Zverejnené zákazky

Prémioví dodávatelia môžu v zozname zákazok jednoducho vyhľadávať.
Objednajte si prémiový účet teraz  
Zverejnené zákazky UVO
Názov Výška zdrojov Predkladanie ponúk do Zadávateľ
„Potraviny pre Národné rehabilitačné centrum Kováčová" - 25828-MST 629,287.77 € 11.11.2019
09:00
Národné rehabilitačné centrum
„Nízkouhlíková stratégia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja“ - 24551-MSS 246,966.67 € 18.10.2019
09:00
Nitriansky samosprávny kraj
„Nákup elektrickej energie pre StVPS, a.s. Banská Bystrica a PVPS, a.s. Poprad 2020“ - 24434-MST 12,934,499.88 € 15.10.2019
11:00
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
„Nákup a dodávka elektrickej energie“ - 26730-MST 753,104.60 € 12.11.2019
09:00
Mesto Dunajská Streda
Štatutárny audit účtovnej závierky skupiny SZRB, a. s. za roky 2020 a 2021 - 25559-MSS 265,000.00 € 04.11.2019
09:00
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
Špeciálny chemický materiál a pomôcky konzervačných technológií - 25783-WNT 40,341.90 € 07.11.2019
10:00
Slovenská národná knižnica
Ľahké lietadlo. - 25034-MST 527,802.00 € 28.10.2019
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Úprava ulice Jarkovej, Prešov - 24917-WYP 3,950,282.90 € 18.10.2019
10:00
Mesto Prešov
Úprava informačného systému na poskytovanie a preplácanie poukážok pre Národný projekt Zelená domácnostiam II - 25476-WYS 218,080.00 € 17.10.2019
13:00
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Zvýšenie energetickej efektívnosti Študentského domova Ekonomickej univerzity v Bratislave formou garantovanej energetickej služby - 25397-MSS 505,000.00 € 25.11.2019
12:00
Ekonomická univerzita v Bratislave
Zriadenie materskej školy LIttleBIG - 24829-WYP 428,083.11 € 17.10.2019
10:00
KIDS1st, s.r.o.
Zriadenie a prevádzkovanie komplexnej HVPS - 24243-MSS 4,000,000.00 € 22.10.2019
09:30
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Zníženie energetickej náročnosti pavilónu P2 MŠ Drahovce - 24656-WYP 199,905.60 € 17.10.2019
09:00
Obec Drahovce
Zníženie energetickej náročnosti budovy OcÚ a KD v obci Stará Kremnička - 25267-WYP 753,290.11 € 22.10.2019
10:00
Obec Stará Kremnička
Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy Považany - 26351-WYP 491,509.07 € 04.11.2019
10:00
Obec Považany
Zmena média v parných rozvodoch - 24785-MSP 6,684,738.60 € 29.10.2019
10:00
Zvolenská teplárenská, a.s.
Zlepšenie tepelno-technických vlastností obalových konštrukcií materskej školy.. - 26155-WYP 788,254.44 € 30.10.2019
09:00
Obec Rozhanovce
Zimná údržba, údržba dopravného značenia a čistenie komunikácií - 24186-MSS 1,416,076.00 € 16.10.2019
10:00
Mesto Lučenec
Zimná údržba miestnych komunikácií v meste Revúca a m.č. Revúčka na obdobie rokov 2019 – 2021 - 24494-MSS 402,056.34 € 21.10.2019
10:00
Mesto Revúca
Združená dodávka elektrickej energie - 24416-MST 14,821,000.00 € 15.10.2019
12:00
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Zobrazených: 1 - 20 / 255
14.10.2019 10:05:12