Revitalizácia vnútrobloku s prvkami zelenej infraštruktúry v obci Košolná - stavebná časť_2

Zákazka s nízkou hodnotou | Procurio-30/2021 | Obec Košolná, Košolná, 91901, Košolná
Zverejňovanie dokladov

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Vysvetlovanie 02_Kosolna - Procurio-30/2021 Vysvetlenie  
  Oprava č.1_Výzvy na PP_Košolná_stavebná časť Výzva na predloženie ponuky 
  Vysvetlovanie 01_Kosolna Vysvetlenie  
  Výzva na PP_Košolná_stavebná časť - Procurio-30/2021 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu  


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

19.10.2021 21:27:27