Zverejnené zákazky

Prémioví dodávatelia môžu v zozname zákazok jednoducho vyhľadávať.
Objednajte si prémiový účet teraz  
Zverejnené zákazky UVO
Názov Výška zdrojov Predkladanie ponúk do Zadávateľ
Nábytkové a interiérové vybavenie - 15073-MST 759,127.81 € 26.07.2019
10:00
Škola istoty a nádeje
II.1.2) - 15365-MUS 3,934,500.00 € 26.07.2019
10:00
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky
Vykonanie úradných skúšok tlakových nádob a preberacích skúšok na ŽKV - 15145-MSS 1,217,350.00 € 26.07.2019
10:00
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Skúšky a certifikácia nákladných železničných vozňov - 15157-MSS 339,250.00 € 26.07.2019
10:00
TATRAVAGÓNKA a.s.
VNÚTORNÉ VYBAVENIE ZŠ ORAVSKÉ VESELÉ - 17241-WYT 137,066.82 € 26.07.2019
12:00
Obec Oravské Veselé
Odvoz a zneškodnenie komunálneho odpadu v obci Závadka nad Hronom - 16710-WYS 200,000.00 € 26.07.2019
12:00
Obec Závadka nad Hronom
Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti (CIZS) Spišská Stará Ves - stavebné práce - 15425-WYP 670,874.51 € 26.07.2019
15:00
Mesto Spišská Stará Ves
Multifunkčné zariadenia vrátane 4-ročného servisu - 15606-WYT 94,406.00 € 26.07.2019
15:00
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA
Obstaranie technológií pre DREVINSLOVAKIA spol.s r.o. - 14910-MST 514,326.66 € 26.07.2019
16:00
DREVINSLOVAKIA spol.s r.o.
Kompostéry pre združenie Záhrada Európy - 14912-MST 168,298.33 € 26.07.2019
16:00
Záujmové regionálne združenie podtribečských obcí - Záhrada Európy
Modernizácia administratívnej budovy ÚVV a ÚVTOS Košice - 15292-WYP 1,595,595.00 € 29.07.2019
09:00
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice
Zníženie energetickej náročnosti Obecného polyfunkčného domu v Obci Radošina - 16183-WYP 279,060.62 € 29.07.2019
09:00
Obec Radošina
Generálne opravy nadstavieb nákladných automobilov - 17404-WYS 160,000.00 € 29.07.2019
09:00
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
Združená dodávka elektriny - 15074-MST 29.07.2019
09:00
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát
Trolejový drôt drážkovaný medený - 16868-WYT 90,000.00 € 29.07.2019
09:00
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Register účtovnej evidencie pasív - 15226-MSS 983,313.00 € 29.07.2019
10:00
Slovenská správa ciest
Upratovacie služby pre Univerzitu Komenského v Bratislave - 15229-MSS 12,500,000.00 € 29.07.2019
10:00
Univerzita Komenského v Bratislave
Elektrický paralyzátor vystreľovací a kontaktný - 15240-MST 1,355,300.00 € 29.07.2019
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
ROZŠÍRENIE KAPACÍT MŠ VO VEĽKOM KÝRE - 15902-WYP 241,950.55 € 29.07.2019
10:00
Obec Veľký Kýr
Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ s MŠ, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá, rekonštrukciou a zlepšením technického vybavenia jazykových, odborných a prírodovedných učební – didaktické pomôcky - 16180-WYT 110,403.10 € 29.07.2019
10:00
Obec Pohorelá
Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Zobrazených: 61 - 80 / 307
20.07.2019 01:22:54