SK  | 23.2.2018 07:18:33

 Obec Ivanka pri Dunaji

Obec Ivanka pri Dunaji Štefánikova 12 12
Ivanka pri Dunaji
900 28

IČO : 00304786

Profil verejného obstarávateľa

Zoznam zakaziek

Kód Názov
5131-WYP Doplnenie splaškovej kanalizácie 4. etapa - Stoka Matičná, Stoka Pri Trati
Zobrazených: 1 - 1 / 1
23.02.2018 07:18:33