Zverejnené zákazky

Prémioví dodávatelia môžu v zozname zákazok jednoducho vyhľadávať.
Objednajte si prémiový účet teraz  
Zverejnené zákazky UVO
Názov Výška zdrojov Predkladanie ponúk do Zadávateľ
Pohotovostná súprava na odstraňovanie a zmierňovanie mimoriadne závažných environmentálnych situácií - 13850-MST 4,321,637.77 € 08.07.2019
10:00
Slovenská agentúra životného prostredia
Technicko-organizačné zabezpečenie Ministerskej rady OBSE 2019 - 14058-MSS 3,947,193.67 € 08.07.2019
10:00
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Zabezpečenie stravných poukážok - 13929-MST 1,056,000.00 € 08.07.2019
10:00
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Stravné a nápojové poukážky - 14212-MSS 6,550,825.00 € 08.07.2019
10:00
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Dodávka služieb pre systém PKI a poskytovanie podpory a rozvoja systému PKI pre Finančnú správu - 13841-MSS 14,400,000.00 € 08.07.2019
10:00
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Rekonštrukcia cesty II/487 - 14068-MSP 1,718,333.95 € 08.07.2019
12:00
Žilinský samosprávny kraj
Telekomunikačné služby - 14125-MSS 341,000.00 € 08.07.2019
12:00
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS)
Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier – 3. etapa – mesto Spišská Belá - 14360-WYP 384,190.85 € 08.07.2019
15:00
Mesto Spišská Belá
Výmena programovateľných riadiacich automatov (PLC) tunela Branisko - 14150-MST 850,000.00 € 09.07.2019
10:00
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Zníženie energetickej náročnosti Pavilónu č. 14 - 14243-WYP 1,104,159.81 € 09.07.2019
10:00
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
II.1.2) - 14259-MUS 3,985,920.00 € 09.07.2019
10:00
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Kúpa a dodanie inertného posypového materiálu - 14293-MST 2,220,030.00 € 09.07.2019
10:00
Žilinský samosprávny kraj
Rekonštrukcia a modernizácia rozvodov tepla v SCZT Košice - 14112-MSP 1,773,779.27 € 09.07.2019
12:00
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu v obci Svinná III. - 14255-WYP 483,319.14 € 09.07.2019
12:00
Obec Svinná
Zabezpečenie stravných lístkov - 14282-MSS 1,017,594.00 € 09.07.2019
12:00
Krajský súd v Bratislave
Zabezpečenie stravovania sudcov a zamestnancov Krajského súdu v Trnave formou stravovacích poukážok - 14283-MSS 589,642.20 € 09.07.2019
13:00
Krajský súd v Trnave
Vzdelávanie pre prax praxou vo vzdelávaní - obrábacie stroje a odborné učebne - 14147-MST 676,235.48 € 10.07.2019
10:00
Trenčiansky samosprávny kraj
Oprava verejného osvetlenia na Myslenickej ulici - 14199-WYT 80,833.33 € 10.07.2019
10:00
Mesto Pezinok
BMI Slovakia - modernizácia výrobných procesov - 14219-MST 305,310.00 € 10.07.2019
10:00
BMI Slovakia, s. r. o.
Rekonštrukcia, rozširovanie, modernizácia, zvýšenie energetickej hospodárnosti DSS „SLATINKA“ stavebný objekt ul. Zvolenská č. 9, Vidiná - 14228-WYP 376,849.46 € 10.07.2019
10:00
Domov sociálnych služieb "SLATINKA"
Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Zobrazených: 221 - 240 / 277
15.06.2019 22:40:51