Urnová stena na cintoríne v obci Kysucký Lieskovec

Zákazka s nízkou hodnotou | Obec Kysucký Lieskovec, Kysucký Lieskovec, 02334, Kysucký Lieskovec
Lehota na predkladanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Výzva na predloženie ponuky pdf - Prieskum trhu - Urnová stena na cintoríne v obci Kysucký Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu  
  Výzva na predloženie ponuky word - Prieskum trhu - Urnová stena na cintoríne v obci Kysucký Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu  
  Príloha č.3 Návrh Zmluvy o dielo - Urnová stena na cintoríne v obci Kysucký Príloha 
  Príloha č.3 Návrh zmluvy o dielo pdf - Urnová stena na cintoríne v obci Kysucký Príloha 
  Príloha č.4 Projektová dokumentácia - Urnová stena na cintoríne v obci Kysucký Príloha 
  Príloha č.2 Výkaz výmer - Urnová stena na cintoríne v obci Kysucký Príloha 


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

09.08.2022 06:35:06