Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb – Ľubovnianske RZMO

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska | POI/VO/06-2018 | Ľubovnianske regionálne združenie miest a obcí, Obchodná 1, 06401, Stará Ľubovňa

Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb – Ľubovnianske RZMO

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska |  ID: 17441853 | Kód: POI/VO/06-2018

Zoznam dokumentov v zákazke

23.08.2019 07:14:00