SK EN  | 14.12.2017 03:29:44

Opravy, údržba a súvisiace služby pre vozidlá Záchrannej služby Košice

  Zadávateľ:
Záchranná služba Košice
  ID:
84891344
  Kód:
1912/MVO/2017
  Možnosť prihlásenia do:
29.12.2017 09:00
Typ Začiatok kola Koniec kola Predľženia
Lehota na predkladanie ponúk (2 obálky)
27.11.2017 09:00:00
29.12.2017 09:00:00
 

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť, označte súhlas s podmienkami a kliknite na "Žiadosť o účasť".

Názov dokumentu
Typ
  Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  SP Súťažné podklady / Príloha 


 Žiadosť o účasť / súťažné podklady

Kliknutím na tlačidlo nižšie požiadate o účasť v zákazke.

14.12.2017 03:29:44