Zabezpečenie meraní a posudkov pre SEA n.o.

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka) | SEA 01/2020 | Slovenská ekologická agentúra n.o., Ráztoka 124, 97697, Ráztoka
Lehota na predkladanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Oznamenie_o_vyhlaseni_VO_UVO_vestnik_32548-MSS - 32548-MSS Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Oznámenie_o_vyhlaseni_VO_EU_vestnik_2020-OJS177-426720-sk - SEA 01/2020 Oznámenie o vyhlásení obstarávania 


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

25.09.2020 11:31:17