Zvýšenie energetickej účinnosti blokovej kotolne na sídlisku JUH

Zákazka s nízkou hodnotou - Vestník | Procurio - 16/2022 | Obec Kalná nad Hronom, Červenej armády, 935 32, Kalná nad Hronom
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Oprava c. 1_Vyzva_na_PP_lehota_oznamenie-30463-WNP - Procurio - 16/2022 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu  
  Vyzva_na_predkladanie_ponuk_30463-WNP - Procurio - 16/2022 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu  
  Prilohy_Vyzvy na PP- Procurio - 16/2022 Príloha 
  Vyzva_na_predlozenie_ponuky_stavebne_prace - Procurio - 16/2022 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu  


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

09.08.2022 06:55:20