Rekonštrukcia miestnych komunikácií, ul. Dlhá, ul. 29. augusta a ul. kpt. Nálepku

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska | Procurio - 18/2021 | Obec Kalná nad Hronom, Červenej armády, 935 32, Kalná nad Hronom
Vyhodnocovanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Vysvetlenie 03 Kalná komunikácie všetkým uchádzačom - 41149-WYP Vysvetlenie  
  Vysvetlenie 05 Kalná komunikácie všetkým uchádzačom - 41149-WYP Vysvetlenie  
  Vysvetlenie 04 Kalná komunikácie všetkým uchádzačom - 41149-WYP Vysvetlenie  
  Vysvetlenie 02 Kalná komunikácie všetkým uchádzačom - 41149-WYP Vysvetlenie  
  Vysvetlenie 01 Kalná komunikácie všetkým uchádzačom - 41149-WYP Vysvetlenie  
  Oprava c.2_SP_Kalna_Dlha_ 29. augusta a kpt. Nalepku_lehoty - 41149-WYP Súťažné podklady 
  OPRAVA c. 1 Vyzvy_lehoty - 41149-WYP Výzva na predloženie ponuky 
  Vybavenie ziadosti o napravu c.1_Kalna_vsetkym zaujemcom - 41149-WYP Vyjadrenie k žiadosti o nápravu  
  Oprava c. 1_Príloha č. 5 SP_Zmluva o dielo_Kalna - 41149-WYP Príloha 
  Oprava c.1_SP_Kalna_Dlha_ 29. augusta a kpt. Nalepku_referencie - 41149-WYP Súťažné podklady 
  Prilohy_k_SP - 41149-WYP Príloha 
  Priloha c. 1 SP_PD - 41149-WYP Príloha 
  SP_Kalna_Dlha_ 29. augusta a kpt. Nalepku - 41149-WYP Súťažné podklady 
  Vyzva_na_predkladanie_ponuk _41149-WYP - 41149-WYP Výzva na predloženie ponuky 


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

18.09.2021 10:21:43