Procesno-organizačný audit a optimalizácia podporných procesov rozhodovacej činnosti NS SR a informačná podpora NS SR

Verejná súťaž (Nadlimitná zakazka - reverz) | 01-2019 | Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, Župné námestie, 81490, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Lehota na predkladanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Žiadosť o účasť".

Názov dokumentu
Typ
  AUDIT_NSSR_korigendum_2 Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  AUDIT_NSSR_korigendum Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Oznamenie o vyhlaseni VO_UVO vestnik_24334_MSS Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Oznamenie o vyhlaseni VO_EU vestnik_2019-OJS178-433720-sk Oznámenie o vyhlásení obstarávania 


 Žiadost o účasť / sútažné podklady

Kliknutím na tlačidlo nižšie požiadate o účasť v zákazke.

14.10.2019 10:48:40