Zverejnené zákazky

Prémioví dodávatelia môžu v zozname zákazok jednoducho vyhľadávať.
Objednajte si prémiový účet teraz  
Zverejnené zákazky UVO
Názov Výška zdrojov Predkladanie ponúk do Zadávateľ
Cyklochodníky Mesta Nemšová. - 16223-WYP 367,871.93 € 29.07.2019
10:00
Mesto Nemšová
Lieky ATC skupiny B02BD02 - 15817-MST 1,994,709.00 € 29.07.2019
10:00
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Sieťové zariadenia, systémy a servisná podpora - 14878-MST 6,104,920.92 € 29.07.2019
10:00
Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik
LIEKY pre pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica č. 803/2019 v rozsahu ANTIANEMIKÁ, SOLI A IONY, VAZODILATANCIA, HYPOTENZÍVA, INFÚZNE ROZTOKY - 14914-MST 29.07.2019
10:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica
NN Smart rozvádzače - ACON - 15338-MST 7,500,000.00 € 29.07.2019
10:00
Západoslovenská distribučná, a.s.
Rekonštrukcia cesty II/501 Cerová - Jablonica, km 47,174 - 50,935 - 16015-WYP 588,916.35 € 29.07.2019
10:00
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja
Lieky ATC skupiny B02BD02 - 15671-MST 4,830,000.00 € 29.07.2019
10:00
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
IKT a didaktická technika - 15172-MST 424,666.01 € 29.07.2019
10:00
Stredná odborná škola Veľký Krtíš
Mostný objekt ev. č. 487-063 - 14932-MSP 618,279.23 € 29.07.2019
11:00
Žilinský samosprávny kraj
Rekonštrukcia cesty II/507 Hlohovec za železničným priecestím, km 72,180 - 73,687 - 16016-WYP 207,852.25 € 29.07.2019
11:00
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja
"Modernizácia vybavenia odborných učební" - 14695-MST 262,303.81 € 29.07.2019
12:00
Mesto Šahy
Dodávka hardware a software pre projekt „Rekonštrukcia okruhov kotolní K4, K5 a K9, SEREĎ - 16712-WYS 104,677.75 € 29.07.2019
12:00
Energetika Sereď, s.r.o.
Plynofikácia budovy ZŠ s MŠ Dolná Lehota - 18050-WNP 44,987.64 € 29.07.2019
15:00
Obec Dolná Lehota
Komunitné centrum Dražovce - 14343-WYP 323,697.86 € 30.07.2019
08:00
Mesto Nitra
INFOBOD NA BRADLE - 16558-WYP 241,253.72 € 30.07.2019
08:00
Mesto Brezová pod Bradlom
Trenčín, KaMC OS SR – rekonštrukcia strešného plášťa - R - 15861-WYP 252,905.84 € 30.07.2019
08:30
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Repasácia automatických zrážkomerných staníc - 17453-WYS 220,336.67 € 30.07.2019
09:00
Slovenský hydrometeorologický ústav
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravovacích poukážok - 14890-MSS 760,000.00 € 30.07.2019
09:00
Mesto Žilina
NOVÝ ŽIVOT - KANALIZÁCIA - 1.ETAPA - 16379-WYP 5,418,850.00 € 30.07.2019
09:00
Obec Nový Život
Modernizácia infraštruktúry nemocnice Skalica - zdravotnícka technika č. 3 - 15653-MSS 292,558.00 € 30.07.2019
09:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s.
Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Zobrazených: 81 - 100 / 307
20.07.2019 01:07:32