eZakazky

 Obec Ivanka pri Dunaji - Profil verejného obstarávateľa

Obec Ivanka pri Dunaji Štefánikova 12 12
Ivanka pri Dunaji
900 28

IČO : 00304786

Zoznam zákaziek

Kód Názov
5131-WYP Doplnenie splaškovej kanalizácie 4. etapa - Stoka Matičná, Stoka Pri Trati
Zobrazených: 1 - 1 / 1
11.12.2018 21:02:13