SK  | 12.12.2017 10:57:41

 Obec Ivanka pri Dunaji

Obec Ivanka pri Dunaji Štefánikova 12 12
Ivanka pri Dunaji
900 28

IČO : 00304786

Profil verejného obstarávateľa

Zoznam zakaziek

Kód Názov
5131-WYP Doplnenie splaškovej kanalizácie 4. etapa - Stoka Matičná, Stoka Pri Trati
Zobrazených: 1 - 1 / 1
12.12.2017 10:57:41