Zverejnené zákazky

Prémioví dodávatelia môžu v zozname zákazok jednoducho vyhľadávať.
Objednajte si prémiový účet teraz  
Zverejnené zákazky UVO
Názov Výška zdrojov Predkladanie ponúk do Zadávateľ
„CYKLOTRASY BREZNO – TRASY C2, C5, C10“ - 12851-WYP 955,421.06 € 03.06.2019
10:00
Mesto Brezno
Poskytovanie upratovacích, čistiacich a dezinfekčných služieb pre Ústrednú vojenskú nemocnicu SNP Ružomberok-FN - 11982-MUS 2,867,528.00 € 03.06.2019
13:00
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica
Zníženie energetickej náročnosti budovy Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Košice - mesto. - 12635-WYP 622,200.00 € 03.06.2019
14:00
Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice - mesto
Odstránenie havarijných stavov ciest II. a III. triedy - 12562-WYP 754,998.49 € 04.06.2019
08:30
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
Čistiace a upratovacie služby a zimná údržba vybraných objektov a priestorov v správe, resp. nájme BPMK, s.r.o. - 11981-MSS 347,738.82 € 04.06.2019
09:00
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
„Zateplenie budovy školy“ – Gymnázium Golianova, Nitra - 12971-WYP 1,460,207.46 € 04.06.2019
09:00
Nitriansky samosprávny kraj
Online merania – prenos na ÚJD SR - 13303-WYS 208,750.00 € 04.06.2019
09:00
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Obstaranie zariadenia pre vybudovanie polytechnickej učebne, učebne fyziky a školskej knižnice pre ďalší rozvoj kľúčových kompetencií žiakov Spojenej školy Svätej Rodiny – základná škola, Gercenova 10 - 13155-WYT 100,524.19 € 04.06.2019
10:00
Rímskokatolícka cirkev, Bratislavská arcidiecéza
Serverové riešenie na prevádzkovanie virtuálnej IT infraštruktúry - Hyperkonvergované riešenie - 13242-WYT 182,855.00 € 04.06.2019
10:00
Rozhlas a televízia Slovenska
Modernizácia plavebného značenia vodnej cesty Dunaj - 13310-WYS 149,166.67 € 04.06.2019
11:00
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodanie vybavenia učební základných škôl v Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto - nákup tovarov - 13240-WYT 131,246.11 € 04.06.2019
12:00
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
Odstránenie havarijných stavov ciest II. a III. triedy, Poprad, Svidník - 13068-WYP 927,789.22 € 05.06.2019
08:30
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
Rekonštrukcia depozitu a prístavba k depozitu - 12979-WYP 230,592.45 € 05.06.2019
09:00
Novohradské múzeum a galéria
Nákup techniky - 11963-MST 2,048,710.00 € 05.06.2019
10:00
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK)
Dodávka elektriny pre rok 2020 - 11973-MST 1,435,848.56 € 05.06.2019
12:00
Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS)
STL Plynovod Červeník - 13332-WNP 7,653.52 € 05.06.2019
12:00
Obec Červeník
Priebežné sledovanie pohybov dreva - Komplexná metodická podpora, doplnenie Informačného systému o potrebné funkcionality a následná systémová a užívateľská podpora - 10069-MSS 6,625,000.00 € 05.06.2019
13:00
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Chodník, cyklochodník a cesta na Ulici Bučianska v Trnave. - 12974-WYP 260,070.26 € 05.06.2019
14:00
Mesto Trnava
Zníženie energetickej náročnosti domu kultúry Čenkovce - 12978-WYP 791,624.71 € 05.06.2019
16:00
Obec Čenkovce
Obnova zelene a výsadba stromoradí Prešov - 11977-MUS 634,000.00 € 06.06.2019
09:00
Mesto Prešov
Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Zobrazených: 61 - 80 / 229
27.05.2019 05:45:28