Audit účtovnej jednotky

Verejná súťaž (Nadlimitná zakazka - jedna obálka) | LESY SR 01/2019 | LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Námestie SNP 8, 975 66, Banská Bystrica
Námietka

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Žiadosť o účasť".

Názov dokumentu
Typ
  Oznámenie o zrušení obstarávania - 18182-MSS Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  CORRIGUNDUM - 18182-MSS Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Výzva na predloženie ponuky CORRIGENDUM - 18182-MSS Výzva na predloženie ponuky 
  Oznámenie o vyhlásení obstarávania - 18182-MSS Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Oznamenie o vyhlaseni VO_EU vestnik_2019-OJS137-337574-sk Oznámenie o vyhlásení obstarávania 


 Žiadost o účasť / sútažné podklady

Kliknutím na tlačidlo nižšie požiadate o účasť v zákazke.

18.09.2019 18:31:02