Zverejnené zákazky

Prémioví dodávatelia môžu v zozname zákazok jednoducho vyhľadávať.
Objednajte si prémiový účet teraz  
Zverejnené zákazky UVO
Názov Výška zdrojov Predkladanie ponúk do Zadávateľ
Odvoz a likvidácia nemocničného odpadu - 10505-WYS 150,800.00 € 09.03.2020
10:00
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica
Rekonštrukcia ZŠ Albína Brunovského v Zohore - 9862-WYP 259,324.35 € 09.03.2020
11:00
Obec Zohor
Stavby na cestách KSK – C2 Stavebné úpravy ciest v okrese Košice – okolie: „III/3315 Gomboš – Perín – stavebná úprava cesty“ - 8651-MSP 615,878.17 € 10.03.2020
09:00
Košický samosprávny kraj
Stavebné úpravy mostov – SNV, GL časť: „202-00, 549-003 most cez potok Úhorná pred obcou Smolník“ - 8653-MSP 299,857.15 € 10.03.2020
09:00
Košický samosprávny kraj
Servis detektorov plynov a pár MultiRAE Lite - 9271-MSS 88,875.20 € 10.03.2020
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Zdravotnícka prístrojová technika III. - 9279-MST 539,138.01 € 10.03.2020
10:00
Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
Špeciálne nákladné automobily so špeciálnymi nadstavbami na letnú a zimnú údržbu - 9533-MST 1,091,600.00 € 10.03.2020
10:00
Správa ciest Košického samosprávneho kraja
RTG pre FNsPBB - 9163-MST 675,200.00 € 10.03.2020
10:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica
Znižovanie energetickej náročnosti budovy MŠ v obci Trstené pri Hornáde - 9614-WYP 479,157.73 € 10.03.2020
10:00
Obec Trstené pri Hornáde
Grafický systém - rozšírenie mediálnej technológie pre potreby programových služieb Trojka a Šport - 9628-MST 498,071.00 € 10.03.2020
10:00
Rozhlas a televízia Slovenska
Bevlava - Cyklotrasa Bečva - Vlára - Váh, úsek Horné Srnie - 9696-WYP 548,332.62 € 10.03.2020
10:00
Obec Horné Srnie
Čistenie miestnych komunikácií, chodníkov, spevnených plôch verejných priestranstiev a ich zimná údržba na území mesta Hlohovec - 9545-MSS 1,015,521.71 € 10.03.2020
12:00
Mesto Hlohovec
Procesný a organizačný audit v Národnej banke Slovenska - 9435-MSS 300,000.00 € 10.03.2020
15:00
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA
Priemyselný park Žitný ostrov – Kostolné Kračany – technická infraštruktúra – III. etapa - 9864-WYP 2,015,388.00 € 11.03.2020
08:30
Obec Kostolné Kračany
Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu a materskej školy Ľubotice - 10170-WYP 302,570.26 € 11.03.2020
09:00
Obec Ľubotice
Kompletná výmena 4ks automatických posuvných dverí do budovy Výučba 1 a výmena vstupných vchodových dverí do budovy Výučba 2 vrátane dobudovania vstupnej rampy - 10177-WYT 86,385.00 € 11.03.2020
09:00
Ekonomická univerzita v Bratislave
Vybudovanie prvkov zelenej infraštruktúry v areáli SPU v Nitre - 9450-WYP 355,884.10 € 11.03.2020
09:30
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Zabezpečenie služieb osobnej železničnej dopravy - Cykloturistický vlak Záhoráčik - 9629-MSS 319,800.00 € 11.03.2020
10:00
Bratislavský samosprávny kraj
Multifunkčné onkologicko – intervenčné angiologické pracovisko - 9728-MST 457,329.00 € 11.03.2020
10:00
Národný onkologický ústav
Kuchynské vybavenie - 8973-WYT 117,733.17 € 12.03.2020
08:00
Škola istoty a nádeje
Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Zobrazených: 81 - 100 / 221
27.02.2020 18:25:34