Ostatné systémy ZVJS - SW

Verejná súťaž (Nadlimitná zakazka - jedna obálka) | ZVJS 01/2019 | Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže, Šagátova 1, 82108, Bratislava - mestská časť Ružinov
Lehota na predkladanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Žiadosť o účasť".

Názov dokumentu
Typ
  CORRIGENDUM úprava lehôt - 22472-MSS Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Oznámenie o vyhlásení obstarávania CORRIGENDUM - 22472-MSS Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  vyhlásenie o záväzku mlčanlivosti Príloha 
  Oznamenie o vyhlaseni VO_UVO vestnik_22472_MSS Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Súťažné podklady IS ZVJS 07082019 Súťažné podklady 
  Súťažné podklady IS ZVJS Súťažné podklady 
  Oznamenie_vyhlasenie_EU vestnik_2019-OJS150-369984-sk Oznámenie o vyhlásení obstarávania 


 Žiadost o účasť / sútažné podklady

Kliknutím na tlačidlo nižšie požiadate o účasť v zákazke.

18.09.2019 17:37:31