SK  | 21.11.2017 07:21:21

Doplnenie splaškovej kanalizácie 4. etapa - Stoka Poľovnícka

  Zadávateľ:
Obec Ivanka pri Dunaji
  ID:
36197624
  Kód:
15265-WYP
Typ Začiatok kola Koniec kola Predľženia
Lehota na predkladanie ponúk (2 obálky)
30.10.2017 00:00:00
01.12.2017 10:00:00
 

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť, označte súhlas s podmienkami a kliknite na "Žiadosť o účasť".

Názov dokumentu
Typ
  Vyzva_na_predkladanie_ponuk_15265_WYP Výzva na predloženie ponuky 


 Žiadosť o účasť / súťažné podklady

Kliknutím na tlačidlo nižšie požiadate o účasť v zákazke.

21.11.2017 07:21:21