobného procesu TEKO, a. s. - 14532-MSS 6,300,000.00 € 02.08.2019
14:00
Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s.
Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti -Topoľčianky - 16236-WYP 949,397.07 € 02.08.2019
15:00
Obec Topoľčianky
RÔZNE PODOBY VODY - Rabčianska soľanka a Jarabinský prielom ako prvky prírodného dedičstva poľsko slovenského pohraničia - 16221-WYP 209,168.52 € 05.08.2019
08:30
Obec Jarabina
Rekonštrukciu dielní odborného výcviku - 17835-WNP 110,035.00 € 05.08.2019
09:00
Stredná odborná škola techniky a služieb, Brezno
Zneškodňovanie komunálnych odpadov z mesta Sereď skládkovaním - 16352-MSS 312,351.00 € 05.08.2019
09:00
Mesto Sereď
Stavebné práce pre projekt Detský domov Veľké Kapušany - 17258-WYP 1,456,910.08 € 05.08.2019
09:00
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Inovatívny Panel Slovtech - 15536-WYT 110,636.65 € 05.08.2019
09:00
Ing. Juraj Bánsky
Lieky ATC skupiny L01XX52 - 16191-MST 4,069,804.00 € 05.08.2019
10:00
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Pozáručná technická a servisná podpora zariadení a programového vybavenia zariadení OKI - 16017-MSS 1,000,000.00 € 05.08.2019
10:00
Železnice Slovenskej republiky
Technická správa budov a servis zariadení - 16353-MSS 24,460,000.00 € 05.08.2019
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Šahy - 16380-WYP 781,234.00 € 05.08.2019
10:00
Mesto Šahy
Rekonštrukcia výťahov UNLP Košice - 16501-WYP 1,133,900.00 € 05.08.2019
10:00
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
Posilnenie a rast spoločnosti LUSTA Group s. r. o. vybudovaním trampolínového parku - 15167-MST 338,066.67 € 05.08.2019
10:00
LUSTA Group s. r. o.
Osobné ochranné pracovné prostriedky - DNS - 16091-WYT 62,054.22 € 05.08.2019
11:00
Mesto Trnava
Čistiace prostriedky a hygienické potreby - DNS - 16092-WYT 112,495.33 € 05.08.2019
11:00
Mesto Trnava
Zabezpečenie strážnej služby - 16034-MSS 3,768,653.00 € 05.08.2019
12:00
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Zobrazených: 141 - 160 / 307
20.07.2019 01:01:30