Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu – Dobšiná

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska | Dobšiná 01/2019 | Mesto Dobšiná, SNP 554, 04925, Dobšiná
Vyhodnocovanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Žiadosť o účasť".

Názov dokumentu
Typ
  oprava UVO - 34793-WYP Výzva na predloženie ponuky 
  Vyzva na predkladanie ponuk_34793_WYP Výzva na predloženie ponuky 


 Žiadost o účasť / sútažné podklady

Kliknutím na tlačidlo nižšie požiadate o účasť v zákazke.

27.01.2020 21:02:41