Rozvodná vodovodná sieť pre časť obce Lastovce_2

Zákazka s nízkou hodnotou | Procurio-14/2021 | Obec Lastovce, Hlavná, 076 14, Lastovce
Vyhodnocovanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Prilohy k Vyzve na PP - Procurio-14/2021 Výzva na predloženie ponuky 
  Výzva na predloženie ponuky_Lastovce - Procurio-14/2021 Výzva na predloženie ponuky 


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

17.04.2021 19:31:07