Dodávka elektrickej energie na rok 2023

Zákazka s nízkou hodnotou | SPR 1858/22 | Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, Župné námestie, 81490, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Lehota na predkladanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - SPR 1858/22 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu  


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

01.12.2022 14:06:28