SK  | 20.1.2018 09:55:46

Doplnenie splaškovej kanalizácie 4 etapa - Stoka Kmeťová a Potocká

  Zadávateľ:
Obec Ivanka pri Dunaji
  ID:
12267671
  Kód:
15267-WYP
Typ Začiatok kola Koniec kola Predľženia
Lehota na predkladanie ponúk (2 obálky)
30.10.2017 00:00:00
30.01.2018 10:00:00
 

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť, označte súhlas s podmienkami a kliknite na "Žiadosť o účasť".

Názov dokumentu
Typ
  Redakčná oprava_LPP Ostatné dokumenty  
  Vyzva_na_predkladanie_ponuk_15267_WYP Výzva na predloženie ponuky 


 Žiadosť o účasť / súťažné podklady

Kliknutím na tlačidlo nižšie požiadate o účasť v zákazke.

20.01.2018 09:55:46