Stavebné práce - Výstavba a rekonštrukcia miestnych chodníkov pre MRK v obci Lastomír

Zákazka s nízkou hodnotou | Procurio-32/2021 | Obec Lastomír, Lastomír, 07237, Lastomír
Lehota na predkladanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Výzva na PP_Lastomir_stavebná časť Výzva na predloženie ponuky 


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

18.09.2021 09:28:28