Zverejnené zákazky

Prémioví dodávatelia môžu v zozname zákazok jednoducho vyhľadávať.
Objednajte si prémiový účet teraz  
Zverejnené zákazky UVO
Názov Výška zdrojov Predkladanie ponúk do Zadávateľ
"Rekonštrukcia elektroinštalácie v celom objekte "MAGNÓLIA", ZSS Hurbanovo" - 9613-WYP 219,445.49 € 06.03.2020
10:00
Nitriansky samosprávny kraj
Komunitné centrum Očová - 9701-WYP 233,459.75 € 06.03.2020
10:00
Obec Očová
Jednotný informačný systém štatistických údajov - 4561-MSS 15,265,000.00 € 06.03.2020
10:00
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Komunikácia a inžinierske siete v obytnej zóne Brodské -Padielky I. etapa - 9387-WYP 515,107.70 € 06.03.2020
12:00
Obec Brodské
Hygienické a čistiace prostriedky - 10270-WNT 36,515.00 € 06.03.2020
12:00
Mesto Piešťany
Nákup náhradných dielov pre LPM Ulič, š.p. - 9500-WYT 132,000.00 € 06.03.2020
14:00
Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik
Inovácia strojno – technického vybavenia SHR - 10328-WYT 149,810.00 € 09.03.2020
08:00
Bronislava Plučinská
„Tlačiarenské a knihárske služby pre Univerzitu Mateja Bela v Banskej Bystrici a jej súčasti” - 10171-WYS 173,389.76 € 09.03.2020
09:00
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Rozšírenie kapacity diskového poľa - 9164-MST 1,610,227.00 € 09.03.2020
09:00
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
2020-02 Spotrebný laboratórny a zdravotnícky materiál - 9165-MST 567,700.00 € 09.03.2020
09:00
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát
Pilotná výstroj - 34314-MST 250,000.00 € 09.03.2020
09:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Zníženie energetickej náročnosti budovy mestského úradu Zlaté Moravce - 9863-WYP 656,842.37 € 09.03.2020
09:00
Mesto Zlaté Moravce
Oprava komunikácií v areáli Ekonomickej univerzity v Bratislave - 10179-WNP 151,666.66 € 09.03.2020
09:00
Ekonomická univerzita v Bratislave
Oddychová zóna - 10195-WNP 14,380.12 € 09.03.2020
09:00
Ekonomická univerzita v Bratislave
KANALIZÁCIA OBCE LUŽIANKY – III. ETAPA-1.časť - 9225-WYP 339,208.22 € 09.03.2020
10:00
Obec Lužianky
„Stavebné práce – Ekocentrum Stupava“ - 9787-WYP 366,938.27 € 09.03.2020
10:00
Mesto Stupava
Lieky ATC skupiny L04AB01 - 9624-MST 8,376,000.00 € 09.03.2020
10:00
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Lieky ATC skupiny B02BD04 - 9625-MST 6,540,093.60 € 09.03.2020
10:00
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Nákup vyhliadkového turistického vláčika - 9867-WYT 194,825.67 € 09.03.2020
10:00
Mesto Medzilaborce
Dodávka malej triediacej linky - 9896-WYT 154,666.67 € 09.03.2020
10:00
Mesto Nová Dubnica
Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Zobrazených: 61 - 80 / 221
27.02.2020 18:46:08