Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia a mestského rozhlasu a správa a údržba zariadení verejného osvetlenia vrátane mestského rozhlasu

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz) | Myjava 02/2020 | Mesto Myjava, Nám. M. R. Štefánika 560/4, 90714, Myjava
Lehota na predkladanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Oprava k oznámeniu o vyhlásení obstarávania - 35470- MSS Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Oznámenie o vyhlásení obstarávania - 35470- MSS Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Oznámenie o vyhlásení obstarávania - 2020-OJS199-482772-sk Oznámenie o vyhlásení obstarávania 


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

25.10.2020 15:14:37