Budovanie technického vybavenia odborných učební v Základnej škole Mojmírova v meste Piešťany

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska | 18431-WYT | 18431-WYT
Vyhodnocovanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Žiadosť o účasť".

Názov dokumentu
Typ
  OPRAVA 27122018 Výzva na predloženie ponuky 
  Vyzva na predkladanie ponuk_ 18431_WYT Výzva na predloženie ponuky 


 Žiadost o účasť / sútažné podklady

Kliknutím na tlačidlo nižšie požiadate o účasť v zákazke.

23.02.2019 01:53:03