Spoločné obstarávanie poistných služieb

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka) | 17/PRO/2020 | Regionálne združenie miest a obcí TEKOV, Hronské Kľačany 572, 93529, Hronské Kľačany
Vyhodnocovanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie č. 1 Vysvetlenie  
  Oznámenie o vyhlásení obstarávania - 23302-MSS Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Oznámenie o vyhlásení obstarávania - 2020/S 125-306526 Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Súťažné podklady časť B.1 Súťažné podklady 
  Súťažné podklady časť A.1 Súťažné podklady 
  Súťažné podklady časť C.1 Súťažné podklady 
  Súťažné podklady časť B.3 Súťažné podklady 
  Súťažné podklady časť B.2 Súťažné podklady 
  Súťažné podklady časť A3 Súťažné podklady 
  Súťažné podklady časť A.2 Súťažné podklady 
  Príloha č. 6 k SP RD MV s prílohami Príloha 
  Príloha č. 5 k SP RD majetok s prílohami Príloha 
  Príloha č. 4 k SP JED Príloha 
  Príloha č. 3 k SP Škodovosť MV Príloha 
  Príloha č. 2 k SP Škodovosť majetok Príloha 
  Príloha č. 1 k SP Zoznam verejných obstarávateľov pristupujúcich k VO Príloha 


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

04.08.2020 09:52:15