Ladice-vodojem Podskalie

Zákazka s nízkou hodnotou - Vestník | eBIZ-16/2022 | Obec Ladice, Ladice, 95177, Ladice
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Vyzva_na_predkladanie_ponuk_29236-WNP - eBIZ-16/2022 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu  
  Výzva na predloženie ponuky - Ladice - eBIZ-16/2022 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu  


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

02.07.2022 06:13:08