Poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka) | 34/PRO/2020 | Regionálne združenie obcí Košice - okolie, Osloboditeľov 22, 04414, Čaňa
Lehota na predkladanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Vysvetlenie č. 1 Vysvetlenie  
  Oznámenie o vyhlásení obstarávania 109 - MSS Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Oznámenie o vyhlásení obstarávania 2021/S 001-001034 Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Príloha č. 13 k RD Príloha 
  Príloha č. 12 k RD Príloha 
  Príloha č. 11 k RD Príloha 
  Príloha č. 10 k RD Príloha 
  Príloha č. 9.a.1. k RD Zoznam majetku Príloha 
  Príloha č. 9.a k RD Príloha 
  Príloha č. 1 k RD Príloha 
  Príloha č. 4 k SP RD Príloha 
  Príloha č. 3 JED Príloha 
  Príloha č. 2 k SP škodovosť Príloha 
  Príloha č. 1 k SP Zoznam verejných obstarávateľov pristupujúcich k verejnému obstarávaniu Príloha 
  Súťažné podklady časť C.1 Súťažné podklady 
  Súťažné podklady - 34/PRO/2020 Súťažné podklady 


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

16.01.2021 22:17:39