Zverejnené zákazky

Prémioví dodávatelia môžu v zozname zákazok jednoducho vyhľadávať.
Objednajte si prémiový účet teraz  
Zverejnené zákazky UVO
Názov Výška zdrojov Predkladanie ponúk do Zadávateľ
Zvýšenie efektívnosti energetického hospodárstva a rekonštrukcia vybraných budov vo vlastníctve Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava – súbor 1 - 18941-MSS 2,558,432.00 € 16.09.2019
09:00
Hlavné mesto SR Bratislava
Nákup traktorového štiepkovača s hydraulickou rukou na spracovanie drevnej biomasy - 23226-MST 222,000.00 € 16.09.2019
09:00
Ľubomír Haško PALIVÁ
Nákup traktora a vyvážačky dreva s hydraulickou rukou - 23227-MST 221,816.00 € 16.09.2019
09:00
Pavel Báťka
Nákup pohonných látok do skladovacích nádrží - benkalorov - 23192-MST 3,460,000.00 € 16.09.2019
09:00
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
Prístroj pre brachyterapiu - 22860-MST 391,000.00 € 16.09.2019
10:00
Fakultná nemocnica Nitra
Propagačné predmety - 23063-MST 597,553.00 € 16.09.2019
10:00
Slovenská agentúra životného prostredia
ŽST Maťovce, predĺženie koľaje a KR výhybiek s úpravou ŽZ, zab. zar. s TV - 21933-MSP 5,650,000.00 € 16.09.2019
10:00
Železnice Slovenskej republiky
Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Spišská Stará Ves - stavebné práce - 23154-WYP 717,754.20 € 16.09.2019
11:00
Mesto Spišská Stará Ves
Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických a zdvíhacích. Úradné skúšky vyhradených technických zariadení - 22846-MSS 784,205.00 € 17.09.2019
09:00
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Poskytovanie služieb pozáručných opráv a údržby autobusov - 22849-MSS 856,666.67 € 17.09.2019
09:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Implantabilné prístroje pre elektroimpulzoterapiu porúch srdcového rytmu a srdcového zlyhávania - 23065-MST 7,311,373.78 € 17.09.2019
09:00
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Komplexný informačný systém vedeckých a bibliometrických dát a publikácií vrátane prístupu k nástrojom a aplikáciám pre podporu vedy a výskumu - 18616-MSS 7,128,718.00 € 17.09.2019
09:00
Centrum vedecko-technických informácií SR
Náhradná autobusová doprava - 19807-MSS 8,040,000.00 € 17.09.2019
09:00
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Laminárne boxy na prípravu rádiofarmák s príslušenstvom - 23067-MST 292,868.00 € 17.09.2019
10:00
Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny
VNÚTROOČNÉ ŠOŠOVKY pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica - 22866-MST 369,424.70 € 17.09.2019
10:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica
Zvýšenie efektívnosti prevádzkovania energetického hospodárstva Psychiatrickej nemocnice Philippa Pinela - 22694-MSS 1,150,000.00 € 17.09.2019
10:00
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela
Výkon služobnej prevádzky a údržby sústavy verejného osvetlenia - 23182-MSS 1,675,042.20 € 17.09.2019
10:00
Mesto Žilina
Dodanie plynu pre vybrané organizácie v rezorte kultúry - 23062-MST 4,900,000.00 € 17.09.2019
12:00
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Zabezpečenie stravných lístkov pre Okresný súd Bratislava I - 22759-MSS 895,368.30 € 17.09.2019
12:00
Okresný súd Bratislava I
Zabezpečenie stravných lístkov - 22695-MSS 325,245.20 € 17.09.2019
13:00
Okresný súd Galanta
Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Zobrazených: 221 - 240 / 287
25.08.2019 11:01:44