Integrácia poskytovania primárnej zdravotnej starostlivosti v obci Oravská Lesná

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska | Oravská Lesná 01/2019 | Obec Oravská Lesná, Oravská Lesná 291, 02957, Oravská Lesná
Lehota na predkladanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Žiadosť o účasť".

Názov dokumentu
Typ
  Výzva na predkladanie ponuk_13830_WYP Výzva na predloženie ponuky 


 Žiadost o účasť / sútažné podklady

Kliknutím na tlačidlo nižšie požiadate o účasť v zákazke.

15.06.2019 23:09:49