Bytové domy na ul. Kalinčiakova

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska | Vranov nad Topľou 01/2021 | Mesto Vranov nad Topľou, Dr. C. Daxnera 87/1, 09316, Vranov nad Topľou
Lehota na predkladanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Oprava k výzve na predloženie ponuky - 16967-WYP Výzva na predloženie ponuky 
  Vyzva na predkladanie ponuk -16967_WYP Výzva na predloženie ponuky 


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

17.04.2021 19:15:21