Zverejnené zákazky

Prémioví dodávatelia môžu v zozname zákazok jednoducho vyhľadávať.
Objednajte si prémiový účet teraz  
Zverejnené zákazky UVO
Názov Výška zdrojov Predkladanie ponúk do Zadávateľ
Zariadenia pre zberný dvor- Záhorská Ves - 24780-MST 277,983.34 € 25.10.2019
10:00
Obec Záhorská Ves
Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku - 24788-MST 285,000.00 € 25.10.2019
10:00
Letisko Košice - Airport Košice, a.s.
Modernizácia technického vybavenia na ZŠ v Kráľovskom Chlmci - 25603-WYT 152,169.27 € 28.10.2019
08:30
Mesto Kráľovský Chlmec
Oprava ĽOH Dunaja, časti ochranných opatrení SVD G-N (Komárno- Medveďov), hkm 5,20- hkm 40,916- asfaltový povrch - 26055-WYP 1,038,820.00 € 28.10.2019
09:00
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Bratislava
Energeticky efektívna rekonštrukcia budov Hl. mesta SR Bratislavy s využitím garantovanej energetickej služby – balík GES 02 - 23647-MSS 4,387,220.00 € 28.10.2019
09:00
Hlavné mesto SR Bratislava
Dodávka, montáž a inštalácia meteostaníc (4ks) pre SC ŽSK - 28397-WNT 21,670.00 € 28.10.2019
09:00
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja
I00A1ND20002 Systém elektronickej osobnej dozimetrie - 24988-MSS 558,750.00 € 28.10.2019
09:00
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Zabezpečenie vykonávania prehliadok mŕtvych tiel vrátane prepravy prehliadajúcich lekárov na miesto výkonu prehliadky mŕtveho tela a späť na území Žilinského a Košického samosprávneho kraja. - 27521-MSS 525,374.20 € 28.10.2019
09:00
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
Spotrebný laboratórny materiál - 24847-MST 7,945,095.67 € 28.10.2019
09:00
MEDIREX GROUP ACADEMY n.o.
Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia pre urgent - 25118-MST 528,659.39 € 28.10.2019
09:00
Nemocnica Poprad a. s.
Minerálne doplnky a poruchy metabolizmu - 25240-MST 301,408.35 € 28.10.2019
09:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia pre gynekologicko-pôrodnícke oddelenie - 25241-MST 409,720.01 € 28.10.2019
09:00
Nemocnica Poprad a. s.
Práčovňa - 27105-WYT 115,926.67 € 28.10.2019
10:00
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
Prenájom multifunkčných tlačiarenských zariadení a poskytovanie súvisiacich služieb - 24983-MSS 314,000.00 € 28.10.2019
10:00
Rozhlas a televízia Slovenska
Zabezpečenie dodávky monitoringu printových a elektronických médií - 24990-MSS 308,000.00 € 28.10.2019
10:00
Úrad vlády Slovenskej republiky
Ľahké lietadlo. - 25034-MST 527,802.00 € 28.10.2019
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Projektová dokumentácia pre stavbu: „Stavebná obnova hlavnej budovy a budovy chemických laboratórií SPŠ Samuela Mikovíniho v Banskej Štiavnici“ - 27478-WNS 66,000.00 € 28.10.2019
10:00
Stredná priemyselná škola Samuela Mikovíniho
POISTENIE MOTOROVÝCH VOZIDIEL, POISTENIE MAJETKU A ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODY, CESTOVNÉ POISTENIE - 25238-MSS 754,360.68 € 28.10.2019
10:00
Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik
Dodávka elektrickej energie pre objekty Technickej univerzity v Košiciach - 25239-MST 4,800,000.00 € 28.10.2019
10:00
Technická univerzita v Košiciach
REKONŠTRUKČNÉ STAVEBNÉ PRÁCE A DODANIE OSOBNÉHO VÝŤAHU S MONTÁŽOU PRE PROJEKT CIZS V MESTE VYSOKÉ TATRY - 24448-WYP 676,916.00 € 28.10.2019
11:00
Mesto Vysoké Tatry
Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Zobrazených: 21 - 40 / 247
24.10.2019 05:28:35