Zverejnené zákazky

Prémioví dodávatelia môžu v zozname zákazok jednoducho vyhľadávať.
Objednajte si prémiový účet teraz  
Zverejnené zákazky UVO
Názov Výška zdrojov Predkladanie ponúk do Zadávateľ
„Zvýšenie bezpečnosti na cestách II. a III. triedy na rok 2020“ - 10220-MSP 5,833,333.33 € 23.03.2020
10:00
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
„Vybudovanie potravinárskej linky na spracovanie a výrobu inovatívnych termizovaných produktov" (2) - 10211-MST 291,217.67 € 30.03.2020
15:00
Fairway club s.r.o.
„Tlačiarenské a knihárske služby pre Univerzitu Mateja Bela v Banskej Bystrici a jej súčasti” - 10171-WYS 173,389.76 € 09.03.2020
09:00
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
„Stavebné práce – Ekocentrum Stupava“ - 9787-WYP 366,938.27 € 09.03.2020
10:00
Mesto Stupava
„Rekonštrukcia zdroja chladu - Zimný štadión L. Horského, Brezno“ - 10048-MST 667,866.54 € 19.03.2020
10:00
Technické služby Brezno
„Historicko – kultúrno – prírodná cesta okolo Tatier -3. Etapa , Cyklochodník v obci Huncovce“ I. - 8613-WYP 622,029.73 € 27.02.2020
08:00
Obec Huncovce
Športová hala Bytča - 9455-WYP 1,250,000.00 € 19.03.2020
10:00
Mesto Bytča
Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu so zameraním na intrakoronárne stenty - 6384-MST 2,367,767.00 € 02.03.2020
09:00
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Špeciálny zdravotnícky materiál a zdravotnícke pomôcky - 3310-MST 2,177,009.76 € 24.02.2020
10:00
Záchranná zdravotná služba Bratislava
Špeciálne nákladné automobily so špeciálnymi nadstavbami na letnú a zimnú údržbu - 9533-MST 1,091,600.00 € 10.03.2020
10:00
Správa ciest Košického samosprávneho kraja
Čistenie miestnych komunikácií, chodníkov, spevnených plôch verejných priestranstiev a ich zimná údržba na území mesta Hlohovec - 9545-MSS 1,015,521.71 € 10.03.2020
12:00
Mesto Hlohovec
Údržba miestnych komunikácií na území Vysokých Tatier 2020 - 10076-MSS 338,901.43 € 17.03.2020
10:00
Región Vysoké Tatry
Zvýšenie kvality havarijnej pripravenosti a jej harmonizácia v prípade nehody alebo havárie jadrového zariadenia v Slovenskej republike alebo havárie jadrového zariadenia mimo územia SR - 3685-MSS 697,000.00 € 25.02.2020
10:00
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
Zvislé dopravné značky a dopravné zariadenia na cestách I. triedy v správe SSC. - 10157-MST 6,000,026.50 € 23.03.2020
10:00
Slovenská správa ciest
Zvislé dopravné značenie - 10172-WYT 166,400.00 € 03.03.2020
09:00
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
Zriadenie odborných učební ZŠ J. M. Petzvala a ZŠ M. R. Štefánika v Spišskej Belej - 10218-MST 304,048.66 € 20.03.2020
10:00
Mesto Spišská Belá
Zníženie energetickej náročnosti objektu materskej škôlky v obci Veľké Blahovo - 7399-WYP 336,589.01 € 24.02.2020
09:00
Obec Veľké Blahovo
Zníženie energetickej náročnosti objektu kultúrneho domu v obci Veľké Blahovo - 9217-WYP 434,191.89 € 28.02.2020
09:00
Obec Veľké Blahovo
Zníženie energetickej náročnosti objektu kultúrneho domu v obci Kameničná - 5644-WYP 491,744.35 € 04.03.2020
10:00
Obec Kameničná
Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu a materskej školy Ľubotice - 10170-WYP 302,570.26 € 11.03.2020
09:00
Obec Ľubotice
Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Zobrazených: 1 - 20 / 244
23.02.2020 14:17:24