Zverejnené zákazky

Prémioví dodávatelia môžu v zozname zákazok jednoducho vyhľadávať.
Objednajte si prémiový účet teraz  
Zverejnené zákazky UVO
Názov Výška zdrojov Predkladanie ponúk do Zadávateľ
Komplexná príprava projektu novej Univerzitnej nemocnice Bratislava v lokalite Rázsochy - 13995-MUS 17,512,930.17 € 15.07.2019
12:00
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodanie ETCS do elektrických jednotiek 220/300 - 13382-MSS 17,296,025.19 € 16.07.2019
10:00
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Zabezpečenie služieb rozvoja a implementácie zmien pre Základnú bázu údajov pre geografický informačný systém (ZBGIS) - 14057-MSS 1,775,040.00 € 16.07.2019
10:00
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia ll - 14291-MST 900,806.95 € 17.07.2019
10:00
Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
Zavedenie služieb Platform as a Service – služby vládneho cloudu, aktivity časť 1 - 13517-MSS 14,504,298.00 € 17.07.2019
11:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Poskytovanie služieb pozáručných opráv a údržby autobusov vrátane súvisiaceho vybavenia a náhradných dielcov - 14122-MSS 856,666.67 € 18.07.2019
09:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Systematická obnova audiovizuálneho dedičstva v Slovenskom filmovom ústave - 14400-MSS 5,236,000.00 € 18.07.2019
09:00
Slovenský filmový ústav
Rozšírenie kapacity materskej školy - 14352-WYP 268,768.33 € 19.07.2019
10:00
Obec Jesenské
Obnova katastrálneho operátu novým mapovaním 2019 - 14056-MSS 1,120,000.00 € 22.07.2019
10:00
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
PRENÁJOM REŠTAURAČNÝCH VOZŇOV - 14397-MST 14,100,000.00 € 23.07.2019
10:00
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Služobné, spoločenské, reprezentačné rovnošaty, bundy výberové pre PrV a doplnky - 13263-MST 7,433,333.33 € 24.07.2019
09:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Komunitné centrum Dražovce - 14343-WYP 323,697.86 € 30.07.2019
08:00
Mesto Nitra
Komunitné centrum Krškany - 14344-WYP 97,271.58 € 31.07.2019
08:00
Mesto Nitra
Modernizácia administratívnej budovy ÚVV a ÚVTOS Nitra - 14438-WYP 1,537,860.77 € 31.07.2019
15:00
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre
REKONŠTRUKCIA FNSP FDR BANSKÁ BYSTRICA - 12684-MSP 87,091,110.00 € 12.08.2019
10:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica
Dodávka SW – mapovanie a dokumentovanie v teréne - 6120-WYT 128,600.00 € 30.08.2019
12:00
RZET, s.r.o.
Zvýšenie energetickej efektívnosti a využitia obnoviteľných zdrojov energie v spoločnosti Strojbal s.r.o. - Kotolňa - 14249-WYT 139,445.00 € 07.09.2019
10:00
Strojbal s.r.o.
Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Zobrazených: 261 - 277 / 277
15.06.2019 22:48:46